Slova enuréza a neuróza zní podobně, ale mají rozdílný původ i význam. Enuréza, tedy pomočování ve spánku, rozhodně není duševní porucha a nesouvisí až na úplné výjimky ani s žádnou psychiatrickou diagnózou. Není důsledkem moderní civilizace ani psychického vypětí uspěchané doby.

 

Problém nočního pomočování a udržování čistoty u dětí je starý jako lidstvo samo. Pokusy léčit enurézu začaly už ve starověkém Egyptě před třemi tisíci lety. Jedním z mezníků v její léčbě byl také objev léku desmopresinu, který vynalezl český vědec Ing. Milana Zaoral. Do klinické praxe byl tento lék uveden ve 2. polovině 70. let  minulého století.

 

Co je to enuréza?

„Definice dětské enurézy (latinsky enuresis nocturna), tedy pomočování ve spánku, se různí. Pro laiky řečeno je to stav, kdy jde většinou o normální plnění a následné vyprázdnění močového měchýře, ale bohužel na špatném místě a v nevhodnou dobu – v posteli během spánku – a navíc ve věku, kdy už to společnost nepovažuje za normální,“ vysvětluje pro magazín Žena-in.cz prof. MUDR. Jan Janda, CSc. z Pediatrické kliniky v Praze Motole.

 

Enuréza je někdy také definována opačně – jako počet „nocí, kdy postel zůstane suchá“, doplňuje lékař s tím, že „stupeň pomočení může být různý – od zvlhčení spodního prádla až po úplné vyprázdnění celého obsahu měchýře do postele, někdy i několikrát za noc.“

 

Pomočování je nutné řešit a léčit!

Většinou se udává, že by se dítě nemělo pomočovat po ukončeném 5. roce života, ale v některých zemích (např. ve Skandinávii) společnost toleruje i vyšší věk. Enuréze je třeba věnovat u dětí starších pěti až šesti let velkou pozornost, protože u nich představuje významný stresující faktor a může nepříznivě ovlivnit normální psychický vývoj jedince. „Prvním odborníkem, u kterého by se měli rodiče s pomočujícím se dítětem objevit, je praktický lékař pro děti a dorost. V komplikovaných případech jsou dalšími konzultanty dětský nefrolog a dětský urolog, případně další odborníci. V každém případě je třeba co nejdříve odlišit inkontinenci, což je trvalý únik moči bez ohledu na denní dobu, od enurézy,“ radí MUDr. Janda. Při podezření na inkontinenci má být dítě vyšetřeno v odborné ambulanci dětského lékaře a nefrologa již daleko dříve než v 5 letech. Inkontinence je charakterizována tím, že dítě není prakticky nikdy suché, prádlo je alespoň vlhké, když ne mokré. 

 

Mokrou postel mohou mít nejen děti, ale i dospělí

Enuréza se vyskytuje velmi často, v první třídě se pomočuje ještě asi deset procent dětí. Ve věku 10 let jich stále zůstává přes noc mokrých vícekrát měsíčně asi pět procent. Stojí za to zmínit i fakt, že občas se pomočuje asi jedno procento dospělých.

 

Moderní léčba enurézy

„Základem počátečních opatření je vedení tzv. kalendáře enuretika, úprava příjmu tekutin a režimu vyprazdňování měchýře, děti několikrát za den vyzveme, aby se vyčůraly, osvědčuje se i motivace dítěte a rozumné odměňování při ústupu enurézy,“ radí doktor Janda a rozhodně říká, že: „Tresty nemají smysl, protože se dítě nepomočuje úmyslně.“

 

Rada pro rodiče

 

Důležité je sdělení, že dítě musí během užívání léku velmi přísně dodržovat pitný režim. To znamená, že po podání léku nesmí dítě pít, což během noci dítěti nevadí. Po probuzení by příjem tekutin měl být omezen do doby, než dítě začne opět močit. Důvodem je fakt, že lék zahušťuje moč, a tím omezuje vylučování vody, která by se při nadměrném příjmu mohla v těle hromadit.

 

Internetová poradna odborníka

Další potřebné informace včetně seznamu odborných pracovišť zaměřených na pomočování dětí jsou uvedeny na webových stránkách www.nocvsuchu.cz. Od května tohoto roku funguje na internetu také poradna lékařů se zaměřením na dětskou urologii a nefrologii. Nejčastější otázky a odpovědi na téma pomočování jsou pravidelně zveřejňovány. Pokud potřebuje rodič konzultovat individuální problém, může poslat svůj dotaz na adresu info@nocvsuchu.cz. 

Reklama