kostel Noc kostelů je pro Českou republiku něco, co tu ještě v celorepublikovém měřítku nebylo. V pátek 28. května v 18. hodin se otevřou brány více než tří stovek kostelů v celé zemi. Stačí je otevřít…

Kdy to začalo?

První noc kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005 a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. Loni tahle akce překročila hranice a poprvé se objevila u nás. Pro začátek ale jenom v některých krajích. Letos poprvé se účastní kostely a modlitebny v celé republice, zapojily se i některé z těch, které jsou návštěvníkům běžně nepřístupné. Všechny kostely mají nachystaný individuální program, který se skládá z hudby, koncertů, výstav, soutěžích pro děti, výtvarných dílen, duchovního rozjímání, odborného výkladu o historii stavby, divadelních představení, chorálních zpěvů, modliteb a dalších.

Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů, jako jsou varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály. Veškeré podrobnosti zjistíte na webových stránkách www.nockostelu.cz.  

Celá noc začíná vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nerozličnějších událostí. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu.

Navštívit můžete například krápníkovou jeskyni v kapli sv. Máří Magdalény v Příbrami, ve Vraném nad Vltavou si poslechnou neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu. Výjimečně se otevře kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech. Zajímavý program chystá také kostel Panny Marie Sněžné při klášteře františkánů v Praze na Jungmannově náměstí. Bude tam prohlídka kaple sv. Michala, kaple Panny Marie pasovské a ambitu, vidět bude možné i velký refektář, bývalý hřbitov a základy boční lodi. Ve 20.30 povede návštěvníky na kůr sám zdejší varhaník. Děti si zde mohou vyrobit sněhovou vločku z hedvábného papíru, napsat na ni své přání, zavěsit ji z kůru a doufat, že se jim přání splní.

Jestliže si na stránkách www.nockostelu.cz zvolíte na pravé horní mapce svůj kraj, vyjede vám seznam všech zúčastněných kostelů i s podrobným programem.

Noci zdar!

Tak co, zajdete?