Fyzikové z Australian National University v hlavním městě Canberra vytvořili novou formu uhlíku: jedná se o pórovitou tuhou látku, mimořádně lehkou a pozoruhodně magnetickou.
Tato pěna by v budoucnu mohla pomoci při léčbě rakoviny a zlepšit kvalitu zobrazení při diagnostice mozku, tvrdí vynálezci.

Nová struktura vznikla při bombardování uhlíku laserem o frekvenci 10 000 impulsů za sekundu.
Při dosáhnutí teploty přibližně 10 000 ºC, uhlík začal utvářet síť protínajících se trubic a kanálů, dosahujících délky pouze několika nanometrů. Výzkumníci nazvali tuto látku 'nanofoam', tedy nanopěna.
John Giapintzakis z University of Crete použil ke studiu struktury nanopěny elektronový mikroskop. Tvrdí, že se jedná o pátou známou formu uhlíku, po grafitu, diamantu a dvou nedávno objevených formách: dutých kulovitých struktur, známých jako buckminsterfullerenes či buckyballs a nanotubes.
Giapintzakis hovořil o této nové formě uhlíku na výročním setkání American Physical Society v Montrealu.
Zdůraznil, že tato pěna je magnetická, což je překvapující, jelikož uhlík obvykle magnetický nebývá.
Laboratorní studie prokázaly, že při pokojové teplotě magnetismus mizí během několika hodin, což však může postačit k tomu, aby nanopěna našla významné uplatnění v praxi.
Mohl by například napomoci zobrazování krevního toku za použití přístrojů na principu jaderné magnetické rezonance.
Tyto přístroje zobrazí lidské tělo s využitím skutečnosti, že různé druhy tkáně reagují na magnetická pole rozdílným způsobem. “Jestliže by byla nanopěna vstříknuta do krevního oběhu, mohla by zvýraznit prostor, kudy krev protéká,” tvrdí Giapintzakis. “Mohla by napomoci i při léčbě nádorů,” tvrdí David Tománek z Michigan State University, který nanopěnu také studoval.
Tománek zdůrazňuje, že nanopěna je velmi špatný vodič tepla, a proto navrhuje, že by mohla být vstříknuta do nádorů a tyto nádory pak vystaveny infračervenému záření.
Nanopěna by absorbovala záření, zahřála by se a teplo by zlikvidovalo nádor, aniž by se tepelné poškození přeneslo na okolní tkáně.

Přeloženo a upraveno podle: http://www.nature.com/nsu/040322/040322-5.html    

 
Reklama