Egypt je pokládán za kolébku magie a čarodějnictví. Pravdou je, že egyptská magie je považována za velice manipulativní, agresivní a také za jednu z nejsilnějších vůbec. Egyptští bohové pak za nejpřísnější...

Nic ale není špatné nebo dobré samo o sobě. Zlým se nástroj stává teprve ve zlých rukách. Mnoho lidí se magických praktik starověkého Egypta obává. To je zbytečné, pokud je člověk rozumný a přistupuje k této energii s patřičnou úctou.

Po tom, čeho jsme byli na dálku svědky v káhirském muzeu, bychom o úctě mohli jen pochybovat.

Nelze teď mluvit o úctě k mocným bohům samotné kolébky historie pozemské civilizace, a bohužel ani o obyčejné úctě k mrtvým. Když pominu, že oni mrtví jsou přes pět tisíc let staré neskutečně vzácné mumie faraonů a vládců Egypta.

Kam se vytratilo mysterium Egypťanů samotných a jejich dávný morální profil jako vzdělaných lidí, když jsou schopni vztáhnout ruku na vlastní poklady, kterým se klaní celý svět?

Doufejme jen, že jim mocná Isis, Osiris a Horus, tedy nejvyšší egyptská božská rodina, odpustí. Protože namíchnout takovou sílu, jakou podle legend disponují, by se jim rozhodně nevyplatilo. Mohou totiž podle egyptské mytologie zlikvidovat Egypt jediným gestem.

Ankh, tedy „klíč k Nilu“, je tím prostředkem. Stačí jím odemknout řeku a je po legraci. Divím se, že to nevěděli ti, kdo demolovali památky a mumie v muzeu, když to víme my tady v Evropě.

Odkaz Egypta zaslouží respekt

Egyptská magie se opírá o víru ve znovuzrození a schopnost vidět božství ve všech věcech, živých i neživých.

Egyptská magie je rozdělena do dvou částí

Hekau (heka) - neboli „vysoká magie“ byla magií ducha.

Pro zasvěcence byla dokonale fungující silou, která proměňovala spojení bytostí a energií z neviditelného světa a světa našeho v jakýsi dokonalý systém, umožňující vzájemnou komunikaci.

Akhu (au) - značí spíše čarodějnictví a zaříkávadla. Byla zaměřena na fyzický svět zdraví, peněz a štěstí.

Za nejvyššího představitele egyptské magie i boha řeči, písma a uzdravení je pokládán Thovt.

Je autorem mnoha papyrových svitků, uložených v tajných a skrytých chodbách chrámu v Hermopoli (Chemenu).

 

Kniha Thovtova

Je legendárním spisem pojednávajícím o stimulaci mysli, vedoucí k rozšíření vědomí a dosažení psychického stavu, jímž „se člověk dostává do blízkosti bohů“, což je „klíč k nesmrtelnosti“.

Na svět přivedl tajemný Thovt také Tarot, původně jako klíč k rozšifrování lidských snů a později také jako nástroj k nahlédnutí do možných alternativ budoucnosti.
Nejčastěji bývá bůh Thovt zobrazován jako muž s hlavou ibise, nebo jako pavián. Je ochranným bohem čarodějů a mágů.

Obrovskou sbírkou zaklínadel, zaříkání a rituálů, které mají ochraňovat před zlem i provázet duše zemřelých na onen svět, je „Kniha mrtvých.

„Spíš, aby ses probudil.
Zemřeš, abys žil.“
„Kdo se zahledí do slunce, tomu se odhalí podstata tmy.“

Podle Egypťanů měla slova magický význam a hieroglyfy měly sloužit jeho zachování.
Odtud jsou velmi silné amulety a symboly.

Nežli si pověsíme něco na krk, měli bychom vědět, jakou energií bude náš amulet působit na okolí a jakou na nás.

Můžete potkat hodně lidí, kteří se pyšní například Horovým okem na krku. Jestlipak také vědí, že každá ze šesti částí tohoto zářiče má vlastní energii a co vlastně od tohoto amuletu žádají?

Oko Horovo (Horus, syn Osiridův a Esetin - Isis)

Jeho 6 částí odpovídá šesti smyslům - doteku, chuti, sluchu, myšlení, zraku a čichu.

Oko přijímá šesti tzv. dveřmi.

Vytvoření oka má velmi precizní zákony. Smysly jsou tvořeny podle jejich významu.

A podle množství energie „snědené“ okem je přijímán každý jednotlivý pocit zvlášť. Jídlo je jakýsi vstupní kód.

1. Dotýkat se
Tato část oka reprezentuje sázení do země. Země tady reprezentuje dotek nebo fyzický kontakt.

2. Vnímat chuť
Tato část je obilí. Jídlo, které vkládáme do úst. Vnímání chutí, které jsou různé.

3. Slyšet
Tato část oka reprezentuje rizika. Figura míří směrem k uchu. Zvuky – slova – která slyšíme, mohou ublížit.

4. Myšlenky

Tato část oka reprezentuje myšlenku. Pohyb našeho obočí často užíváme k vyjádření myšlenky i pocitu.

5. Pohled
Toto je pilíř oka. Už není potřeba slyšet řečené. Již je znám pocit světla.

6. Vůně
Tato část oka ukazuje na nos. Dokonce vypadá jako nos. Ta reprezentuje pocit vůně.

Pokud si tedy budete chtít vyrobit Horovo oko jako amulet, který má fungovat, měli byste vědět, co děláte a proč. Je také dobré vědět, že oko neodráží, ale přijímá, třídí a „sytí“ vaši duši podněty zvenčí.

Máte pak na krku velice silný zářič, který vás může nejen ochránit, ale jak sama tato magie říká, i sytit. Dávky někdy mohou být velké, proto je dobře alespoň na noc amulet odkládat.


Ani dnes nám není celé tajemství egyptské filozofie a umění zcela jasné. Dodnes netušíme, jaký účel měly starobylé pyramidy, co se skrývá pod Sfingou, ani kdo to vlastně je.

Do důsledku nemáme zdání, jakou silou moci disponuje tato část naší planety ani co ji propojuje s vesmírem. Proto si zachovejme její tajemnou krásu pro roky příští.

Vždyť to může být právě toto místo, kde jednou najdeme odpovědi na otázky, u kterých i po tisících letech známe jen otazník a tečky...

Reklama