Pokud právě čtete slovo nukleotidy poprvé, zbystřete - o těchto zajímavých sloučeninách jistě nebudete číst naposled. Energie, únava, imunita a regenerace jsou dnes nejčastěji skloňovaná slova týkající našeho zdraví. A je to právě nadměrná únava, oslabení funkčnosti imunity nebo zpomalená regenerace našeho těla co při současném stylu života trápí mnohé z nás. Často si ani neuvědomujeme příčiny našich obtíží, natož abychom je uměli řešit. Ale tomu tak nemusí být! Jsou to právě nukleotidy, které dokážou s naším organismem hotové zázraky.

Co jsou vlastně nukleotidy za látky? Jsou to stavební kameny nositelek dědičnosti, nukleových kyselin DNA a RNA v jádrech buněk všech živých organismů a zároveň důležité součásti řady enzymů, které hrají rozhodující úlohu v řadě biologických procesů, včetně metabolismu, výměny látkové. Nukleotidy jsou přirozené látky, se kterými náš organismus umí efektivně nakládat a využít ji právě tam, kde je jich zapotřebí.

Imun

Nukleotidy jako významné součásti naší výživy

Ještě před dvaceti lety konstatovali účastníci sympozia americké Společnosti pro výživu, že není důvod pro to, aby nukleotidy byly z nutričního hlediska považovány za esenciální, protože ve výživě hrají jen zanedbatelnou roli. Nové výzkumy ale přinesly naprosto přesvědčivé důkazy, že nukleotidy jsou důležitou a vlastně nepostradatelnou nutriční složkou. Jsou potřeba pro každé dělení buňky, protože se musí vytvořit nová kopie DNA, nové molekuly RNA i obnovit enzymatický aparát. Jejich novotvorba v organismu je příliš náročná a proto se v průběhu vývoje života naučily všechny organismy, samozřejmě včetně našeho, je využívat z potravy přímo. Proto se může jejich nedostatečný přísun ze stravy projevit v oslabení činnosti řady orgánů, především jater, srdce a střevního traktu, ale hlavně rozkolísáním řady imunitních funkcí, což se odrazí především na našem zdravotním stavu. „Nukleotidy se do těla přirozeně dostávají potravou rostlinného, či živočišného původu, ale mohou být dodány také ve formě potravinových doplňků. Při normálním příjmu stravy nemůže dojít k předávkování. Jedině ve formě potravinových doplňků, ale to v praxi nepřichází v úvahu. Dávky nejsou obecně stanoveny,“ dodává RNDr. Petr Šíma, CSc, přední imunolog, z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Proč je dobré nukleotidy doplňovat

Na dodávání různých vitaminů a minerálních látek v podobě potravinových doplňků nebo zvýšenou dávkou ovoce a zeleniny jsme si již zvykli. Vitaminy a minerální látky se řadí mezi tzv. nízkomolekulární sloučeniny, mezi něž patří i nukleotidy.  Nukleotidy potřebuje lidské tělo neustále, jejich zvýšený přísun potravou je však potřeba zajistit hlavně v obdobích růstu organismu, tedy v dětství a dospívání, a pak při rekonvalescenci po nemoci, či po operaci, ozařování, nebo chemoterapii. Také stárnoucí organismus potřebuje zvýšený přísun nukleotidů pro regeneraci všech orgánů a podporu imunitních funkcí.

K čemu jsou tedy nukleotidy dobré?

Přímý účinek nukleotidů na lidské zdraví není jednoznačně určitelný, protože jsou potřeba pro obnovu i činnost všech tkání a orgánů. Je však prokázáno, a to na základě jak experimentálních prací, tak klinických studií, že nukleotidy, zvláště při jejich pravidelném přísunu např. potravinovými doplňky (např. Imuregen), mají kladné účinky na celý organismus. Zvláště pak se jejich účinky projeví na podpoře obranyschopnosti organismu proti patogenním mikroorganismům, tedy podpora antiinfekční imunity, a na regeneraci organismu.

Pro více informací navštivte www.imuregen.cz nebo www.nukleoitidy.cz.

Reklama