Počínaje letošním květnem naplňuje Česká pojišťovna nově definovanou strategii sociální odpovědnosti stojící na třech klíčových pilířích. Jde o oblasti prevence úrazů dětí a mládeže, bezpečnosti na silnicích a návratu do života, kde ČP pomáhá obětem vážných dopravních nehod vrátit se zpět do aktivního života. Nedílnou součástí odpovědného přístupu České pojišťovny ke svému okolí je od 1. července 2012 i nový grantový program pro regionální projekty, které navrhuje veřejnost. Nominace lze podat prostřednictvím webových stránek www.ceskapojistovna.cz v sekci Nadace ČP. O úspěchu jednotlivých projektů v grantovém řízení poté rozhodne grantová komise.

nadace ČP

Nový grantový program je určen pro pomoc potřebným jak z řad fyzických osob, tak neziskových organizací. Prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Nadace ČP, lze nominovat projekty z oblasti pomoci sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům, zvýšení bezpečnosti na silnicích, podpory prevence rizikového chování dětí a mládeže či finanční gramotnosti. Potřebné prostředky na realizaci jednoho projektu mohou dosáhnout maximální výše 100 000 Kč a o jejich udělení bude rozhodovat grantová komise Nadace ČP.

„Víte, že od počátku roku 2012 přispěli zaměstnanci České pojišťovny na dobročinné účely částkou ve výši téměř jednoho milionu korun? Koupí charitativní cihly se v únoru zapojili do celostátní sbírky na podporu mentálně postižených, v dubnu zase dražili umělecké předměty vyrobené dětmi z diagnostického ústavu v Břeclavi. Věnované prostředky následně zdvojnásobila Nadace České pojišťovny.“

„Rozhodnutí zřídit oficiální grantový program vychází ze zkušeností se stovkami žádostí, které ročně Nadace České pojišťovny obdrží,“ říká Richard Kapsa, předseda správní rady Nadace ČP a dodává: „Přestože má Česká pojišťovna největší síť poboček a obchodních zástupců na trhu, nemůže mít nikdy takovou znalost místních problémů a specifik, jakou mají lidé, kteří v dané lokalitě žijí. Proto jsme se rozhodli zapojit širokou veřejnost a dát jí možnost nás na lokální problémy a potřeby upozornit. Budou-li požadavky v souladu s naší strategií, rádi finančně přispějeme a pomůžeme.“

Požádat o grant není nikterak složité. Žadatel vyplní jednoduchý formulář, který je k dispozici na webu Nadace České pojišťovny (www.nadacecp.cz). Ten poté odešle na adresu grant@nadacecp.cz a následně obdrží potvrzení o zařazení do schvalovacího řízení. Grantová komise si přitom může před svým rozhodnutím vyžádat i doplňující informace k předložené nominaci. Pro příští čtvrtletí lze podávat žádosti v období od 1. července do 20. srpna, schválené projekty pak budou zveřejněny do konce září 2012.

V roce 2011 podpořila Nadace České pojišťovny 43 projektů celkovou částkou ve výši 13 790 000 Kč. Finanční příspěvek tak získalo například občanské sdružení Náruč (podporující vzdělání a pracovní uplatnění občanů v regionu Dolní Berounka), Nadace Leontinka (na výcvik asistenčních psů pro spoluobčany s kombinovaným postižením), Fond ohrožených dětí, občanské sdružení Babybox (pro zřizování a provoz schránek pro odložené děti), dětský domov se školou Býchory (na zajištění terapeutických činností prostřednictvím hiporehabilitace) a dále také řada fyzických osob na invalidním vozíku pro nákup speciálního vozidla či desítky základních škol na realizaci interaktivního programu Prevence rizikového chování dětí a mládeže.

 

Reklama