Bodový systém nutí řidiče k vyšší opatrnosti už 10 let. Tedy jak které. Za tu dobu se totiž takzvaně „vybodovalo“ 70 tisíc řidičů. Kolik z hříšníků, kteří dosáhli 12 bodů, byly ženy a jakých chyb se dopouštíme nejčastěji?

V České republice je registrováno 6,7 milionu řidičů, z toho 3,7 milionu mužů a téměř 3 miliony žen.

  • Od té doby, co funguje bodový systém, přišlo o řidičský průkaz přes 65 tisíc mužů a zhruba 4 500 žen.
  • Aktuálně je v České republice stále téměř 40 tisíc vybodovaných řidičů, méně ukázněnými jsou muži, těch je 37 tisíc, zatímco žen pouze necelé 3 tisíce.
  • Aktuálně má na svém kontě alespoň jeden bod 428 512 mužů a 96 214 žen.
  • Nejvíce neukáznění jsou v desetiletém srovnání řidiči ze Středočeského kraje, Prahy a Jihomoravského kraje, naopak nejméně bodovaných řidičů bylo za celých 10 let v kraji Karlovarském, Libereckém a Pardubickém.
  • Nejčastěji bodovaní řidiči jsou ve věku 40 let.
  • Z nejtěžších přestupků (aktuálně ohodnocených 7 body) je tím nejčastějším řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

ridicka

Zdroj foto: Shutterstock

„Bodový systém se osvědčil a přispěl k větší bezpečnosti na silnicích. Rádi bychom však, aby byl pro řidiče přehlednější a aby o stavu svého bodového konta byli řidiči lépe informováni. Tímto směrem jdeme v našem návrhu nové podoby bodového systému,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

PRS

Návrh nové podoby bodového systému nepřinese zásadní zpřísňování pokut, v případě bagatelních přestupků Ministerstvo dopravy naopak navrhuje pokutu snížit. Chce se také více zaměřit na piráty silnic, tedy pachatele těžkých dopravních přestupků, které přímo ohrožují životy všech účastníků silničního provozu, jako je například vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, vysoké překročení rychlosti apod. Nová podoba bodového systému by měla obsahovat pouze tři pásma bodů – 2, 4 a 6, oproti dnešní škále 1-7, která je pro řidiče méně přehledná. Pokud by řidič nově spáchal v jednom roce dvakrát za sebou závažný přestupek, ohodnocený 6 body, vybodoval by se a přišel o řidičské oprávnění.

Ministerstvo dopravy navíc plánuje zavést systém, který by automaticky řidiče informoval o jakékoliv změně bodového konta prostřednictvím emailu či SMS.

Reklama