Ústav pro péči o matku a dítě Podolí (ÚPMD) u nás již rok nabízí zatím ojedinělý projekt s názvem Ochrana novorozenců před černým kašlem v ÚPMD.

Porodnice nabízí přeočkování proti nemoci všem dospělým, kteří budou pečovat o novorozence. Chce tím zajistit jejich ochranu nejen přímo v porodnici, ale i doma, protože nejvíc novorozenců se nemocí nakazí právě od svých rodičů či blízkých. Černý kašel má u čerstvě narozených dětí komplikovaný průběh a může skončit i úmrtím. Nabídka přeočkování našla velkou odezvu u zaměstnanců porodnice, kteří jsou v kontaktu s dětmi. Přeočkování proti černému kašli využilo celkem 95 % z nich. „Ačkoliv se veřejnost s přínosem programu teprve seznamuje, zájem rodičů postupně stoupá,“ řekl. Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., primář novorozeneckého oddělení ÚPMD.

baby

„Snažíme se poskytovat našim pacientkám nejlepší možnou péči. Přeočkování proti černému kašli je v některých západních porodnicích standard, ke kterému jsme se rádi připojili. Považujeme to za důležité, obzvlášť v době kdy výskyt černého kašle v České republice stoupá. Většina pacientek o riziku nákazy neví, informace o projektu proto vítá a očkování zvažuje,“vysvětluje důvod zavedení ochrany novorozenců před černým kašlem doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.

Černý kašel je onemocnění, které nejde považovat za vymýcené, počet pacientů v posledních letech roste celosvětově. „Návrat černého kašle souvisí s časově omezenou ochranou, kterou poskytuje očkování v dětství. Ta se pohybuje od tří do pěti let. Lidé by si proto přeočkování proti černému kašli měli pravidelně hlídat, obdobně jako například přeočkování proti tetanu. V opačném případě se stávají potenciálním přenašečem nemoci,“ upozorňuje na problém zvýšeného výskytu černého kašle MUDr. Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu Praha. Za posledních deset let u nás na černý kašel zemřeli čtyři děti ve věku od jednoho do čtyř měsíců věku, které nakazil jejich rodinný příslušník.

Nemoc se u dospělých nemusí projevit typických kokrhavým kašlem a bývá často zaměněna s běžným nachlazením. Dospělý člověk obvykle prodělá mírnou formu černého kašle průměrně dvakrát až třikrát za život, nemocní jej však často přehlíží nebo nerozpoznají. Potvrzují to i statistky, podle kterých má až třetina dospělých s dlouhotrvajícím kašlem černý kašel, aniž by o tom věděla.

Přitom jedinou možností jak ochránit novorozeňata, která ještě nemají proti černému kašli vlastní protilátky, je zabránit onemocnění u lidí v jejich  těsné blízkosti, tj. jak v rodině, tak u zdravotnického personálu, který o novorozence pečuje. To je důležité zejména v prvních měsících života, děti se totiž mohou očkovat až ve třetím měsíci.

babyProto je důležité, aby se dospělí včas proti černému kašli přeočkovali a předcházeli tak situacím, kdy dojde k přenosu nemoci na dítě. Podle studií se nejčastěji novorozenci nakazí černým kašlem právě od členů nejbližší rodiny: od matky (32 %), sourozenců (20 %) a otce (15%).  Matkám se doporučuje očkování krátce po porodu, ideálně ještě před odchodem z porodnice. Očkuje se jednou dávkou vakcíny, která je kombinovaná a poskytne ochranu zároveň proti černému kašli, tetanu a záškrtu. Očkování rodinných příslušníků je možné již před porodem nebo krátce po narození dítěte společně s přeočkováním matky.

Vzhledem k rostoucímu zájmu našich pacientek počítáme s pokračováním projektu. Těší mě, že o zavedení přeočkování proti černému kašli začaly uvažovat i další porodnická pracoviště. Věřím, že již brzy nebudeme jediní, kdo tuto službu v České republice nabízí,“ uvedla MUDr. Marcela Černá, neonatolog.