Od počátku ledna si lidé budou muset zvykat na radikální změny v nemocenském pojištění. Nabízíme přehled osmi nejpodstatnějších novinek, který připravila Česká správa sociálního zabezpečení.

První tři dny ani koruna

Nemocenská vyplácená státem vám bude nově náležet až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní pracovní neschopnosti tak bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci tzv. náhradu mzdy. Ta se poskytuje ze základního platu (tedy bez odměn a bonusů, pouze za pracovní dny), a to jen v době trvání pracovního vztahu. Při dočasné pracovní neschopnosti se náhrada mzdy vyplácí od čtvrtého pracovního dne, první tři dny nemoci tedy nedostanete nic.

Nová místa vyplácení dávek

Všechny dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné) budou zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nově vyplácet pouze okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné budou náležet ode dne vzniku.

Změna ve výpočtu

Jsou stanoveny tři redukční hranice (v roce 2008 byly dvě redukční hranice). Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude redukovat:

● částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 %,

● částka od 786 Kč do 1 178 Kč se bude počítat ze 60 % a 

● částka  od 1 178 Kč do 2 356 Kč se započítává z 30 %.

K částce nad třetí redukční hranici se nebude přihlížet. Pro účely peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se postupuje stejně s tím, že se částka do první redukční hranice počítá 100%.

Dávky nemocenského pojištění se  stejně jako dosud  vypočítají z denního vyměřovacího základu (DVZ). Tím je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku.

U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné a vyměřovacím základem pro placení pojistného je částka, kterou si OSVČ sama určí bez ohledu na dosažené příjmy a výdaje. Procentní sazba pro výpočet nemocenského z redukovaného DVZ se od 1. ledna 2009 nemění a bude stejně jako dosud odstupňovaná.

Příklad výpočtu nemocenského:
Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 185 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 506,85 Kč (185 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, tzn. v tomto případě z částky 506,85 Kč, se u nemocenského započte 90 %.
Nemocenské tak bude: za kalendářní den od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti 275 Kč (506,85 Kč x 90 % = 457 x 60 % = 274,20 Kč), od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti 302 Kč (457 Kč x 66 % = 301,62 Kč) a od 61. dne pracovní neschopnosti 330 Kč (457 Kč x 72 % = 329,04 Kč), zaokrouhleno na celé Kč.

Kontroly a sankce

Režim dočasně práceneschopného pojištěnce stanovuje ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. A pouze lékař jej může při změně zdravotního stavu změnit. V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou instituci.

Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný režim, může mu být nemocenské sníženo nebo zcela odebráno, nejdéle však na sto kalendářních dnů. Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

Mateřská se výrazně zvýší

Ženy, které mají termín porodu stanovený od 1. ledna do 11. února, by měly na mateřskou nastoupit ještě letos. Vyplatí se jim ale vzít si raději do konce roku dovolenou či neplacené volno nebo jednoduše pokračovat v práci a oficiálně se zaregistrovat na mateřskou až po Novém roce. Příspěvek letos dosahuje maximální výše čtrnáct tisíc korun, příští rok to bude až dvojnásobek.

 

Mateřská se vyplácí 28 týdnů, nastoupit na dovolenou by žena měla šest až osm týdnů před porodem. Pokud nastoupí později, mateřská se o danou dobu zkrátí, ale i to se nakonec vyplatí. Vhodným načasováním odchodu na mateřskou dovolenou mohou nastávající matky za celou dobu v některých případech obdržet až o 80 tisíc korun více.

Z mateřské mohou mít více i muži

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) bude činit  70 % z denního vyměřovacího základu a vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM. Podle nové právní úpravy ji budou moci ve více případech než dosud čerpat muži. Bude se to týkat zejména otců, či manželů matek, a to tehdy, když PPM nebude pobírat matka dítěte.

Nové ošetřovné

Pokud jeden z rodičů či oprávněná osoba zůstane doma s nemocným dítětem mladším 10 let či s jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování, bude nově dostávat tzv. ošetřovné (do 31. prosince 2008 „podpora při ošetřování člena rodina“). Rodiče či jiné oprávněné osoby se budou moci od 1. ledna 2009 jednou v ošetřování vystřídat.

Studenti bez pojistky

Účastni nemocenského pojištění také nejsou studenti a žáci. Nejde totiž o osoby, které v době nemoci přicházejí o výdělek.Přehledná publikace vyjasní otázky

Pro ještě lepší a ucelenější přehled v novinkách připravila ČSSZ publikaci „Průvodce novým nemocenským pojištěním v roce 2009“. Ta srozumitelným způsobem  formou otázek a odpovědí  informuje nejen o nemocenském, ale o všem důležitém, co by lidé měli v souvislosti s novým zákonem vědět.

Publikace je dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ nebo na adrese: www.cssz.cz

Reklama