Do širšího povědomí lidí se samozřejmě dostanou jen nouzová přistání, která mají například dramatickou dohru. Tedy ta, která například skončila velkou leteckou havárií. Ovšem samotné nouzové přistání nemusí být žádným důvodem k panice.

land.jpg
Foto: Shutterstock

Existuje mnoho důvodů, proč se může kapitán letadlo pro tento způsob přistání rozhodnout. Prvním z důvodů je samozřejmě závada na letadle takového rozsahu, že neumožňuje bezpečné pokračování v letu. Dalším z důvodů může být například závažný zdravotní stav někoho z pasažérů či posádky nebo také porod na palubě.

Čtěte také: Jakou národnost má dítě narozené na palubě letadla a co se děje v případě smrti za letu

Je vždy třeba mít na paměti, že výcvik leteckého personálu je z největší části zaměřen na řešení právě nouzových situací. Proto v jakémkoliv z případů vždy věřte letuškám a jejich pokynům.

V zásadě by se daly vyčlenit tři základní typy nouzových přistání:

Nepřipravené nouzové přistání
Nastává ve chvíli, kde se na letadle během letu objeví závada neslučitelná s bezpečnými letovými podmínkami. Může se jednat o problém s motorem nebo radarem. Mohl by se sem řadit ale i případ, kdy letadlo nedopatřením vstoupí do vzdušného prostoru, ve kterém nemá povolení nebo výskyt výbušniny v letounu. Základním úkolem kapitána i co-pilota je dostat letadlo na nejbližší vhodné letiště. V případě, že takové v dosahu není, volí se například pole.

Uklidňující je, že velká dopravní letadla mají schopnost „doplachtit“, i když by vysadily motory. Kapitán v tu chvíli musí všemi dostupnými způsoby udržovat a koordinovat rychlost. Palubní průvodčí pak většinou mají jen omezenou dobu na to, aby připravili kabinu na nouzové přistání.

Po přistání kapitán letadla vyhodnotí, zda je třeba zahájit evakuaci pasažérů. I tato situace není letuškám cizí a při jejich výcviku je jim věnována zvláštní pozornost. Zachovejte tedy klid a vyčkejte na pokyny.

Připravené nouzové přistání
Takové přistání by se dalo též nazvat obrazně „preventivním“. Typická je pro něj situace, kdy dojde k takovým letovým podmínkám, že i když je letadlo schopno dalšího letu, z preventivních důvodů se kapitán rozhodne přistát na nejbližším letišti. Příkladem mohou být zhoršující se podmínky počasí, lékařský problém některého pasažéra, inkapacitace (vyražení ze služby vlivem zdravotního problému) některého ze členů posádky, přítomnost nebezpečné látky na palubě či menší technický problém, který let přímo neohrozí, ale při zhoršujících se podmínkách ho může výrazně komplikovat. V takovém případě je nespornou výhodou čas, který posádku nijak výrazně netlačí. Rizika úmrtí na palubě jsou v takových případech v řádech desetin procenta.

Přistání na vodě
K přistáním na vodě skutečně příliš často nedochází a těch úspěšných je v historii letectví pomálu. Může k němu dojít například pokud probíhá dlouhý let nad oceánem a propukne nekontrolovatelný požár nebo se objeví náhlá rozsáhlejší porucha. Ovšem buďte klidní, taková pravděpodobnost je přibližně 0,0001 %. Přistání na vodě je velmi komplikované, a i pokud se podaří – například na volném moři – byli by přeživší pasažéři ohroženi teplotním šokem z ledové vody a nástrahami moře. Letadlo se navíc na hladině neudrží déle než pár hodin. Pro tyto případy se pod sedačkami pasažérů i personálu nacházejí záchranné plovací vesty. Pamatujte ovšem, že nikdy nesmíte nafukovat vestu uvnitř letadla, ale až po jeho opuštění. Rovněž má palubní personál k dispozici několik přenosných radarů, které fungují po vhození do vody a dokáží vysílat nouzový signál.
 
Jak se chovat při nouzovém přistání?

  • Vždy dávejte pozor při demonstraci nouzových a záchranných prostředků na daném letadle. Zvláštní pozornost věnujte umístění nouzových východů – při evakuaci použijte vždy ten nejbližší a pozor! může se nacházet i za vámi.
  • Vždy vyčkejte na pokyny letušek. Pamatujte, že se jedná o jediné lidi, kteří vás v případě potřeby z letadla dostanou bezpečně ven.
  • Pokud se uskuteční nouzové přistání, připoutejte se co nejpevněji. Vyzujte si boty s vysokými podpatky a uložte je nejlépe do schránky nad hlavou.
  • Zajistěte vše, co by mohlo ohrozit vaši bezpečnost – uložte zavazadla do binů nad hlavami cestujících či pod sedadlo před vámi, zajistěte servírovací stolek.
  • Na pokyn palubního personálu zaujměte bezpečností pozici v předklonu.
  • Po přistání nepanikařte, ale poslouchejte další pokyny.
  • Při evakuaci si neberte žádná zavazadla.

 Čtěte také: 

Zdroj: Aeroweb, Česká televize - Letecké katastrofy, Wikipedie, autorka článku - bývalá palubní průvodčí české a americké letecké společnosti

Reklama