Vmédiích, internetových diskuzích či odborných debatách se kolem porodů doma vsoučasnosti vede plamenná diskuze. O rizicích i přínosech domácích porodů jstesi mohly přečíst v článku Porod doma: Ano, či ne?

Nejen ženy, které jsme snaší anketou oslovily, ale i čtenářky vdiskuzi se vyjadřovaly spíše proti domácím porodům. Stále hlasitěji se však ozývají i jejich příznivci, kteří ostře kritizují české porodnictví.

V nemocnici nemáte na výběr

„Je absurdní, na jak nedemokratickém principu je porodnická péče v českých nemocnicích založena. Při pohledu na vyspělé země západním směrem vidíme obrovský rozdíl (podobně jako když jsme těsně po revoluci vyráželi za hranice a styděli se) – české ženy ve srovnání de facto nemají možnost volby,“ uvádí vtiskové zprávě Hnutí za aktivní mateřství (HAM).

Doporučení pro péči v průběhu normálního porodu založená na závěrech vědeckých výzkumů shrnuje např. Světová zdravotnická organizace. Jedno zdoporučení zní: „Při normálním porodu by pro zásah do přirozeného procesu měl existovat opodstatněný důvod.“

Podle HAM se české porodnice takového doporučení však nedrží. „V důsledku rutinních postupů vzniká velmi klasický český paradox: Žena přijde do nemocnice, je na ní doslova proveden porod, zdravotníci postupují nikoliv individuálně, ale podle zažitého scénáře, kdy žena sama je vlastně odsunuta mimo, pracuje se jen s orgány a plodem. Ženy, které si rutinní zákroky nepřejí, je musejí odmítat – většinou jim totiž nebývají nabízeny, ale automaticky prováděny. Zásahy plodí další zásahy, porod mnohdy končí za dramatických okolností a hlavní pocit, který si v takovém případě žena nese a sděluje svému okolí, je – Nebýt pana doktora...! případně: To bych byla při porodu doma umřela já i dítě! To přispívá k stále převládajícímu přesvědčení, že jediné bezpečné místo pro porod je nemocnice a jediným zaručeným poskytovatelem péče lékař/lékařka.“

Jak to vidí dula?
Dula je speciálně vyškolená žena, která rodičku (a jejího partnera) při porodu může doprovázet. Během porodu poskytuje především psychickou, ale i fyzickou podporu. Neposkytuje zdravotnické služby ani zdravotníkům nezasahuje do jejich kompetencí. Provází ženy porodem, má tudíž příležitost sledovat atmosféru porodního sálu a práci zdravotníků.

„Hodně záleží na konkrétním zdravotníkovi, na zvyklostech v porodnici a na tom, jestli má žena např. dobře a vstřícně připravený porodní plán či porodní přání. Jako velký problém vidím třeba řízené tlačení, předčasné přerušování pupečníku, oddělování dětí od matek či neumožnění kontaktu matky a dítěte kůží na kůži. Jinak mám jako dula zkušenost, že se splněním některých jiných přání rodičky nemusí být problém,“ popisuje Vlasta Jirásková.

Asistentky nechybují
„Považujeme za důležité zdůraznit, že plánovaný porod zdravé, tzv. nízkorizikové ženy doma, doprovázený náležitě kvalifikovaným zdravotníkem, ideálně zkušenou porodní asistentkou, je četnými výzkumy hodnocen jako srovnatelně bezpečný s porodem v nemocnici. Ve vyspělých zemích je porod doma součástí celého zdravotnického systému, byť je využíván jen menšinou žen.

V českých porodnicích zemře ročně bezmála 400 novorozenců a více než 10 žen, malé množství z nich dokonce v důsledku prokázaného selhání zdravotníků. Pochybení porodní asistentky u porodu doma nebylo u nás doposud prokázáno,“tvrdí na obranu domácích porodů Hnutí za aktivní mateřství.

Co na to opozice?
Odpůrci domácích porodů zdůrazňují, že neočekávaná příhoda při porodu, která si akutně vyžaduje císařský řez či zákrok kleštěmi, postihne podle statistik každou 8. až 10. zdravou rodičku. Přes veškerá vyšetření, která musí budoucí maminka podstoupit, nelze stoprocentně vyloučit všechna možná rizika. Můžou nastat situace (utažení plodu pupečníkem, přílišné krvácení matky), kdy musí být okamžitě poskytnuta pomoc a o životě obou rozhodují jen vteřiny.

Oslovili jsme řadu porodních asistentek, žádná se však kdomácím porodům nechtěla vyjadřovat. „Porody doma nedoporučuji,“ řekla například asistentka Hana Michlová.

„Argumentování statistikami úmrtnosti kojenců vnemocnicích není zrovna objektivní. Plánované porody doma jsou povoleny jen nerizikovým ženám. Kdyby mohly rodit doma všechny, byly by statistiky zřejmě jiné. Jenže rizikové ženy rodí pouze vporodnicích a občas se prostě stane, že knějakému neštěstí dojde. Je nutné také zvážit, kolik žen ročně vporodnicích porodí a kolik žen naopak rodí doma,“ oponuje Edita Pavelková, sestra gynekologicko-porodnického oddělení.

Chceme respektu kporodu!
Světový týden respektu kporodu, který letos připadne na 18.–24. května, vyhlašuje každoročně AFAR – Frankofonní aliance za respektovaný porod. Již čtvrtým rokem se připojuje i Česká republika. Hnutí za aktivní mateřství s dalšími spolupracujícími organizacemi v rámci letošního Světového týdne respektu k porodu připravují:

Informační festival o těhotenství, porodu a rodičovství Umění porodit, HOMO ECOLOGICUS – přírodě i člověku šetrné prostředky nejen pro rodiče a děti, veřejnou debatu týdeníku Respekt a České ženské lobby na téma práva žen během péče v těhotenství, při porodu a všestinedělí, diskusi časopisu Proměny na téma Nárůst počtu císařských řez medicínské, společenské a psychologické souvislosti a konečně premiéru filmu Porodní plán a další doprovodné programy. Více informací naleznete na www.respektkporodu.cz

Jste pro, nebo proti porodům doma?