Na školách se vyučuje nový předmět - mediální gramotnost. Děti by se měly naučit, jak vnímat reklamu a co jsou bulvární zprávy. Informaci přinesly dnešní Lidové noviny.

Nový předmět musí školy zahrnovat do svých vzdělávacích programů.

"Výsledkem debaty o reklamách by mělo být uvědomit si, že reklama v médiích není založena pouze na popsání produktu, ale hlavně na získání pozornosti - i za cenu toho, že na představení samotného produktu zbývají třeba jen dvě vteřiny," píše se v metodickém materiálu pro učitele, který připravila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Přestože je mediální výchova povinným předmětem, záleží jen na základních a víceletých gymnáziích, v jakých ročnících ji budou učit. "Od příštího školního roku bude mediální výchova povinná už také pro první ročníky na čtyřletých gymnáziích," řekla listu mluvčí ministerstva školství Kateřina Bohmová. Samy školy pak rozhodují, zda se předmět bude vyučovat samostatně či v rámci jiných předmětů, například občanské výchovy.

Myslíte si, že nový předmět bude mít smysl? Nebo je to zbytečnost, která se neuchytí?

Reklama