Povaha čísel osudu

 

 1. Pokud musí osudová jednička pracovat v podřízené roli – trpí. Je to rozený vůdce a velmi kreativní a nápaditý člověk. Bývá originální. Doma potřebuje hlavní slovo. Často mívá velkou, poslušnou rodinu.
 2. Chladný, soustředěný kontrolor a posuzovatel. Byl by dobrý například jako filmový kritik. Je zarputilý, a pokud se mu nedaří, uzavírá se. Partnerovi je ovšem rád ochranou a pilířem.
 3. Trojky jsou velmi často úspěšní a ví se o nich. Rádi pracují ve veřejných službách. „Jsem tu pro všechny“  - to je jejich častým heslem. Manželství se dlouho vyhýbají. Mají strach ze ztráty svobody a svazků.
 4. Čtyřky osudu by měly předně pochopit, že domácí mazlíček jim nenahradí partnera. Jsou pracovití a pilní, jen tak trochu zapomínají na radosti života. Vyhovuje jim poměr zaměstnanecký. Je to taková jistota a oni potřebují, aby se po nich nevyžadovala zodpovědnost za lidi.
 5. Pětky potřebují, aby se kolem stále něco dělo. Milují změny a nové zkušenosti. Vážných známostí budou mít tutově několik a mnohdy i současně. Raději cestují a oddávají se poznávání jiných zemí a dobrodružství než domácímu krbu. Stereotyp je zabíjí.
 6. Šestky mají rády, když udělají někomu něco pěkného, za co je ocení. Rády tvoří. Bývá zde mnoho herců a výtvarníků. Mají bohatou fantazii a čich na originální pojetí práce. Pokud mají vlastní firmu, konkurence často nestíhá. Ve vztazích už je to horší. Chybí jim tolerance.
 7. Osudová sedmička je samaritán. Často se starají o handicapované lidi, kteří potřebují pomoci. Je zde i mnoho misionářů a humanitárních pracovníků. Vztah je pro ně opět o péči o druhého.
 8. Má organizační schopnosti, vůdčí nadání a výborně hraje například šachy. Hodí se jako vojevůdci a politici. Je tu hodně lidí, kteří vedou druhé. Potřebují být na vrcholu. Jejich kariéra je téměř hodně z toho, co je zajímá. Mnohdy se tak děje na úkor osobních vztahů, na které nemají čas.
 9. Často dokáží vyřešit to, co je zdánlivě neřešitelné. Nesnáší liknavé jednání a dlouhé prostoje. Kritizují okolí za to, že jedná pomalu. Jsou bystří a jejich jednání je rychlé. Dokáží pomoci sobě i druhým. Získat jejich náklonnost není snadné. Mají vysoké nároky na sebe i druhé. Pokud jste jejich přítelem, můžete se na ně obrátit. Nenechávají přátele na holičkách. Často mění zaměstnání.

11    Osudové jedenáctky, by si měly dávat pozor na to, co říkají, protože ostatní mají

     tendenci jim věřit každé slovo. Dokáží strhnout masy. Ovlivňují názory ostatních, a 

      to někdy i ne zcela vědomě.

22    Mocné číslo osudu dává těmto lidem téměř bezproblémovou cestu až na vrchol. 

      Vynikají v každé společnosti. Bývají velice úspěšní.

 

Pomocné číslo směru

 

      

 1. silní,  zasvěcení,  uvědomělí, přátelští, nezávislí, optimističtí, hrdí, tvořiví, přizpůsobiví, srdeční.

Negace – arogance, sebestřednost, frustrace.

 1. emotivní, soudržní, citliví, plaší, vlídní, opatrní.

     Negace – náladovost, strach, podvod, duševní choroby.

 1. veselí, výstřední, moudří, vyrovnaní, osobití, optimističtí, bystří, smělí, šťastní.

      Negace – domýšlivost, marnotratnost, pokrytectví, závist.

 1. vytrvalí, spořádaní, rozhodní, věrní, odolní, solidní, nepružnost, opatrní, zdatní, oddaní, pevní.

      Negace – samolibost, strnulost,mentorování, lakota.

 1. zvědaví, komunikativní, inteligentní, hybní, vtipní, učenliví, upřímní, čestní, zruční, přizpůsobiví, obratní.

      Negace – nedbalost, neklid, náladovost, přestřelování.

 1. harmoničtí, šarmantní, chápaví, shovívaví, nekonfliktní, bezstarostní, nadaní, poctiví, populární.

     Negace – materialismus, panovačnost, lenost,cynismus, lehkovážnost.

 1. tvořiví, nadaní, citliví, empatičtí, zajímaví, magičtí, hlubocí.

      Negace – zmatenost, podvod, iluze, alkohol, drogy, nestálost, odklon od reality.

 1. odhodlání, odolní, ambiciózní,vytrvalí, praktičtí, vůdčí, se smyslem pro detail, zodpovědní, velkorysí, silní, hrdí, spravedliví.

      Negace – náročnost, izolace, zaujatost, výbušnost, neschopnost podřídit se, nedostatek  

      spontánnosti.

 1. aktivní, svěží, vitální, nadšení, soutěživí, odvážní, přitažliví, podnikaví, originální, konstruktivní.

     Negace – agrese, prudkost, nespolehlivost, nedostatek sebekontroly, dogma.

11. mocní, silní, rozhodní, zásadoví, věrní, tvořiví, chápaví, vlivní, reformátoři.

      Negace – fanatismus, nadřazenost, nekompromisnost.

22. dokonalí, spokojení, geniální, osvícení, nevinní, moudří, uvědomělí, lidští, 

      soustředění, diplomatičtí.

      Negace – lenost, nerovnováha, podceňování, usínání na vavřínech.

 

Tak teď už je to na vás. Pokud vás numerologie chytí, existuje spousta literatury. Tohle je jen takový odvar. Při numerologickém rozboru se například bere v úvahu rodné i převzaté jméno, přezdívky, které zkoumanému dělají dobře. Lze vypočítat i vzájemný vztah mezi dvěma lidmi. Možnosti manželského života podle data sňatku... a je toho spousta. Přeji příjemnou zábavu a hodně štěstí v novém roce, který s osmičkou na konci bude diametrálně odlišný (jako celek lepší) než předešlý.

Reklama