StudentStudenti, kteří jsou tělesně, zrakově a sluchově postižení, a dále studenti se specifickými poruchami učení jako je dyslexie, dysgrafie nebo dysortografie budou při společné části nových maturit zohledněni, vyplývá to z dubnového návrhu vyhlášky ministerstva školství.

Podle toho, do jaké míry je student postižený, by měl mít odlišné podmínky ve srovnání s ostatními spolužáky. Žáci s takzvanými uzpůsobenými podmínkami by podle vyhlášky ministerstva školství měli psát testy v samostatné učebně a to z toho důvodu, že mají na vypracování testů delší časový limit a musí používat různé kompenzační pomůcky, někteří se dokonce neobejdou bez osobního asistenta.

 

 

Postiženým studentům může být časový limit zvýšen o 25 až 100 procent celkového času. Vyhláška počítá také tím, že si studenti mohou sami stanovit libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální přestávky nemohou mít studenti jen při poslechu didaktického testu z cizího jazyka.

Tělesně postižení

Tělesně postižení studenti, kteří nemají potíže se psaním ani čtením budou mít časový limit zvýšený o 75 procent a budou moci používat kompenzační pomůcky. Ti, co mají problémy s psaním a čtením budou mít na vypracování úloh dvojnásobný čas na rozdíl od ostatních spolužáků. Ministerstvo školství chce, aby některé nevhodné úkoly mohly být nahrazeny jinými a aby studenti mohli zapisovat řešení přímo do testovacího sešitu. Žáci s těžším tělesným postižením budou mít k dispozici ještě asistenta.

Zrakově postižení

Stejné časové navýšení platí podle vyhlášky i pro zrakově postižené, tj. o 75 a 100 procent. Studenti mohou mít zvětšené písmo o velikosti 14, 16, 20, 26 bodů, případně mohou mít elektronickou verzi, či text v Braillově písmu. Je také možné, že klíčová slova budou výraznější. Ministerstvo školství je pro to, aby tito znevýhodnění žáci mohli řešení zapsat přímo do testového sešitu a používat kompenzační pomůcky. Ti, co to potřebují, budou mít k ruce i asistenta.

Sluchově postižení

Sluchově postižení mohou mít buď 50, nebo 100 procent času navíc. V prvním případě používají studenti kompenzační pomůcky a jsou osvobozeni od poslechu z cizího jazyka. V druhém případě jim navíc může i nemusí pomáhat asistent. Ti, co mají sluchové postižení velmi těžké, budou moci využít tlumočení znakového jazyka, tvrdí vyhláška ministerstva školství.

Studenti s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou a dyspraxií

Studenti s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou a dyspraxií mohou mít navíc 25, 50 nebo 100 procent času. Ti, kteří mají dvojnásobek času, musí podle vyhlášky trpět kombinovanými poruchami. Do této skupiny patří hlavně žáci s těžkými narušenými komunikačními schopnostmi, kteří mohou využít služeb asistenta.

Ministerstvo školství počítá s tím, že nová maturita bude probíhat od dubna příštího školního roku. Didaktické testy a písemnou společnou část maturit by studenti absolvovali v termínech od 12. do 20. dubna 2010, přesný termín by určil ředitel školy. Ústní část maturit by se potom skládala v době od 24. května do 4. června. Studenti si však nejprve budou muset k maturitě podat přihlášku, a to nejpozději do 15. listopadu 2009 přímo řediteli školy.

Máte doma podobně handicapované dítě? Myslíte si, že jsou tyto úlevy adekvátní?