Včera se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo finále celorepublikové soutěže Logická olympiáda. Hlavním cílem této soutěže pořádané Mensou ČR je pomocí netradičních úloh a logických problémů rozvíjet schopnost myšlení a samostatného uvažování dětí a studentů. Vítězem v kategorii žáků prvního stupně základních škol se stal Roman Walica ze ZŠ Vendryně u Frýdku-Místku. V kategorii studentů středních škol zvítězil Jakub Valtar z Jiráskova Gymnázia v Náchodě. Oba si za svůj výkon odnesli první cenu - notebook.

Vítězové Logické olympiády

„Vítězství jsem opravdu nečekal. Myslel jsem, že několik úloh se mi moc nepovedlo,“ prozradil Jakub Valtar. Schopnosti soutěžících však prověřilo hned několik typů soutěžních úkolů, mezi nimiž nechyběl písemný test, interaktivní úlohy, hrátky se slovy a mnoho dalších zaměřených na logické uvažování, kombinační dovednosti, pohotovost i postřeh. Na rozdíl od jiných tradičních soutěží v Logické olympiádě nerozhodují školní znalosti. Při řešení netradičních úloh se tak děti beze zbytku řídily mottem soutěže: „Odvaž se používat vlastní rozum.“

Logické olympiády 2009 se zúčastnilo více než deset a půl tisíce dětí a studentů z více než 900 škol. Jsme rádi, že jsme letos mohli soutěž uspořádat pro děti z celé republiky a umožnit nejlepším z nich strávit zajímavý den v netradičním prostředí Poslanecké sněmovny,“ řekl předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein. V té soutěžící přivítal i poslanec Petr Tluchoř, který se stal patronem Logické olympiády. Celým dnem je pak provázeli Tomáš Blumenstein a herec Marek Vašut.

Některé děti ze vzdálenějších koutů republiky musely vstávat opravdu časně, ale jejich výkon a soustředění to nenarušilo. Motivací pro ně byly hodnotné ceny a také příležitost usadit se do křesel, která jsou běžně vyhrazena pouze poslancům. „Vstával jsem dnes ve tři hodiny ráno, ale jsem opravdu rád, že jsem mohl přijet!“ prozradil vítěz v kategorii žáků ZŠ Roman Walica.

Logická olympiáda

Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže. Zábavnou formou přináší aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Je určena žákům prvního stupně základních škol a studentům středních škol z celé České republiky.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR za finanční podpory Nadace OKD.

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi.

Kam dál?

Reklama