kan.jpg
Foto: Shutterstock

Konopí má dlouhou a pestrou historii a původ ve střední Asii nebo západní Číně. Později se rozšířilo do Afriky, Evropy a nakonec do Ameriky. Pro své prokazatelné a silné účinky na lidský organismus se používá po tisíciletí – první písemná zmínka o něm v souvislosti s léčením pochází z roku 2800 před naším letopočtem ze spisů císaře Šen-nunga, otce čínské medicíny. Terapeutické indikace konopí jsou ale zmíněny také v textech indických hinduistů, Asyřanů, Řeků a Římanů. Jejich spisy uvádějí, že rostlina léčí širokou škálu různých zdravotních neduhů, včetně artritidy, deprese, amenorey (dlouhodobého vynechání menstruace), zánětů, bolestí různého původu, astmatu či nechutenství. Mimoto se využívalo i konopné vlákno, především k výrobě oděvů, papíru, plachet nebo lana; jeho semena se používala také jako potrava.

Předpokládá se, že rané rostliny konopí měly velmi nízké hladiny tetrahydrokanabinolu (THC), chemické látky zodpovědné za psychotropní účinky marihuany. Existují však určité důkazy, že už starověké kultury věděly o psychoaktivních vlastnostech rostliny a je možné, že samy vyšlechtily některé odrůdy s vyšší hladinou THC pro použití během náboženských obřadů nebo k léčebné praxi. Spálená konopná semena byla nalezena i v hrobech šamanů v Číně a na Sibiři již od roku 500 před naším letopočtem.

Není konopí jako konopí

V zásadě existují dva druhy konopí: léčebné (lékařské) a technické (CBD konopí). První – jak už z názvu vyplývá – se využívá pro léčebné účely a mohou je předepisovat pověření lékaři. Tato varianta obsahuje veškeré složky, které se u rostlin tohoto typu vyskytují, včetně diskutovaného THC. Díky tomu bývá rostlina využívána také pro rekreační účely k navozování euforických stavů, což však legislativa nedovoluje. Jde nicméně o jednu z nejrozšířenějších „měkkých“ drog na světě. V této souvislosti pak hovoříme o marihuaně, která vzniká usušením květenství samičích rostlin konopí s obsahem THC.

Název marihuana pochází z mexické španělštiny, setkat se ale můžete s mnoha dalšími, slangovými výrazy jako například tráva, ganja, skéro, čudka nebo skunk.

Technické nebo také CBD konopí má na rozdíl od léčebného velmi nízký, anebo téměř žádný obsah THC, ostatní složky rostliny jsou z velké části shodné. V poslední době velmi získalo na popularitě, kdy hlavním předmětem zájmu jsou CBD oleje, které mají taktéž léčebné, nikoli ale psychotropní účinky. Leden letošního roku přinesl navíc významnou změnu; státem povolená hranice THC u technického konopí se navýšila z maxima 0,3 % až na celé 1 %. Uvolnily se i do té doby velmi striktní předpisy pro jeho pěstování.

Marihuana – ať už čistá nebo smíchaná s tabákem – se obvykle plní do ručně balených cigaret, klasických nebo vodních dýmek. V Indii se marihuana (ganja) smíchaná s tabákem žvýká. Lze ji použít také v kuchyni a přidat například do koláčků nebo bramboráků, úplnou výjimkou není ani konopné mléko nebo čaj, případně přepuštění s máslem či olejem. Marihuanu je také možné louhovat ve vysokoprocentním alkoholu.

Konopí má mnoho léčebných účinků

Přestože je přístup ke konopí různý a názory na něj se liší, legalizace je problematická a legislativa napříč světem různá, jedno je jisté. Řada studií z posledních let potvrdila, že má rostlina prokazatelně léčivé účinky. Oficiálně se u nás využívá k léčbě chronických (neuropatických) bolestí, k tišení bolestí spojených s degenerativním onemocněním pohybového aparátu, k mírnění bolestí souvisejících se zeleným zákalem a glaukomem, ke zmírnění nevolnosti a zvracení způsobeného chemoterapií u onkologických pacientů, ke zmírnění svalového napětí (spasticity) u pacientů s roztroušenou sklerózou nebo po úrazech mozku či poranění míchy, stejně jako ke zmírnění třesu v důsledku Parkinsonovy choroby. Indikuje se i lidem postiženým Tourettovým syndromem (vrozené neuropsychiatrické onemocnění projevující se pohybovými a zvukovými tiky), a také pacientům s dermatózou.

lan.jpg
Foto: Shutterstock

Existují i potenciální rizika

Rizika užívání konopných produktů obsahujících THC nejsou v současné době jednoznačná. To je také důvod, proč jsou stále prováděny klinické zkoušky a výzkumy. „Čisté“ produkty, které obsahují pouze CBD (a případně jen zbytkové THC) nejsou s následujícími projevy obvykle spojována.

Hlavní rizika konopných produktů s vyšším obsahem THC:

  • rozvoj psychózy – existují důkazy, že pravidelné užívání konopí zvyšuje riziko rozvoje psychotické nemoci, jako je například schizofrenie
  • vznik závislosti – nutno dodat, že toto riziko je jen malé, pokud je použití marihuany sledováno odborným lékařem

Možné vedlejší účinky spojené s užíváním (v závislosti na typu léčebného konopí):

  • snížená chuť k jídlu
  • průjem
  • slabost
  • změna chován, náladovost
  • závratě
  • pocit velké únavy
  • halucinace
  • sebevražedné myšlenky
Konopí koupené nelegálně na ulici, kde není známa kvalita, ingredience ani síla, je značně nebezpečná forma užívání.

Čtěte také:  

Zdroje: sydney.edu.auwikipedia.org, nhs.ukdrugscience.org.uk