Lékaři v lednu zahajují kampaň zaměřenou na nejpalčivější problém českých jídelníčků - nadměrnou konzumaci nasycených mastných kyselin. Aktivita praktických lékařů probíhá v souladu s programem Ministerstva zdravotnictví ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“. Dílčím cílem tohoto programu je snížení počtu úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob mladších 65 let o 40 %, k jehož naplnění mají vést také aktivity podporující zlepšení stravovacích zvyklostí obyvatel. Kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice i celé Evropě nejčastější příčinou úmrtí - každou minutu zemře v Evropě jeden člověk na infarkt myokardu. Přitom právě nasycené mastné kyseliny způsobují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi a navíc samy urychlují stárnutí cévní stěny a proces aterosklerózy. Lékaři proto shodně doporučují snažit se o optimální energetický příjem a výrazné omezování konzumace živočišných tuků. Ideální je nahrazovat nasycené mastné kyseliny nenasycenými, zjednodušeně řečeno výrobky obsahující převahu tuků živočišného původu nahradit  výrobky s převahou tuků rostlinného původu. Více informací na stránkách kampaně www.nasyceneskodi.cz

nasyceni

„Nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin je v České republice natolik palčivým problémem, že se s jejími následky setkávají praktičtí lékaři ve své praxi v podstatě denně, vysvětlujeMUDr. Otto Herber, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a dodává: „Právě tato součást tuků totiž stojí za vznikem mnoha závažných onemocnění“.  Doporučení významných světových institucí jako WHO či EFSA, stejně jako doporučení českých odborníků jsou jednotná: – všichni jednoznačně doporučují nahrazovat ve stravě nasycené mastné kyseliny nenasycenými, tj. nahrazovat živočišné tuky (s výjimkou rybího) tuky rostlinnými. Podobné kampaně s cílem ozdravit obyvatelstvo byly v některých evropských státech již spuštěny, přístupy k jejich realizaci se však liší. Česká kampaň je založena na informacích a motivacích lidí, oproti např. dánskému modelu, který vsadil na zavedení tzv. „tukové daně“, jež se příliš neosvědčila. Čeští odborníci proto sází místo na striktní opatření spíše na otevřenou komunikaci s lidmi, kterým chtějí vysvětlit pozitiva snižování příjmu nasycených mastných kyselin na jejich vlastní zdraví. „Domníváme se, že pokud mají občané dostatek relevantních informací a doporučení odborníků,  je schopen každý sám pro své zdraví udělat nejvíce“ uvádí MUDr. Herber v doplnění k sérii názorných a jednoduchých vizuálů, které kampaň budou doprovázet.

Jak vysvětluje předseda České společnosti pro aterosklerózu doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., nasycené mastné kyseliny způsobují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi se všemi důsledky. „Samy navíc urychlují stárnutí cévní stěny a proces aterosklerózy tím, že zvyšují aktivitu zánětlivé reakce. A právě neinfekční zánět cévních stěn je dnes vnímán jako základní mechanismus vzniku a rozvoje aterosklerotického cévního poškození se všemi jeho důsledky, jako jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda apod.“, upřesňuje.

Pro ozdravění jídelníčku a s tím spojené snížení zdravotních rizik doporučují lékaři řídit se v každodenní praxi těmito pravidly:

  • používat rostlinné oleje a tuky (margaríny) místo másla a sádla - na vaření a mazání
  • odstraňovat před konzumací viditelný tuk z masa
  • upřednostňovat mléčné produkty se sníženým obsahem tuku
  • jíst více ryb a drůbeže místo červeného masa
  • odstraňovat kůži z drůbeže před kuchyňskou úpravou
  • minimalizovat konzumaci tzv. skrytých tuků, většinou obsažených v potravinách živočišného původu (uzeniny, mléčné výrobky apod.)
  • minimalizovat konzumaci smažených jídel

Více informací a ilustračních materiálů na www.nasyceneskodi.cz

Zdroj: tisková zpráva

Reklama