Klokánky poskytují rodinnou péči na principu střídání dvou stabilních tet po týdnu nepřetržité péče. Tety se o děti starají tak, jako v normální rodině, a vedou domácnost včetně vaření, praní, nákupů apod. Nyní má Fond ohrožených dětí 16 Klokánků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - s celkovou kapacitou 280 míst. I když průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je pět a půl měsíce, je jejich kapacita zoufale malá. Ročně je u nás umisťováno do kojeneckých a jiných ústavů 4 000 dětí.


Klokánek v Kroměříži byl otevřen v květnu 2006 po rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy se zahradou, kterou Fondu za výrazně sníženou cenu poskytlo město Kroměříž. Celková rekonstrukce včetně fasády a úpravy zahrady stála osm milion korun. Vzniklo zde pět bytů I. kategorie o velikosti 2+1 pro celkem dvacet dětí. Do nového Klokánku se i s tetami přestěhovalo osm dětí ze stávajícího Klokánku. Během krátké doby byly i ostatní tři byty zaplněny dětmi, které by jinak musely do ústavní výchovy. Kupní cena a část rekonstrukce byla hrazena z výtěžku kasiček v lékárnách a z charitativních koncertů v rámci akce Alliance UniChem a České lékárnické komory „Klokánkovi do kapsičky“. V roce 2006 činil výtěžek z těchto kasiček jeden a půl miliónu korun.

Klokánek v Chomutově přijal první tři děti v prosinci 2006. Vznikl rekonstrukcí části uvolněného objektu Ústavu sociální péče pro děti na dva prostorné byty I. kategorie o velikosti 3+1. Celková kapacita je osm míst. Rekonstrukce stála necelých osm set tisíc korun. Objekt, resp. jeho část, Fondu ohrožených dětí pronajalo město Chomutov za šedesát tisíc korun ročně a v roce 2006 poskytlo dotaci čtyřicet pět tisíc korun.

Právě na Mikuláše Fond ohrožených dětí přijal první dítě do nového Klokánku v Brně. Objekt bývalé mateřské školy Fondu pronajala Městská část Brno – Líšeň za symbolických 100 korun ročně. Vzniklo zde jedenáct bytů I. kategorie o velikosti 2+1 s celkovou kapacitou 44 dětí. Rekonstrukce stála 18 miliónů korun a byla hrazena z dotace Magistrátu města Brna ve výši osm miliónů korun a Jihomoravského kraje ve výši šesti miliónů korun. Zbývající čtyři milióny jsou v jednání.


Zprovoznění dalších dvou Klokánků v Litoměřicích a Pardubicích předpokládáme počátkem roku 2007. Na další příspěvky laskavých sponzorů čeká i rekonstrukce bývalé mateřské školky v Sobotíně v okrese Šumperk a bývalé školy v Dlouhé Loučce v okrese Olomouc. Bohužel, opuštěných dětí v nouzi, které by potřebovaly náhradní péči rodinného typu v Klokáncích FOD, je stále více než míst v těchto zařízeních.

Fond ohrožených dětí děkuje všem, kteří přispěli na vybudování a provoz Klokánků, a pomohli tak zanedbávaným, týraným nebo opuštěným dětem vyřešit tíživou situaci vlastní rodiny nebo najít rodinu novou.