Mladí studenti dnes nestojí o biflování, chtějí při učení něco prožívat, někoho poznat a také se bavit. Zlepšení jazykových dovedností v kombinaci se skvělými zážitky je zkrátka ideální představa aktivních teenagerů o výuce cizího jazyka.

On-line nebo na vlastní kůži?

Pokud jde o elektronické vzdělávání v cizím jazyce, k nejznámějším metodám patří Skype Learning. Konverzace, výklad nové gramatiky a vůbec procvičování s lektorem probíhá na dálku s využitím aplikace Skype. Přes internet si můžete telefonovat i s rodilým mluvčím vzdáleným tisíce kilometrů. V hodinách se využívají videokonference, interaktivní multimediální materiály, poslechová cvičení. Zajímavou metodou je také vyučování na principu eTandem, která spočívá v tom, že se dva žáci navzájem učí svůj mateřský jazyk. Úspěch výuky v takové dvojici je založen na vzájemné podpoře a pomoci jednoho studenta druhému. Měli by strávit stejnou dobu nad studiem každého z jazyků a každý by měl být stejnou dobu žákem i učitelem.

„Žádný z těchto e-trendů ale nemůže konkurovat výuce s živými kantory na kurzech v zahraničí,“ konstatuje ředitel INTACTu Karel Klusák s tím, že kdo se učí v zahraničí, věnuje cizímu jazyku celý den. Musí v cizí řeči běžně komunikovat a má velmi omezenou možnost používat mateřský jazyk. Pohybuje se mezi reálnými lidmi, komunikuje s hostitelskou rodinou, s mnoha lektory, se studenty z celého světa, s místními lidmi. „Slyší reálné přízvuky a najednou zjistí, že angličtin je spousta“.

studentky

 Teenageři chtějí víc…

Mladí studenti dnes nestojí o biflování, chtějí při učení něco prožívat, někoho poznat a také se bavit. Zlepšení jazykových dovedností v kombinaci se skvělými zážitky je zkrátka ideální představa aktivních teenagerů o výuce cizího jazyka, klidně i o prázdninách. Investovat do ní se vyplatí jak kvůli zlepšení výsledku u maturity, tak kvůli lepším možnostem pracovního uplatnění.

studenti

www.intact.cz nabízí nejširší paletu výukových jazyků i destinací na českém trhu. Studium v zahraničí probíhá na akreditovaných školách s rodilými mluvčími s pedagogickým vzděláním a praxí. V atraktivních oblastech s bohatými možnostmi využití volného času. V nabídce jsou i kurzy s pedagogickým doprovodem.

 Nejpočetnější skupinu zákazníků představují u INTACTu právě mladí lidé ve věku 15 až 18 let. Největší zájem je o letní studium angličtiny, kterou se chce polovina studentů učit ve Velké Británii.

Objednejte si jazykové kurzy na www.intact.cz již v únoru! Za nejnižší ceny na trhu!

zdroj: media INTACT

Reklama