V letošním roce pojišťovna MetLife uvedla na trh dětské úrazové pojištění Kamarád. Reaguje tak na fakt, že úrazovost dětí a mládeže je dlouhodobě nejčastější příčinou jejich nemocnosti a úmrtnosti. Více než 35 000 dětí a dospívajících je každoročně hospitalizováno a více než 550 000 ročně jich je ambulantně ošetřeno. Každý šestý školák má díky úrazům zkušenost s pobytem v nemocnici. Ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny Ivana Gerliczy uvádí, že Kamarád je na našem trhu ojedinělý produkt, třeba už jen proto, že za úrazy vzniklé o prázdninách nabízí až dvojnásobné plnění.

 MetLife

Jak vznikla v MetLife pojišťovně myšlenka vzniku úrazového pojištění pro děti?
V České republice je každoročně hospitalizováno více než 35 000 juniorů pro úraz a více než 550 000 jich je ambulantně ošetřeno.  MetLife je moderní pojišťovnou specializující se na životní a úrazové pojištění a moderní produkt pro děti nám v portfoliu chyběl. Pojištění Kamarád poskytuje pojistnou ochranu pro dítě a volitelně pro dva dospělé. [GI1] 

Zvláštností je, že Kamarád při úrazech vzniklých o prázdninách nabízí až dvojnásobné plnění. Proč právě o prázdninách?
Mezi nejrizikovější období patří z hlediska úrazovosti dětí jednoznačně prázdniny. Děti opouštějí častěji svůj domov  MetLifea volný čas tráví venku na ulici, nebo v přírodě, často bez dohledu dospělých. I když jsme v roli rodiče velice starostliví, nemůžeme mít dítě pod dozorem nonstop. Proto jsme zavedli dvojnásobné plnění pro vybraná úrazová krytí právě o prázdninách.

Ze statistik také vyplývá, že nejrizikovější skupinou, která nejčastěji potřebuje lékařské ošetření, jsou děti ve věku 13-14 let. Obecně pak platí, že častěji úrazy mají chlapci, což souvisí s jejich temperamentem.

Vztahuje se tento bonus dvojnásobného plnění pouze na velké letní prázdniny?
Pojištění Kamarád nabízí až dvojnásobné plnění při úrazech vzniklých během všech státem vyhlášených prázdnin. Nezáleží na tom, zda se úraz stane v červenci nebo během vánočních svátků. Ze zkušenosti evidujeme zvýšenou úrazovost nejen během léta, ale i během zimních a jarních prázdnin.

Uhradí pojišťovna pojistné plnění i za úraz, který vznikl při sportovním výkonu dítěte?
Kamarád je určený pro všechny děti. Nerozlišuje, zda leží celé dny v knížkách nebo tráví volný čas na hřišti a sportují na rekreační nebo amatérské úrovni. Kamarád zajišťuje komplexní ochranu dítěte od drobných úrazů až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. Ať se stane cokoliv, je prvořadé soustředit se na léčbu a zotavení dítěte a neřešit nedostatek financí. Pojistné plnění u trvalých následků úrazů může dosáhnout až 12 milionů korun, u méně závažných úrazů bez trvalých následků až 600 tisíc korun.

 MetLifePojištění Kamarád nabízí výběr jednoho ze čtyř přednastavených balíčků pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte se slevou. Podle čeho jste tyto čtyři varianty sestavovali?
Balíčky byly nastavené tak, aby si klient mohl vybrat od základního krytí dítěte za 200  korun měsíčně až po komplexní zajištění rizik. Kromě přednastavených balíčků však klientům nabízíme i možnost nastavit si pojistnou ochranu pro dítě individuálně přesně dle jejich požadavků.

Součástí Kamaráda je i asistenční služba. Jak jí klient může využít?
Ano, MetLife pojišťovna připravila pro všechny pojištěné děti také asistenční službu, která neslouží jako pouhá infolinka. Chceme být klientovi společníkem, který například při hospitalizaci rodiče zorganizuje a uhradí hlídaní dítěte či úklid domácnosti nebo při nemoci či úrazu dítěte zabezpečí nákup léků či dovoz jídla.

Kamarád není zaměřený pouze na zdraví dítěte, ale také na jeho vzdělání. Můžete popsat, jak je to myšleno?
Nastane-li například velmi smutná událost, že dojde k úmrtí rodiče, pojišťovna převezme placení pojistného a dítěti se začne vyplácet pravidelné roční stipendium 50 tisíc Kč až do konce pojištění, které se každý rok navíc navyšuje o 3 %.

 MetLife