Rakovinou děložního čípku u nás onemocní ročně 800 žen a zhruba polovina z nich zemře. Za 99 % těchto případů je zodpovědný lidský papilomavirus (HPV - Human Papillomavirus). Řadí se k pohlavně přenosným chorobám a v naší populaci je hojně rozšířen. Alespoň jednou za život se s ním setká až 80 % žen. Stačí ale mít v tu chvíli oslabený imunitní systém a naše tělo si s ním neporadí. Virus v nás roky nepozorovaně přežívá, ale může způsobovat předrakovinové změny vedoucí až k rakovině samotné.
5f1043225cd31obrazek.png
Foto: Shutterstock

Cytologie není všemocná

Šancí, jak nebezpečné změny na čípku včas odhalit, jsou pravidelné návštěvy gynekologa. Ten v rámci preventivního programu provádí každoročně všem pacientkám bezplatný cytologický stěr. Jenže ačkoli je cytologie skvělý nástroj prevence rakoviny děložního čípku, a zachránila už spousty životů, bohužel není neomylná.

Renomované zahraniční studie ukázaly, že selhala až u 32 % žen s infekcí HPV. Proto odborníci doporučují doplnit screening HPV DNA testem. Novější, automatizovanou metodou, která cíleně zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce způsobujících rakovinu děložního čípku. Vyjde na zhruba 1 000 Kč a pacientky si ho ve většině případů zatím musí zaplatit ze svého. Pojišťovna hradí toto vyšetření pouze v případě pozitivního cytologického nálezu a na základě doporučení lékaře. To se má od příštího roku změnit. Tedy alespoň pro ženy ve dvou věkových kategoriích.

Cytologický stěr má za cíl odhalit předrakovinové změny, zatímco HPV DNA test ukazuje na přítomnost infekce, která může změny vyvolat. Cytologický stěr vyhodnocuje strukturální změny buněk děložního čípku. Ty mohou být kromě vlivu HPV infekce způsobeny řadou různých dalších příčin, často jsou důsledkem hormonálních, reparačních nebo zánětlivých změn. K přesnosti výsledku navíc přistupuje ještě významná míra subjektivity při hodnocení. Samostatný cytologický stěr tak může být častěji falešně pozitivní, ale bohužel i falešně negativní.

Ve 35 a 45 letech nebudete muset platit

„Nově se pro všechny naše pacientky otevřela možnost provedení HPV DNA testu ve 35 a 45 letech, jako doplnění cytologického vyšetření. Taková strategie dokáže velmi přesně vymezit pozitivně testované ženy s významným rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku od negativně testovaných žen, jejichž riziko je naopak minimální,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Jde podle něj o první významný posun pro zlepšení citlivosti screeningu rakoviny děložního čípku.

„V souladu s výsledky národního projektu LIBUŠE lze očekávat až čtyřnásobně vyšší záchyt závažných předrakovinových změn u žen s pozitivním HPV DNA testem, a v budoucnosti i velmi pravděpodobný dopad na snížení výskytu rakoviny děložního čípku,“ slibuje si od rozšíření možnosti testování.

HPV test je vhodný hlavně pro ženy starší 30 let, které chtějí mít jistotu, že nejsou infikovány vysoce rizikovým typem viru HPV a chtějí se cítit v bezpečí i v následujících 3–5 letech.

Začíná se příští rok

„O rozšíření možností screeningu HPV bylo diskutováno na Komisi MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace tato komise doporučila rozšířit screening HPV o provedení testu na HPV v rámci preventivní prohlídky u gynekologa u 35letých a 45letých žen. Cílem opatření je snížit incidenci i mortalitu na prevencí odvratitelný nádor děložního hrdla,“ potvrdil plánovanou novinku v prevenci i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Vlastimil Sršeň.
 
Nové výkony by podle jeho slov měly být zařazeny s platností od 1. 1. 2021 do novely vyhlášky „SZV – Seznam zdravotních výkonů“. „Počínaje tímto datem by měly být výkony testu na HPV hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ dodává.

Pokrok v prevenci rakoviny děložního čípku chce letos slavit i akce GO DAY 2020, která se uskuteční ve 22 zemích světa. V Praze se k „Fialové cyklojízdě“ upozorňující na prevenci onkogynekolgických onemocnění můžete po registraci zdarma připojit 20. září. Zakončí ji koncert skupiny Holki. Více ZDE.

Čtěte také:

Reklama