Slyšely jste někdy slovo Gaia? Pravděpodobně ano v souvislosti s řeckou mytologií, ovšem nazývá se tak i teorie zastávaná některými moderními vědci. Tato teorie považuje Zemi za jeden velký superorganismus. Fantazie pak jde ještě dál...

zem

Nedávno jsem seděl s kamarádem Tomášem na obědě a probírali jsme možnosti života naší planety. Dospěli jsme k asi trochu bláznivým myšlenkám, přesto na nich, ať dumám, jak dumám, nevidím žádné „kosmetické“ vady. Některé vývody jsou trochu děsivé. Nejdřív ale:

Stručně o Gaie

Gaia je podle řecké mytologie bohyně země a označuje Zemi samotnou. Zajímavá je její plodivá síla, protože sama ze sebe dokázala zrodit svého budoucího manžela Úrana, boha nebe.

Teorie Gaia je označení pro vědeckou i fantaskní vizi Země jako superorganismu, ve kterém všechny živé organismy automaticky regulují životní podmínky na planetě tak, aby byly přijatelné k životu. Autorem této teorie je současný anglický vědec James Ephraim Lovelock. Teorie se stala inspirací pro nespočet seriózních vědeckých prací zejména na poli klimatologie, ale i mnoha hypotéz a zajímavých zápletek autorů sci-fi literatury.

Neživot

Teorie Gaia neuvažuje sama nad tím, že by Země měla vlastní duševní pochody a jednala nějakým způsobem rozumově. A právě na tomhle bodě jsem se s Tomášem rozešel. Jeho skeptický názor je pro mě děsivý, protože postrádá příběh. Procesy v živých organismech jsou podobné procesům věcí, které běžně považujeme za neživé. Přirovnat se to dá třeba k průchodu hornin planetou, které od povrchu Země klesají k jádru, kde se taví a přetavené zase putují nahoru. Děje se to samo a samozřejmě, jako by na to nemělo nic vliv. Stejně tak lidský život se děje sám a samozřejmě, nepřemýšlíme nad tím, jestli by v nás měla kolovat krev. Všechen ten balast okolo je jen příběh, který si vytváříme sami a žijeme ho podle příběhu okolí. Proč chodíme do práce? K volbám? Proč máme rodiny? Proč udržujeme sociální vztahy? Proč... proč... proč... Odpověď je jasná. Protože to po nás vyžadují okolní příběhy, ale na život samotný to vliv nemá, jen na jeho „kvalitu“ a prožívání.

Kdyby neexistoval lidský intelekt a rozum, žili bychom stejně, ale jinak. Snad podobně zvířatům. Ale na svou existenci nemáme sebemenší vliv, je to jen proces. Strašidelné, že? Vždyť kdyby planeta nebyl živá, dalo by se snadno vyvodit, že pokud v ní fungují procesy, potom ani člověk není živý a jeho existence je pouze založená na funkčnosti několika procesů.

Život

Jsem zastáncem myšlenky, že naše planeta nejen že je živá, ale že má i svůj vlastní intelekt a duši. Jen je prostě daleko pomalejší než ti čiperní mravenečkové lidé, kteří na ní kmitají. Ostatně stejný názor mám třeba na stromy. Také je nevidíme z minuty na minutu pohybovat se, přesto ze semínka vzejde krásný košatý strom...

Ale abyste i nemyslely, milé dámy, že je moje varianta extrémně optimistická, musím upozornit na to, že pokud je Země živá a myslící, je i silně pravděpodobné, že se jednoho dne rozhodne a udělá velké „Mlask“. Prostě jí dojde, že ti tvorečkové lidi ji obalili tunami ocelových mříží v podobě potrubí a elektrických vedení, že jí zlikvidovali krásný účes deštných pralesů, že jí prdí pod nos sajrajty z komínů... Co jí pak bude bránit v tom, aby ze sebe ty parazity setřepala, nebo je poslala do jádra k přetavení na nějaký jiný, lepší pokus?

Možná by bylo lepší, kdyby planeta byla z tohoto pohledu neživá a nemyslící. V novém světle se zdá skeptická verze optimističtější, než optimistická, zajímavý paradox, že? Ale ať už je to tak či tak, jako jedinci bychom se k ní (hurá, ke slovu se dostává mé ekologické já) měli chovat slušně, aby to s námi, nebo aby tu pro nás co nejdéle vydržela.

Co byste řekla vy, je naše planeta živá, nebo neživá? A je-li podle vás živá, myslíte, že má intelekt?

Kam dál?