Nový zákoník práce už jsme potřebovali jako sůl. Ten původní patřil v České republice k nejdéle platným zákonům. Přes veškeré „útrapy“, kterými zákoník v loňském roce prošel, nabyl 1. ledna 2007 přeci jen účinnosti. A přinesl hodně podstatných změn.

Zkušební doba
Pozor, už neplatí, že toto ujednání musí být obsaženo pouze v pracovní smlouvě - zaměstnavatel s námi může uzavřít jakoukoliv jinou dohodu, např. dohodu o zkušební době. Zkušebka už nezačíná naším prvním dnem v práci, ale až dnem následujícím. Její maximální délka zůstává 3 měsíce a zaměstnavatel ji nemůže prodlužovat, a to ani v tom případě, že bychom s tím souhlasili. Jestliže budeme ve zkušební době například nemocní, naše nemoc se do zkušební doby už ani částečně nezapočte a zkušební doba se nám o dobu nemoci prodlouží. To je další novinka, která působí ve výpočtech zkušební doby pořádné zmatky. Pokud si zkušební dobu sjednáváme, měli bychom si uvědomit, že během jejího trvání s námi zaměstnavatel může kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit pracovní poměr, a to klidně i v době, kdy jsme nemocní nebo kdy je žena těhotná. Stejná možnost samozřejmě platí i pro zaměstnance.

Dovolená
Základní výměra zůstává beze změny – 4 týdny. Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům dovolenou navíc. Pokud tak činili za platnosti starého zákoníku, museli dovolenou prodloužit všem zaměstnancům. Nyní, pokud pracujeme v podnikatelské sféře, se můžeme se zaměstnavatelem dohodnout na jejím prodloužení i individuálně. Prodloužení nemusí být o celé týdny, ale nově třeba jen o několik dnů. Dovolená tak nyní může být prodlužena jednotlivcům nebo určitým skupinám zaměstnanců, ale vždy při respektování zásady rovnosti a zákazu diskriminace určitých skupin. Zaměstnavatel tedy vždy bude muset být schopen odůvodnit, proč některým zaměstnancům dovolenou prodloužil a některým ne. Důvodem mohou samozřejmě být obtížnější pracovní podmínky či namáhavější práce, v některých případech i délka zaměstnání. Samozřejmě, svoji roli může sehrát i skutečnost, že zaměstnanec má kvalifikaci, která je na trhu práce nedostatková a nabízené místo by bez navýšené dovolené nepřijal.
Další dobrá zpráva je, že nám dovolená už nebude automaticky zanikat, pokud v jejím čerpání brání rodičovská dovolená, ale budeme si ji moci vyčerpat, až nám rodičovská dovolená skončí.
Pozor, zásada, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, platí i nadále beze změny! Pokud tedy plánujeme dovolenou, musí ji zaměstnavatel předem odsouhlasit. Že máme zaplacený zájezd k moři, na to se šéf podle zákona nemusí ohlížet.

Výpověď
Důvody, na základě kterých s námi může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, se nezměnily. Změnila se však délka výpovědní doby, která je vždy minimálně dvouměsíční. V případě, že se nám zdá dvouměsíční doba příliš krátká, můžeme si se zaměstnavatelem sjednat výpovědní dobu delší, například 6 měsíců. Platí však vždy zásada, že délka výpovědní doby musí být stejná pro obě strany – pokud tedy mám já výpovědní dobu 6 měsíců, tak ji bude muset mít i můj zaměstnavatel. Znamená to, že když si najdu jiné zaměstnání, budu muset dát výpověď 6 měsíců před nástupem, což pro mě nemusí být výhodné.
Je škoda, že zákoník práce nezakotvil povinnost zvyšovat výpovědní dobu podle počtu odpracovaných let, což je mimochodem obvyklé ve většině zemí EU. Naši zaměstnavatelé tak nepocítí žádný finanční rozdíl, pokud budou ukončovat pracovní poměr se zaměstnancem, který u nich pracuje 20 let nebo s někým, kdo zrovna skončil zkušební dobu. Výpovědní doba bude v obou případech pouze 2 měsíce, samozřejmě pokud si smluvní strany nesjednaly výpovědní dobu delší.

Jsou-li důvodem výpovědi tzv. organizační důvody, náleží nám odstupné. Jeho minimální výší jsou 3 měsíční průměrné výdělky. Odstupné je nově možné zvyšovat nejen v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu, ale také individuální dohodou se zaměstnavatelem. Takovouto dohodu nemusím uzavírat pouze v pracovní smlouvě, ale například až při ukončení pracovního poměru v samotné dohodě o rozvázání pracovního poměru. Bohužel, v novém zákoně byla zrušena tzv. nabídková povinnost - při výpovědi z organizačních důvodů byl dříve zaměstnavatel povinen nabídnout zaměstnanci jiné místo v rámci podniku; teď žádnou takovou povinnost nemá.

Odborná spolupráce: JUDr. Nataša Randlová, advokátní kancelář Procházka/Randl/Kubr, www.prace.cz

Reklama