Ombudsman

Cyklus Případ pro ombudsmana přináší konkrétní lidské příběhy, ve kterých úřady chybně postupují, a poškozují tak občana v jeho právech. Jednotlivé díly představují nejen práci veřejného ochránce práv a jeho týmu, ale jsou zároveň i poučením pro diváka - občana. Radí totiž, jak jednat s úřady, jak se domáhat svých práv, jak postupovat v podobných situacích každodenního života.

„O pokračování cyklu rozhodli sami diváci,“ říká dramaturg Oto Pruša. „Případy pro ombudsmana patří mezi nejúspěšnější publicistické pořady České televize a současně jsou nejsledovanějším publicistickým cyklem brněnského televizního studia. Navíc se na kancelář veřejného ochránce práv denně obracejí občané v dalších a dalších případech, takže se dá mluvit o bezedné studnici příběhů, z nichž každý s sebou nese konkrétní lidský rozměr.“ Nejčastější podněty jsou z oblasti zdravotní péče, sociálního zabezpečení, ochrany práv dětí, z oblasti působnosti Policie ČR, vězeňství, vlastnických vztahů a soudní správy, stavebních řízení, ochrany životního prostředí a další.

První příběhy z cyklu Případ pro ombudsmana odvysílala Česká televize v roce 2005. Nyní je připravena už pátá řada pořadu, která má 16 nových dílů.

Výběr témat určuje v podstatě sám život. Jednotlivé podněty, ve kterých se občané obracejí na veřejného ochránce práv, jsou konzultovány za účasti ombudsmana a právníků Kanceláře veřejného ochránce práv s tvůrci a dramaturgem cyklu. Potom následuje proces odtajňování jednotlivých kauz, vyžádání souhlasu stěžovatelů ke zveřejnění jejich problému - a teprve potom lze přistoupit k samotné přípravě a natáčení každého jednotlivého dílu.

Ombudsman

První díly vysílané na podzim 2009

Vymáhání pojistného (4. 9. 2009)
Všeobecná zdravotní pojišťovna vyměřila svému pojištěnci dluh na pojistném. Tento člověk byl sice přihlášen k trvalému pobytu v České republice, ale fakticky po celé vyměřovací období žil a vydělával v zahraničí. A jaké z tohoto případu plyne obecné poučení? Povinností zdravotní pojišťovny je při předpisu každého dlužného pojistného vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věcí. Tedy, musí dostatečně prověřit veškeré skutečnosti uváděné a dokladované pojištěncem.

Život pod vysokým napětím (11. 9. 2009)
Před čtvrtstoletím byla vedena trasa vysokého napětí nad obytnou zástavbou, která měla být po dobudování dopravních staveb zdemolována. Ze stavby čtyřproudých komunikací však sešlo a domky tady zůstaly. A tak není divu, že vedení vysokého napětí nad střechami jejich obyvatelům už delší dobu vadí. Ve svých stížnostech požadují přeložku tohoto vedení, argumentují bezpečnostními riziky a negativními vlivy na zdraví člověka. Na základě šetření se ombudsman rozhodl obrátit na nejvyšší státní zástupkyni.

Kdo by mohl pomoci? (18. 9. 2009)
Tentokrát se na veřejného ochránce práv obrátila matka, která přestávala zvládat péči o svého těžce nemocného syna. Snažila se autistu s problémovým chováním, a navíc diabetika, umístit do zařízení sociálních služeb pro děti, ovšem nepochodila. Zasáhl tedy ombudsman. A jak se i v tomto případě prokázalo, nezbytná je zejména spolupráce všech zúčastněných: příslušného sociálního odboru, diagnostického ústavu, nevládní organizace i kraje a samosprávy.

Střelnice vedle našeho domu (25. 9. 2009)
Komu by nevadila patřičně rušná střelnice v bezprostřední blízkosti vlastního domu! Tuto okolnost před lety stavebníci nejspíš podcenili, neboť střelnice byla zbudována dříve než jejich rodinný dům. Dnes je navíc tato cvičná střelnice v provozu po celý týden, soboty a neděle nevyjímaje. A tak do sporu o hlukových limitech vstoupily orgány ochrany veřejného zdraví - a vzápětí také institut veřejného ochránce práv. Výsledkem pak může být kompromisní řešení, kterého však lze dosáhnout výhradně při vzájemné komunikaci obou stran.

Dávky nemocenského pojištění (2. 10. 2009)
Až po zásahu zástupkyně veřejného ochránce práv uznala správa sociálního zabezpečení své pochybení a stěžovatelce zpětně vyplatila nemocenské dávky ve výši téměř čtyřiceti tisíc korun. Poučení z tohoto případu vyplývá jak pro úředníky správy, tak pro občany: správa sociálního zabezpečení musí důkladně prověřovat námitky žadatele o dávku, pokud jsou jeho údaje v rozporu s evidencí úřadu. Samotný žadatel musí věnovat náležitou pozornost všem rozhodným skutečnostem a řádně vyplňovat předepsané tiskopisy.

Případ pro ombudsmana sledujte vždy v pátek od 18.25 na ČT1 (repríza na ČT2 v pondělí ve 12.25). Pořad v režii Moniky Rychlíkové a Břetislava Rychlíka připravuje Centrum publicistiky a dokumentu Televizního studia Brno České televize.

Fotografie: www.ochrance.cz

Setkali jste se někdy s chybným rozhodnutím úřadů? Využili jste někdy služeb veřejného ochránce práv?

Reklama