Novorozenecké oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze převzalo ve středu 16. března 2011 nový resuscitační přístroj a monitor životních funkcí novorozených dětí. Deset těchto speciálních sad pro vybrané nemocnice z celé ČR zakoupila Nadace Naše dítě z výtěžku kampaně „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“ pořádané společností ROSSMANN.

Naše dítě

Celkový výtěžek druhého ročníku kampaně dosáhl částky 5.902.564 Kč. Prostředky již pomáhají konkrétním handicapovaným dětem a také novorozencům, jejichž příchod na svět provázejí těžké zdravotní komplikace. „Jsme rádi, že peníze z kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv, kterou jsme již druhým rokem realizovali, pomáhají těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují, a těmi jsou právě děti,“ říká jednatel společnosti ROSSMANN František Wagner.

Naše dítě

Deset resuscitačních sad v celkové hodnotě přes 1.130.000 Kč putuje do deseti porodnic různých měst v České republice. „Resuscitační sady na záchranu života novorozených dětí považujeme za nezbytnou součást vybavení porodnických oddělení,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová. „Pokud dojde při porodu ke komplikacím, každá vteřina hraje rozhodující roli. Použití tohoto speciálního resuscitačního setu může v mnoha případech zachránit život dítěte. Jsme rádi, že se díky spolupráci se společností ROSSMANN tyto tolik potřebné přístroje do porodnic dostanou,“ dodává Zuzana Baudyšová.

Resuscitační sady - jak fungují a kdy jsou potřeba

Naše dítě

Speciální sady se skládají z resuscitačního přístroje a monitoru životních funkcí. V návaznosti na komplikace při porodu mívají děti problémy s dýcháním a krevním oběhem. Správné ošetření novorozence a včasné zahájení resuscitace zásadně ovlivňují zdravotní stav a celkový vývoj dítěte.

Přístroj umožňuje správné nastavení dechových tlaků a koncentrace kyslíku při resuscitaci novorozence. Tyto parametry mají zásadní vliv na další vývoj plic a centrální nervové soustavy. Při použití tohoto přístroje nedochází k poškození plic a nežádoucím projevům používání vysoké koncentrace kyslíku.

Novorozenecký monitor životních funkcí se zapojuje okamžitě po porodu a měří srdeční akci novorozence a okysličení krve vypovídající o stavu dýchání. Naměřené hodnoty jsou rozhodující pro způsob vedení resuscitace.

Naše dítě

Resuscitační sady putují do těchto deseti porodnic po celé České republice:
1. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 Krč
2. Karlovarská krajská nemocnice a.s.
3. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
4. Nemocnice Havlíčkův Brod
5. Nemocnice Jihlava
6. Krajská nemocnice Liberec
7. Nemocnice Písek
8. Pardubická krajská nemocnice
9. Šumperská nemocnice
10. Městská nemocnice Ostrava

Kde již pomáhají prostředky z kampaně „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“

Druhý ročník charitativní kampaně společnosti ROSSMANN se uskutečnil v týdnu od 9. do 14. srpna 2010 s výtěžkem 5.902.564 Kč. Pomáhá prostřednictvím Nadace Naše dítě handicapovaným a předčasně narozeným dětem. Částkou 2.500.000 Kč je hrazen výcvik dvanácti asistenčních psů pro handicapované děti. Za zhruba 1.000.000 Kč nadace zakoupila speciální laser na operaci očí nedonošených novorozenců se závažnou poruchou sítnice. Přístroj převzal Ústav péče o matku a dítě v Praze Podolí, kde lékaři operují novorozence s touto poruchou z celých Čech. Za více než 1.130.000 Kč byly zakoupeny resuscitační sady. Veškeré lékařské přístroje, které jsou z výtěžku kampaně zakoupeny, byly vybrány po odborné konzultaci s Českou neonatologickou společností, která je zároveň odborným garantem jejich výběru. Zbývající peníze jsou určeny na pokrytí potřeb rodin s handicapovanými dětmi, kterým Nadace Naše dítě dlouhodobě pomáhá.

ROSSMANN spol. s r.o.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., provozuje širokou síť prodejen drogerie a parfumerie. První prodejnu otevřela v České republice již před šestnácti lety a v současné době provozuje celkem 110 poboček. Zakladatelem sítě drogerie a parfumerie ROSSMANN v České republice je Dirk Rossmann - majitel drogistických obchodů v Německu. Ve Spolkové republice Německo je považován za vynálezce konceptu drogistického trhu a jeho podnik patří dnes se svými více než 2000 prodejnami a zhruba 24 000 zaměstnanci k nejúspěšnějším drogistickým obchodům v Německu, Polsku, Maďarsku a také v České republice. Drogerie a parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Velkou část sortimentu tvoří výrobky prezentované pod vlastní značkou, které se vyznačují především výhodným poměrem vysoké kvality a velmi příznivé ceny. Mnoho z těchto výrobků je ohodnoceno renomovanými testy ÖKO-test nebo Stiftung Warentest, které jsou zaměřeny na posuzování kvality výrobků.