Řeč je nejdůležitějším komunikačním prvkem v životě člověka. Přesto ji často považujeme za samozřejmost a nepřemýšlíme nad tím, jestli nám druzí rozumí. Mluvíme přece stejným jazykem, tak proč by nerozuměli? Jenže tak snadné to není.

Každý má vlastní řeč
Filosofové jazyka, jako je například Wittgenstein, občas spekulují o tom, že ve skutečnosti máme každý svou vlastní řeč. Jistě, používáme stejná slova, ale co jimi skutečně myslíme, to se druhý člověk nikdy nedozví. Protože mu to dokážeme sdělit opět jen s pomocí slov.

Sympatie
Většina lidí zkrátka není schopna telepatie – tedy čtení myšlenek. Zato jsme obvykle schopni sympatie a empatie. Sympatie je ve své podstatě snazší. Řecké „sympatheia“ znamená spolucítění. Sympatii pociťujeme k lidem, kteří jsou nám nějak příjemní, milí, máme je rádi. Cítíme s nimi, je pro nás tedy snazší jim rozumět.

Empatie
Empatie je na rozdíl od sympatie z větší části vědomá, umožňuje nám porozumět pocitům a prožitkům člověka, který nám nejen není sympatický, ale dokonce nás může i odpuzovat. Empatie je obecnou schopností vžít se do druhého na základě vlastních lidských zkušeností. Empatií ovšem není nadán zdaleka každý.

Face to face kontra internet
Sympatie i empatie a vůbec naše schopnost porozumět druhému je v mnohém závislá na neverbální komunikaci, na postojích, gestech a na mimice druhého. Přitom v neverbální komunikaci vysíláme obvykle spíše signály zmírňující napětí. Proto především v komunikaci internetové dochází častěji k nedorozuměním a k eskalaci konfliktů – když se pak se svými „internetovými soky“ setkáme tváří v tvář, často zjistíme, že naše názory nejsou zdaleka tak odlišné a naše postoje neslučitelné.

Pozor na neverbální komunikaci!
Neverbální komunikace může ovšem působit i zrádně. Pokud máme tendenci vnímat více ji než obsah sdělovaného, můžeme se snadno splést. Zjevné podráždění partnera můžeme pak přičíst třeba tomu, že jsme zase zapomněly koupit pivo, a naprosto nám unikne, že se s námi pokusil řešit nějakou zásadní otázku.

Pokud bychom chtěli zobecnit, můžeme říci, že muži obvykle lépe vnímají obsah sdělení, zatímco ženy jeho neverbální podtext. Z tohoto pravidla ovšem existuje tolik výjimek, že je sporné, zda se vůbec jedná o pravidlo.

soutěž - balzám: galéra

Jak jste na tom Vy? Vnímáte spíše obsahy sdělení, nebo je pro Vás důležitější, jak na Vás partner působí neverbálně? Zažila jste už nějaké spory na internetu, ke kterým by v přímé komunikaci nedošlo? Jak se Vám lépe komunikuje – po internetu, po telefonu, nebo když na druhého i vidíte?

 

Reklama