Česká republika si udržuje smutné světové prvenství v incidenci zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. „Každoročně je u nás diagnostikováno 7400 nových pacientů a 4400 pacientů v důsledku karcinomu tlustého střeva a konečníku zemře. „V naší zemi je věnována velká pozornost skríningu, provádí se vyšetřování skrytého krvácení do stolice. Přesto každoročně přichází 1600 až 2000 nemocných s nádorem, který je již v pokročilém a obtížně léčitelném stádiu,“ uvedl prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Důležité je, aby lidé mysleli na své zdraví, starali se o sebe a chodili na preventivní prohlídky, při kterých lze odhalit onemocnění ještě v počátečním stadiu. „Umíme stále více zhoubných nádorů vyléčit. Pokrok medicíny je v posledních letech tak obrovský, že ten, kdo přijde se zhoubným nádorem včas, má velkou šanci na vyléčení,“ říká předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

 

Novou naději pro pacienty přináší tzv. cílená biologická léčba. Cílenou se tato léčba nazývá proto, že je specificky zamířena proti molekulárním reakcím, které jsou nutné pro spuštění a udržení nádorového růstu. Pokud si klasickou chemoterapii představíme jako hrubé kladivo, které ničí struktury nádorových i zdravých buněk, pak cílená biologická terapie je jemný hodinářský nástroj, který ovlivní procesy probíhající v nádorových buňkách a normální buňky postihne minimálně. To vede k nižšímu výskytu nežádoucích účinků a následně k vyšší kvalitě života nemocných. Tento zcela nový léčebný přístup značně zvýšil šance na přežívání i u nemocných s pokročilým metastazujícím onemocněním.

 

 

„Příkladem cílené léčby může být bevacizumab (Avastin). Jeho přidání do léčebných postupů u karcinomu tlustého střeva a konečníku zvýšilo šance nemocných na prodloužení přežití. Je dobře, že tento produkt dlouholetého klinického výzkumu konečně máme pro naše pacienty k dispozici. Nám lékařům se tak výrazně rozšířily možnosti boje se zákeřným karcinomem tlustého střeva,“ řekl doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.

 

Nové moderní léky nejsou levné, neboť v jejich ceně jsou zahrnuty vysoké náklady na jejich výzkum. Ten trvá mnoho let a stojí kolem miliardy dolarů.

„Proto je třeba najít způsob, jak tuto nákladnou léčbu našim pacientům zpřístupnit, ale současně sledovat, zda je užívána účelně,“ poznamenal prof. Vorlíček. Proto je léčba bevacizumabem a dalšími inovativními protinádorovými léky v České republice soustředěna do center onkologické péče, která společně určily Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Česká onkologická společnost ČLS JEP. Každé použití těchto léků je sledováno pomocí centrálního registru a lékaři spolu s pojišťovnami tak mohou mít pod kontrolou míru jeho využití i nákladů spojených s léčbou.

Nastavením pravidel a zpřístupněním bevacizumabu (Avastin) a podobných léků drží Česká republika krok s vyspělými státy. „Avastin u vhodných pacientů prodlužuje přežití, nezhoršuje kvalitu života a je v České republice za určitých podmínek dostupný, což se o celé Evropě říci nedá,“ shrnul docent Vyzula.

 

Cílená biologická léčba probíhá v duchu Národního onkologického programu, kdy je plně dodržována maximální racionalizace nákladů na léčbu nádorových onemocnění v České republice a zlepšování kvality života onkologicky nemocných. Na úspěšném uskutečnění Národního onkologického programu se však nemohou podílet pouze odborníci. Reforma zdravotnického systému by měla být provedena tak, aby zajistila hlavně dostupnost nákladné zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Důležitá je také účast veřejnosti, která by se měla seznámit s cíli Národního onkologického programu, ten se totiž týká nejen léčby, ale také možné prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění,“ dodal profesor Vorlíček.

Reklama