Když dovolíte, ráda bych pokračovala v numerologickém pitvání osobnosti pana prezidenta. Současně s tím, jak pěkně „vysvlékneme“ našeho milého státníka, budete mít vy mustr, jak rozkrýt osobnostní profil kohokoli a hlavně sebe. Protože dokud neznáme a nepojmenujeme upřímně svoje vlastnosti, neměli bychom soudit druhé. Podle jména získáme numerologický výpočet s číslem

 

Projevu – Je číslem, které napovídá, jak se člověk jeví ostatním. Jak ho vidí okolí, jak působí na lidi kolem sebe. Zkrátka jak se chová z pohledu druhých.

Srdce – Ukazuje jeho vlastní vnitřní život. Jeho vnímání. Posuzování a hodnoty, jež uznává on sám ve svém nitru. Zkrátka jaký je jeho vnitřní život.

Osudu – Říká jakým způsobem a kam se bude ubírat jeho vlastní osud. Jak s ním nakládá. Co by se měl naučit. Případně proč se mu nedaří, nebo naopak.

Směru – je pomocnou číslicí. Symbolizuje povahy, které jsou blízké duši toho kterého člověka. Co by mohl využívat a čím je formován. Předpoklady, jimiž disponuje. Jsou to rysy, které obsahuje ta která duše.

 

Tabulka

 

1          2      3    4      5     6     7      8    9

A    B     C    D     E     F    G     H     I

J    K      L    M     N    O    P     Q     R

S    T      U    V     W    X    Y     Z

 

 

Z minula víme, že životním číslem pana prof. Klause je 4.

 

 4      3  3      4     2   3          1          20=2

V  á  c   l  a  v     K   l  a  u  s

     1          1                  1   3                  =6

 

Numerickým součtem souhlásek získáme číslo projevu2

Součtem samohlásek, číslo srdce6

Součtem čísla projevu a srdce je číslo osudu  8 (6+2)

Číslo směru získáme součtem čísla osudu a čísla životního3 (8+4=12 -1+2=3)

 

Ještě to shrnu. Klaus je tedy životní 4, projevu 2, srdce 6, osudu 8 a směru 3. Má to kluk pěkně rozložené, po celé tabulce. Dala jsem záměrně jméno známého státníka, jehož povahu je možno částečně vypozorovat. Hlavně se můžete přesvědčit, že numerologický rozbor osobnosti není žádný čajíček a že naši moudří předkové věděli, co dělají. Pochopitelně není od věci vědět, že Klaus je taky blíženec, a ti jsou jak známo pěkně náladoví a těžko odhadnutelní. Kdybychom ještě k tomu věděli jeho hodinu a místo narození, možná bychom věděli, i co neví on sám J. To jsem žertovala. Každý je svébytná osoba a povahu lze sice dobře rozkrýt, ale nikdy ne dokonale znát. Reakce lze jen odhadnout, nikdy ne stoprocentně předvídat... a to je dobře, protože by to pak byla asi hrozná nuda. Navíc… všeho lze zneužít.

 

Povaha  projevu

 1. Budí sebevědomý dojem. Hovoří přátelsky a přitom autoritativně. Působí příjemně a hřejivě. Jsou, osobití, družní a mezi lidmi většinou oblíbení.
 2. Vyžadují harmonii a mír. Jsou nekonfliktní. Vyhýbají se hádkám. Působí zvláštně a často je těžké udělat si na ně hned názor. Těžko se jim opětují city, protože jsou často zasunuty. Očekávají dokonalost. Často kritizují, protože podléhají vlastním iluzím.
 3. Bývají často středem pozornosti. Dělá jim to dobře. Dokáží upoutat. Jejich historky jsou obvykle poutavé a málokdy v nich nehrají hlavní roli. Někdo je může pokládat za chvástaly. Působí sebestředně, ale chytře. V soukromí často bývají jiní. Osamělí.
 4. Působí konzervativně a zásadově. Jejich projev je pevný. Pohled je pronikavý a zkoumavý. Nemusí novinky a okázalou zábavu. Vlastně působí dost odtažitě. Jestli někdo jen tak pro legraci zaplatí útratu za půlku hospody, aby si zazářil, tak to nebudou čtyřky J.
 5. Jeví zájem o mnoho věcí a hodně toho pojmou. Mají spoustu informací, protože je všechno zajímá. Milují příběhy ze života. Působí živě a vesele. Přitahují pozornost druhých. Dobře se na ně dívá. Málokdy vydrží na jednom místě.
 6. Bude to milý společník a působí roztomile. Rád chodí za kulturou. Drahá restaurace s exotickým jídelním lístkem a obsluhou je prostředí, kde září jeho hvězdička. Tento člověk není pokrytec. Je to ozdoba. Spory spíše rovná než vyvolává.
 7. Působí tajemným, neprobádatelným dojmem. Někdy může vypadat upjatě, nebo se chová „jinak“. Zajímá se o okultismus i filozofii. Jeho duše je hluboká, a stejně tak často i pohled. Pro druhé jsou většinou takový oříšek.
 8. Vypadá panovačně a náročně. Budí dojem byznysmena a hráče. Dobře pracuje v týmu. Působí někdy kariéristicky. V hloubi ale bývá zranitelný a urážlivý.
 9. Jsou přitažliví a vyzařují jakousi krásu. Často i duchem. Jejich slova mají hloubku a váhu. Působí svobodně a nezávisle. Jsou nedochvilní. Jejich otevřenost může zabolet, ale nepostrádají takt. Jejich úsměv bývá nakažlivý.

11. Projevují se jako věčná opozice. Málokdy s něčím souhlasí. Rádi se dohadují, i když

       často vedou monolog. V podstatě je těžko přesvědčíte, že nemají pravdu. Jejich

       projev někdy vede společnost k pocitu, že si vlastně vystačí sami.

22.   Nevinní, přitažliví, půvabní, zranitelní. Člověk by řekl, že je musí ochraňovat. To je

      ale velký omyl. Oni tihle andílci jenom tak působí. Společností jsou často

      vyhledávaní. Je s nimi milo.

 

Povaha srdce

 

 1. Tito lidé mají vůli, jsou hybní a energičtí. Jsou to optimisté. Své vytyčené cíle jen velmi neradi opouštějí. Mají vlastní názor na věci a někdy neposlouchají rady druhých. Očekávají náklonnost druhých.
 2. Člověk se srdeční dvojkou je starostlivý a citlivý. Mívá léčitelské schopnosti, o kterých často ani neví. Na ostatní působí uklidňujícím dojem. Prahne po citovém porozumění a jde si za láskou, která je plná naplnění a romantiky. Často bývají zklamaní.
 3. Touha, víra v lepší časy a věčný optimismus. To je povaha a vnitřní cítění srdečních trojek. Je to pro druhé nakažlivé. Proto jsou vyhledáváni lidmi, kteří mají právě potíže, protože dokáží pozvednout náladu a dodat odvahu. Mají smysl pro humor.
 4. Tak trochu introvertní lidé, kteří milují svůj domov a doma se cítí dobře. Frustrující mohou být pro ně nevyřešené vztahy nebo nerovnováha doma. Nejsou rádi středem pozornosti. Ctí své soukromí.
 5. Rádi hovoří s druhými, ale neradi tlachají. Jejich konverzace se týká hlubokých myšlenek, nebo vážných témat. Rádi si vyměňují názory s druhými a nevadí jim kompromis. Zabývají se rozličnými obory, vesměs duchovního rázu. V milostných věcech nejsou zcela stálí.
 6. Šestka na srdci znamená touhu po chvále a uznání. Jdou si za slávou a popularitou. Potřebují být vidět. Předávat myšlenky a vést. Rádi pečují o ostatní.
 7. Srdeční sedmička je náročná pro takové lidi i jejich okolí. Často jsou nepochopeni. Zabývají se četbou, vzděláváním a hloubáním nad smyslem života. Bývají považováni za podivíny. Jejich vnímání světa bývá od jiných odlišné. Mají vlastní svět. Málokdy do něj někoho pustí, ale pokud to udělají, bývá to natrvalo. Neotevírají se jen tak.
 8. Tento člověk bude pevný a spolehlivý. Bohužel také mocenský a vůdčí. Rád je hlavou domácnosti a touží po hmotném zabezpečení. Touží po vysokých metách a nezávislosti. Pokud to nemá, stěžuje si na všechno a na všechny. Neumí se uvolnit.
 9. Devítky zkoumají, jak věci fungují. Hodně je zajímá technická stránka věcí. Pokud se něco porouchá, jsou schopni to rozebrat a zkoumat, kde je chyba. Přijít na to, jak to vzniklo. Zajímají je principy. Příliš pitvají vztahy. I vlastní, a proto jsou jejich vztahy komplikované. Jsou k partnerům příliš kritičtí a neklidní.

11.  Zásadový člověk, který si těžko zvyká na novinky. Miluje řád a stále bojuje za

      pravidla. Málokdy porozumí sám sobě. Pokud opustí partnera, či rodinu, udělá to

      náhle a vlastně bez vysvětlení. Očekává, že ostatní vědí.

22.  Tito lidé mívají výjimečné schopnosti, ale mnohdy je nevyužívají. Chtějí žít s souladu

      se vším a všemi. V zásadě vědí, že jsou výjimeční, a věří svému úsudku jako jedinému

      možnému. Měli by se vyvarovat oddávaní se snění a nenaplnitelných ideálů.

 

 ...je toho hodně, takže to musíme dokončit příště. Mohla bych to udělat kratší, ale zase byste nedostaly ucelené informace. I tak je numerologický rozbor složitější. Snad je to takhle v mezích možností seriozní čtení... 

Reklama