Nedávno jsem se byla podívat na svatbě, která se konala na Novoměstské radnici.

Prostředí tohoto historického „obřadního stánku“, kde si lidé přislibují věrnost až na věky, mě přimělo k napsání tohoto článku. Přečtěte si tedy malý přehled zajímavostí, které se k této prastaré historické stavbě pojí.

 

Kdy a proč
Stavba radnice započala brzy po založení Nového Města pražského r. 1348. Byla sídlem správy Nového Města pražského až do r. 1784, kdy byla všechna čtyři pražská města spojena.

První pražská defenestrace
Novoměstská radnice byla dějištěm 1. pražské defenestrace roku 1419 - procesí vedené kazatelem Janem Želivským a Janem Žižkou se před radnicí zastavilo a dožadovalo se propuštění svých stoupenců, kteří tu byli uvězněni. Když mu z radnice odpověděli kamením, vtrhl dav dovnitř a z oken vyhodil purkmistra, dva konšely a několik měšťanů. Jejich těla dopadla na kopí a sudlice husitů. Ti, kdo pád přežili, byli dobyti na zemi.


Pražská bastila
V r. 1609 se zde sešli čeští stavové, aby donutili císaře Rudolfa II. vydat Majestát, který zaručoval náboženské svobody. Spojeným pražským obcím od r. 1784 sloužila radnice Staroměstská, objekt Novoměstské radnice se stal sídlem zemského trestního soudu a byla rozšířena i původní radniční věznice, které se začalo říkat Pražská bastila.
Dvě místnosti přízemního vězení se jmenují po svých prvních vězních Polévka a Jelito. Zdejší vězení okusil i vůdce chodské rebelie Jan Sladký Kozina, v r. 1848 účastníci revoluce a v r. 1894 zde proběhl proces, v němž byli odsouzeni příslušníci pokrokové mládeže sdružení v Omladině, např. Alois Rašín či Stanislav Kostka Neumann.

 

Nárožní gotická věž byla postavena ve druhé pol. 14. stol., v letech 1520-26 v ní byla vytvořena nová renesanční okna, ochoz věže a střecha jsou z let 1722-25. Roku 1651 byl na věž upevněn znak Nového Města, r. 1668 namalován a osazen orloj, který byl odstraněn koncem 18. st. Čtyřboká věž o čtyřech patrech je vysoká 42 metrů, vede do ní 221 schodů. Na nároží je umístěn tzv. pražský loket (59,14 cm), určený k veřejnému přeměřování.
Poslední rekonstrukce probíhala v letech 1976-96, prostory byly upraveny pro potřeby OÚ Praha 2 podle projektu arch. V. Girsy. Jsou zde prostory pro výstavy, koncerty a společenské slavnosti. V prvním patře nad Mázhausem je sál s obdobnou klenbou, v němž se nachází svatební síň.

Stavba novoměstské radnice začala brzy po založení Nového Města pražského roku 1348, ale věž byla dokončena až roku 1456. Je vysoká 42 metrů a byla postavena tak, aby z ní bylo možno dohlédnout za městské hradby.
Na věžní ochoz vede 221 schodů; v prostorách věže je umístěna výstava fotografií významných objektů Prahy 2, u některých z nich je kromě současné podoby možné prohlédnout si i obrázky zachycující původní podobu stavby. 

 

Uvažujete o svatbě v Novoměstské radnici?

Variabilní prostory Novoměstské radnice nabízejí několik možností:

renesanční sál, který si po rekonstrukci zachoval původní podobu, je vhodný pro větší společnost
recepční salónky se zimní zahradou, které lze pronajmout jednotlivě, pro menší počet hostů, nebo využít jako celek, pro větší společnost
vinný sklípek je jako stvořený pro romantickou svatební hostinu při svíčkách.
Její krásné prostory můžete využít také pro svatební hostinu. Slavnostní atmosféru vytváří nejen okázalá slavnostní tabule, ale také prostředí, ve kterém je prostřena.

Za zmínku určitě stojí nádvoří s kašnou, které je v letních měsících vyhledávaným místem pro pořádání společenských akcí pod širým nebem, a co je důležité – vždy je kam se schovat před neočekávanými rozmary počasí.

Reklama