adhad.jpg

Některé děti jsou pouze živější a je třeba naučit se s jejich náturou pracovat. Jenže pak jsou ty, jejichž neklid, nesoustředěnost a impulzivitu vyvolává neurovývojové onemocnění ADHD. Jde o zkratku anglického výrazu „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“, což se volně překládá jako porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Jde o vývojovou poruchu, která se začíná projevovat už v raném dětství. Co ji způsobuje, to zatím není zcela objasněno. Kromě dědičnosti se hovoří také o možném negativním vlivu nedostatku kyslíku u miminka při porodu, ale i o předčasném porodu, či dokonce o komplikacích v prenatálním vývoji (infekce matky, užívání drog, tabáku…). Rozhodně tedy nemůže být řeč o chybné výchově dítěte.

Jak se ADHD projevuje?

Nepozornost, impulzivita, hyperaktivita. To jsou tři hlavní příznaky ukazující, že se vaše dítě nevyvíjí úplně stejně, jako jeho vrstevníci. Poznáváte svého potomka v následujícím popisu?

Je tak nepozorné

Dá to pořádnou práci, aby se na něco dokázalo pořádně soustředit. Z nepozornosti pak dělá chyby. Možná je to i proto, že má potíže všímat si detailů v zadání. Ono je pro ně vůbec problém poslouchat pokyny a řídit se podle nich. Pokud trvá nějaká aktivita nebo úkol déle, má problém ho dokončit. Utíká od rozdělané práce, protože jeho pozornost odvedlo něco jiného. A to jeho zapomínání! Nejen na zadané povinnosti. Každou chvíli hledáte odložené nebo zapomenuté věci.

Jeho aktivita je více než nadměrná

Když chvíli vydrží sedět nebo si s něčím v klidu hrát, je to skoro zázrak. Je věčně neklidné, cítí trvalé napětí v rukách i nohách, takže musí pořád něco dělat. Poskakuje, pobíhá, nebo se aspoň vrtí a hraje si s rukama. Jako by v sobě mělo nějaký motor, který ho stále pohání. I ve spánku bývá neklidné.

Jedná impulzivně

Těžko se s ním vede dialog. Jakmile spustí, příval jeho slov jen těžko přerušíte. Nedokáže čekat, až na ně vyjde řada, potřebuje mluvit a konat hned. Vykřikuje, skáče do řeči. Ostatní svými projevy často ruší. Navíc jedná zbrkle, což nezřídka končí úrazem.

adhd-kluk.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Pokud pozorujete zmíněné příznaky (alespoň sedm) i u svého dítěte, ještě to nemusí znamenat, že trpí ADHD. Jestliže je ale nadměrně neklidné, nepozorné a impulzivní déle než půl roku, promluvte si s pediatrem. Ten vás následně odešle k nezbytnému vyšetření u dětského psychiatra, který na diagnóze spolupracuje i s dalšími odborníky (psycholog, učitel, neurolog…).

Včasné vyšetření a stanovení diagnózy je velice důležité. Dítě porozumí tomu, proč se odlišuje od svých vrstevníků, což ho uchrání od sebepodhodnocování či psychických problémů. Většího pochopení se dočká i ze strany dospělých, takže nevzniká tolik konfliktů. Může dosahovat i lepších školních výsledků. ADHD sice nelze vyléčit, avšak můžete s ní úspěšně pracovat.

Čtěte také:

Reklama