O povinném očkování dětí se poslední dobou čím dál víc diskutuje. Myslím, že většina rodičů nemívá problémy nechat své děti očkovat. Jsou ale i takoví, kteří očkování odmítají. Hrozí jim za to trest?

Očkování se u nás řídí vyhláškou č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a paragrafem 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle vyhlášky se očkování dělí na pravidelné, zvláštní, mimořádné, očkování při úrazech a provedené na žádost. Podle zákona pak jsou některá očkování povinná. V praxi to ale někdy bývá jinak.

kid

Někteří rodiče totiž odmítají nechat své děti očkovat. Jsou přesvědčeni o tom, že očkování dětem škodí. Tak jako paní Mirka. „Když se mi narodila dcera a začala jsem s ní chodit k doktorce na prohlídky, zarazilo mě, kolik očkování existuje, těm dětem pořád něco přidávají. Říkala jsem to dětské lékařce, která mi vše vysvětlila, popsala, byla opravdu vstřícná. Závěr byl ale jasný - očkování je povinné a lékaři dítě musí naočkovat, jinak by jim hrozil postih.

A tak jsem si začala zjišťovat všechny možné informace, výzkumy, vedlejší účinky očkování, případy, kdy měly děti po očkování nějaké komplikace... A rozhodla jsem se, že už dál dceru očkovat nenechám. Sdělila jsem to paní doktorce, která se mi to ještě snažila vymluvit, ale nenechala jsem se zviklat. Musela jsem podepsat nějaké papíry, že s očkováním nesouhlasím, aby to paní doktorka neodnesla, ještě to pak musela poslat na hygienickou stanici, kde teď mají dceru vedenou jako nenaočkovanou. Zatím se nic neděje, ale je to krátká doba, tak nevím. Slyšela jsem, že tam budu muset jet, abych podala vysvětlení, a snad i zaplatit pokutu, nevím. Uvidíme. K očkování dětí se ale přinutit nenechám.“

Podobných případů bylo už v minulosti více. Někteří rodiče museli dokonce zaplatit pokutu, problémem se zabýval i Ústavní soud. Ten nijak nezpochybnil potřebnost očkování, ale podle něj by neměli být v odůvodněných případech rodiče trestáni za to, že očkování svých dětí odmítají.

Povinná očkování v ČR

(dle vyhl. č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů), jsou zde uvedena pravidelná (povinná) očkování hrazená státem.

  • záškrt (difterie)
  • tetanus
  • dávivý kašel (pertuse)
  • invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b
  • virová žloutenka B (hepatitida B)
  • přenosná obrna (poliomyelitida)
  • spalničky (morbilli)
  • příušnice (parotitida, mumps)
  • zarděnky (rubella)

(Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Čtěte také články o očkování od lékařky:

Reklama