Je jedním z nejsilnějších a tím i nejmocnějších zářičů. Jeho využití ve starém Egyptě bylo možno obrátit na obě strany. Stejně jako mohl být použit k záchraně života či navrácení zdraví, stejně snadno jím šlo také zabít. Nilský kříž má dvě strany, každá má jiné silové působení. Jednou stranou je nasávána negativní síla, která je po průchodu křížem změněna na pozitivní a následně šířena ven.

Bývá spojován s nejvyššími egyptskými Bohy, kterými jsou Bůh Osiris, Bohyně Isis (Eset) a jejich syn Bůh Horus. Klíčem k Nilu je nazýván proto, že pomocí něho bohyně lsis ovládala chování Nilu. V rukách Bohů je také často Anch vyobrazován na stěnách chrámů.
Nejčastěji je
 ohraničen prvním a posledním písmenem řecké abecedy, Alfou a Omegou. Symbolizuje lidskou postavu s rozpaženýma rukama. Znamená hluboké porozumění a spojení s vesmírem. Představuje živly vodu a vzduch.

Kříž byl, stejně jako Egypťany milovaná bohyně Isis, přejat antickou kulturou, kde původní tvar nahradil znak "♀", který je znám jako symbol Venuše, symbol ženského pohlaví a symbol nositelky života.

Není na hraní

Je potřeba zacházet s ním velice opatrně a s patřičnou úctou. Ne každému prospívá a ne každý je na jeho energii naladěn. Všechno, co vyzařuje sílu, totiž nemusí nutně prospívat. Velice nerozumné je věšet si Anch na krk, pokud dotyčný nemá jeho účinky vyhodnocené, například uložením na několik nocí blízko hlavy.

Viděla jsem osobně lidi, kterým vysloveně škodil. Znám ale také spoustu takových, kteří na něj nedají dopustit. Doporučuji umístit jej spíše například nad vchod domu, tedy pokud k němu má člověk vysloveně vztah. Říká se, že Anch je tak silný, že si svého majitele umí vybrat. Prostě vás z obchodu „nenechá odejít“ a musíte si ho pořídit. V takovém případě si spolu zřejmě rozumět budete. Pokud ho ale dostanete, nebo vám ho někdo doporučí, tak opatrně. Co je dobré pro kamaráda, nemusí dělat dobře vám.

Nezapomínejme totiž na hlavní fakt: Náš původ, naše kořeny nejsou egyptské, a to není jedno. Jsme jinak „postaveni“. K většině z nás je mnohem blíže magie druidská. Vhodnější energii tak pro nás mají keltské spirály, keltský kříž či trojúhelník, nebo druidský Awen. Jako ochranný symbol pak například pentagram, který je původem patrně také egyptský (objevuje se v Egyptě již 4000 let př. Kr.), ovšem jeho energie není směrována „do bodu“, ale „do kruhu“, čímž nijak neztrácí, jen jeho působení je zcela jiné.

Překlad hieroglyfického významu Ankhu je „životní či božská síla“. Též „vládce“.

 

Reklama