om

Numerologie je jeden z oborů, který je spojován s magií. Zabývá se energií čísel a jejich vlivem na okolní svět. Je s podivem, jak umí čísla silně ovlivňovat naše životy a mnohdy si toho ani nevšimneme… proč se nepřipravit, když to lze?

Všechno na tomto světě podléhá vývoji, který probíhá v cyklech. Tyto cykly měříme, jak jinak, čísly. Je těžké představit si svět bez čísel. Vždyť hrají v našem životě jednu z nejdůležitějších  rolí. Ovšem je důležité vědět, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale rovněž i kvalitu.

Čísla v datu mají sílu podobnou neviditelnému elektrickému náboji. Každé má svou energii a význam.

A věřte, že není zanedbatelný.

Nejmocnější je den

Při zkoumání energie toho kterého dne podle energie čísel v jeho datu je pro nás vodítkem předně číslo dne, protože číslo měsíce a roku sice má význam, ale spíše dlouhodobý.  

Je to asi tak stejné, jako kdybychom srovnávali bezprostřední účinek ředěného vína a 70procentní lihoviny. U prvního případu se lze shledat s efektem až při „dlouhodobém užívání“.

U dne je energie koncentrovaná do 24 hodin, a to je velká koncentrace. Tudíž nás zasahuje nejvíce. Abychom vůbec pochopili důvod energetického vlivu čísel, je třeba se podívat, kde svou energii berou.

A buch – jsme zase u astrologie. Inu vesmír je mocný a astrologie stará jako lidstvo.

Je to o planetách

sJednička

Symbolizuje Slunce a základ. Je to číslo sporné. Je obecně považována za představitelku mužského principu. V magii se jednička používá při rituálech směrovaných na sebe sama. Prvního bude tedy dnem jednoho Slunce a může být pokládán za den kontaktní, kdy spíše hřejeme a jsme společenští. Prvního jde o nás.

mDvojka

Pro její přímý vztah k Luně je dvojka nositelkou iluzí a snové reality. Je číslem duality a ženského principu. V magii se dvojka příliš nepoužívá, alespoň ne v té pozitivní. Druhého se tedy patrně budeme zaměřovat na ideály, mnohdy iluze a pozor, i lež. To, co uskutečníte druhého, nemusí být trvalé a můžete to o pár dnů později přehodnotit.

jTrojka

Náleží jí povaha planety Jupiter. A jeho charakter již z astro článků znáte. V magii je jí připisován veliký význam. Síla čísla tři se přenesla i do současného racionálního světa. Když se zamyslíme nad trojkou, přijdeme na to, že prakticky všechny věci, na kterých nám záleží, nebo kterým chceme dát důležitost, jsou tři. Kolik podniků a firem má v názvu tuto magickou číslici. Automaticky se nám dere do úst, a ani nad tím moc nepřemýšlíme. Pro mnoho lidí je trojka šťastná, mnoho z nich už ani neví proč. O datu třetího by se tedy dalo hovořit jako o dni náhod, které jimi nejsou – není to negativní den.

uČtyřka

Uran. Prakticky všechno, co má nějaký vztah ke hmatatelnému, zavání čtyřkou. Vzduch, země, voda a oheň – sever, jih, východ, západ – jaro, léto, podzim, zima. Řada teoretiků i vojenských stratégů je přesvědčena, že čtveřice je nejstabilnější styčnou strukturou... V magii se čtyřka používá velmi sporadicky, většinou v souvislosti s magií ochrannou, magií orientovanou na hmotu a rovněž v magii silové.

Obecně vzato čtvrtého by se nám mělo dařit v praktických otázkách. Hodně věcí bychom mohli vstřebat a pochopit. Je to datum zakončení. Nebezpečná je jen na kosti.

merPětka

Patří Merkuru, který je tu přes sílu myšlení, intelekt a sbevyjádření. Pětka je číslem života a lidské zkušenosti. Proto má pentagram pět cípů, protože pátý element je éter, doplňující čtyři živly o myšlenku a životnost. Pětka se objevuje také v náboženských obrazech po celém světě, zvláště v souvislosti s lidskou existencí. V magii je pětka užívána často v souvislosti s evokováním změny stavu s přičtením nutné oběti. Pátého se nám patrně bude připlétat do cesty otázka vlastní funkce ve společnosti, pátého je dnem komunikace a myšlení. Nebezpečná je pro mozek.

vŠestka

Venuše. Šestka je matematicky dokonalá. Za šest dnů stvořil Bůh zemi a podobně. Přináší užitek, tělesné blaho, lásku i krásu. V magii je hlavním číslem v rituálech vztahů a lásky. Šestého tedy budeme nejvíce řešit otázky:  Jak to na mě působí, jak vypadám, ale také se v tento den klade důraz na vztahy a jejich prožívání. Šestého budeme také více žraví. Má vliv na zažívání.

neSedmička

Neptun je především o hloubce v nás. O věcech mezi nebem a zemí. Je těkavý a nestálý. Sedmička je odjakživa číslo mystické. Z mezinárodního hlediska je spojována s integrací, sjednocením a rozsáhlejšími vesmírnými projekty. Sedm schodů v buddhismu odpovídá ovládnutí času a prostoru. Sedmého tedy můžeme leccos vymyslet, nasměrovat, vykomunikovat, ale málokdy dokončit. Vládne snům, nikoli hmotě. Sedmička je jen nápad.

sOsmička

Saturn. Věčný kontrolor užitečnosti a životnosti věcí. Osmičku lze pokládat za numero vládnoucí, silné, dokončující, dogmatické a rovněž schopné zdolávat překážky. Je to číslo počátku i konce. Osmička je karmická a znamená narození i smrt – nikdy nekončící proces. Přeměňuje započaté v dokončené, a to v jakékoli formě – je zadostiučiněním a spravedlností – jak jsme se sedmičkou zaseli, tak s osmičkou sklidíme. Osmého býváme konfrontováni se svými předchozími činy a také s vlastní karmou. Může to být datum šťastné i nešťastné. Přijde na to, co se vrací.

marsDevět

Mars. Bojovník a nadupaný silák. Příslušníci řady kultur celého světa považují devítku za nositelku duchovní a božské moci. V magii se devítka požívá pro obřadní rituály, zahrnující působení na skupinu osob nebo i států. Vibrace devítky je velmi silná. Devátého s sebou tedy může přinést významné věci, které už tu jednou byly, ale zůstaly nedořešeny. Devítka je nedořeší, ale vytáhne na světlo. Jsme postaveni před vlastní kostlivce ve vlastních skříních. Můžeme být tento den agresivní.

Desítka

Desátého je prakticky stejné jako prvního, jen s tím, že den se jakoby rozplizne do více oblastí. Je to tou nulou, která v sobě vlastně schovala všechna čísla.

jedJedenáctka

A jsme u ní. Dvě Slunce vedle sebe již nehřejí. Jde o nebezpečný žár, který na sebe může vzít nekonečné množství podob, ale každopádně o sobě dá vědět.

Je málo věcí, které se staly pod číslem jedenáct a lze je chápat jako pozitivní. Nebudu vás zatěžovat jedenáctým zářím, protože ho všichni znáte. Když zašátráme historií, najdeme hodně podobností.

Jedenáctka je tak silné numero, že se umí projevit i na dresu sportovce nebo na domě. Je fakt, že jsou lidé, kteří se s ní umí vypořádat (bývají to lidé narození jedenáctého), ale pro většinu je velice zatěžující.

Měla by dostat zvláštní místo, nějaký šuplík. Jsem ve střehu všude, kde má nějaký význam. Hotelový pokoj číslo 11 bych nechtěla, jedenáctého jsem hodně pozorná.

Jak se vyskytne vedle sebe více jedniček, které spolu souvisí, může se vyskytnout víc energie, než je únosné. Jen se podívejte, kolik jedniček souvisí s pádem Airbusu. Hned čtyři.

Když se podíváte na hodiny ve chvíli, kdy ukazují 11:11, pokaždé je to ve chvíli, kdy energie vaší myšlenky překročila nějakou pomyslnou hranici. Dali jste jí velkou sílu. Můžete si myslet, že to hrotím, ale zkuste si to jen pro zajímavost nějaký čas sledovat…

dvaDvanáctka

Dvanáctka také nestojí co do síly stranou. Je to číslo, které má stejné vibrace, čteno z obou stran. Identickou váhu má tedy i číslo dvacet jedna. Znamená dovršení něčeho. Prakticky vládne světu.

Dvanáct měsíců tvoří rok, dvakrát dvanáct hodin tvoří den, pětkrát dvanáct minut tvoří hodinu, dvanáct znamení tvoří zvěrokruh – dvanáct hrdinských činů Heraklových, dvanáctero bran Nového Jeruzaléma, dvanáct olympských bohů, dvanáct synů Jákobových, dvanáct učedníků Krista, dalajlámy, krále Artuše, Karla Velikého... a mohla bych pokračovat.

Dvanáctého se většinou dějí věci, které jsou zásadní pro budoucnost. Dvanáctka ale zdaleka nemá tak fatální dopad jako jedenáctka, protože její pohled je upřený na budoucnost, tudíž je její energie rozložená. Navíc, a to je důležité, ona neničí – směruje.

U charakteristiky dalších dat je potřeba přihlížet k vibracím obou čísel s tím, že základ jde od čísla prvního a druhé s ním tvoří směs.

Dnes je 18. Je to Slunce a Saturn – Dnešní den je tedy směsí našeho já, našeho vědomí vlastní hodnoty a následné kontroly toho všeho. Den se hodně týká naší osoby. Pozor na ego! Opatrně se soudy a hodnocením. Též pozor na nadhodnocení vlastní osoby, možností a sil.