Potřebuji rovnátka, ale nechci, aby byla vidět! Na první pohled paradoxní nesplnitelné přání. Výsledkem snahy o jeho uskutečnění  jsou například ortodontické postupy stručně označované jako „linguální technika“ a „invisiling“. Obě tyto metody mají omezenou indikaci, jsou úzce provázány s využitím speciálních počítačových programů a jsou ekonomicky vysoce náročné. Nicméně, jak na téma linguální techniky, tak invisilingu se v zahraničí, například v sousedním Německu,  konají pravidelná odborná setkání a oba pracovní postupy dávno přestaly být tajemným experimentem. 

Linguální technika je léčebný postup, při němž je fixní ortodontický přístroj umístěn na vnitřní straně zubů, tedy ze strany patra a jazyka. Na viditelných ploškách zubů není prakticky nic patrného. Určitě vás napadne otázka, proč se vlastně takto nenápadně nerovnají zuby už dávno? Vždyť fixní ortodontické přístroje na viditelných ploškách zubů se i u nás zhotovují poměrně dlouho….

Jedním z důvodů jsou omezené anatomické možnosti  vnitřního prostroru dutiny ústní a z toho vyplývající zúžení indikací. Znamená to, zjednodušeně řečeno, že na umístění „neviditelných“  linguálních rovnátek je třeba mít místo, zejména ve skusu. Veškeré instrumentarium a zámečky, které se na zuby z vnitřní strany lepí, se zásadně liší od těch, které jsou připevněné na předních ploškách zubů. Fixace zámečků na vnitřní plošky zubů probíhá obvykle s pomocí předem připravených nosičů a jejich optimální rozmístění upřesní počítač.  Rovněž drátěné oblouky, které se do zámečků na vnitřních ploškách zubů přivazují a jimiž se upravuje tvar zubního oblouku, se nejlépe formují a aktivují s pomocí k tomu určeného speciálního počítačového softwaru. Nevýhodami linguální techniky je obtížné čištění a omezení prostoru pro pohyb jazyka. Někteří pacienti mají proto zpočátku značné problémy s výslovností.

Invisiling označuje léčebný postup, při němž korigujeme drobnější nepravidelnost tvaru zubních oblouků a postavení jednotlivých zubů pomocí individuálně zhotovené sady průhledných, částečně elastických  snímatelných dlah. Ani tento ortodontický přístroj, který se dá nosit prakticky neustále, nikdo z okolí pacienta nevidí. Velkou předností je možnost jeho libovolného sejmutí a dokonalého udržování hygieny dutiny ústní. Na modelech chrupu s ortodontickou vadou, kterou budeme s pomocí metody invisilingu léčit, se opět s využitím speciálního softwaru provede postupná přestavba zubních oblouků až do konečného stavu, kterého chceme léčbou dosáhnout. Dílčí změny jsou počítačem zaregistrovány a podle nich se zhotoví řada postupně se měnících virtuálních modelů léčeného chrupu. Na nich se zhotoví série  pružných průhledných dlah, může jich být deset, dvacet i více, podle toho, co plánujeme, očíslují se a pacient je po podrobné instruktáži postupně nasazuje a odkládá podle stanoveného pořadí. Avšak ani tento „ortodontický matrix“ nenahradí včasný zásah odborného lékaře a jeho individuální přístup k řešení nepravidelností našeho chrupu.

      
Reklama