Radnice vyzývají veřejnost, aby nekrmila nutrie, myslivecká stráž je může střílet. A ochránci přírody? Ti s tím souhlasí. Nutrie říční, kterou si lidé často pletou s bobrem, u nás totiž není původním druhem. A tak je zařazena do seznamu invazivních živočichů.
5f22b06357271obrazek.png
Foto: Shutterstock

Pochází z Jižní Ameriky, odkud ji k nám také v roce 1924 přivezl první český chovatel z farmy v Jablonném nad Orlicí. Sloužila jako kožešinové a masné zvíře. Brzy se u nás stala tak žádaným zbožím, že do jejího chovu bylo zapojeno už 100 farem. A jejich počet dál rostl, obzvláště v 70. a 80. letech minulého století. Jenže když vláda po převratu omezila finanční podporu chovatelů, mnoho z nich skončilo. A někteří svá zvířata vypustili do přírody. Jenže ochránci přírody tento milosrdný akt nekvitují.

Ničí břehy i úrodu

Nutrie, jak jejich populace v české přírodě narůstá, ničí náš ekosystém a vytlačují původní živočišné druhy. Staví si pod zemí chodby a nory, do toho spásají vegetaci na březích a hrázích, takže hrozí jejich eroze. Navíc tím, jak decimují rostliny podél vody, ubírají tím ptactvu prostor pro hnízdění. A problém už představují i pro zemědělce, kteří pěstují plodiny poblíž řek či rybníků. Nutrie se k nim totiž vypravují na pastvu. Každá z nich denně spořádá třeba až dva kilogramy většinou rostlinné stravy.

A jelikož patří k hlodavcům, může i ona přenášet nejrůznější nemoci, jako například potkan. Odborníci hovoří například o leptospiróze, salmonele, tularemii, brucelóze nebo krysí žloutence. Mohou mít i nejrůznější parazity a v jejich mase se někdy vyskytuje cizopasník svalovec.

Krmením jim pomáháme

Problém představuje i fakt, že v naší přírodě nemá nutrie přirozené nepřátele. Zato se rychle množí – při dobrých podmínkách může mít až šest mláďat třikrát do roka. A samice jsou pohlavně dospělé už ve třech měsících věku.
Jediné, co jim vzhledem k zemi jejich původu, jsou tuhé zimy. Nedělají si zásoby, a tak při nedostatku potravy vyhladoví. Jenže i to je v posledních letech problém. Bývá tepleji a něco k snědku jim donesou lidé. Takže se množí dál.

Proto problém už začala řešit i vláda. Na začátku letošního roku schválila takzvanou antiinvazivní novelu zákona o ochraně přírody.
5f22b102a9bb4obrazek.png
Foto: Shutterstock

Výskyt můžete hlásit

Vyskytují se nutrie i ve vašem okolí? Nález můžete zdokumentovat a nahlásit místně příslušnému orgánu přírody (obecní úřad, správa národního parku či chráněné krajinné oblasti), nebo myslivecké stráži. Informaci můžete zanést i do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, například pomocí aplikace BioLog.

Čtěte také:

Reklama