Většinou vám v této rubrice Nataša radí, jak vychovávat vašeho psa. ZDE jste si mohli už minule přečíst, co naopak nedělat. A nyní budeme v načatém povídání pokračovat:
Obzvláště nebezpečné je laškování se štěnětem, kdy mu nabízíme ruku, nebo nohu, aby po ní chňapal a na poslední chvíli ucukneme. Psíkovi se hra zalíbí a bude toto provádět za všech situací a bohužel i v dospělém věku, nerozlišuje, zda se jedná z naší strany o chtěnou hru, nebo či si tímto skvělým způsobem "pohraje" třeba s neznámým dítětem v parku! Tato hra stejně jako v případě hry na honěnou je obvykle ve vlčí smečce zaměřena k vybuzení zdravé agresivity lovce. Pes po způsobu svých předků většinou reaguje stejně, jenže předmětem lovu se stávají lidé, nikoliv potřeba utišit hlad.
Dalšími nežádoucími hrami jsou takové, jejichž zaměření, či nevhodně zvolené pomůcky by mohly psovi uškodit, přivodit mu zranění a způsobit vážnou zdravotní újmu. Překonávání překážek je vhodným sportem pro středně velké psy s přiměřenou váhou. Příliš malým, nebo naopak příliš těžkým a velkým (s kohoutkovou výškou nad 70 cm) psům může skákání přes nevhodně vysoké předměty poškodit zdraví. Psi, kteří mají dispozice k dysplazii kyčelního kloubu nebo jiným vadám pohybového aparátu, by se těchto her měli vyvarovat zcela. Rovněž bychom měli dávat pozor i na "učební pomůcky", např. zkontrolovat okraje a hrany předmětů, které psům házíme, zda jim nemohou poranit tlamu.
Při různých "provětráváních a venčeních" psů z jedoucího auta, nebo vedle kola musíme dbát na kondici a rasu psa, na délku a rychlost jízdy, vhodnými přestávkami rozbít ubíjející jednotvárnost a v neposlední řadě přizpůsobit se počasí. Pozor na následky dlouhého vyčerpávajícího běhu na pražícím přímém slunci. Nezapomeňte s sebou vozit misku a láhev s pitnou vodou. A úplně na závěr bychom se měli pokusit vcítit do psa a nehrát si s ním hry, u kterých nám již jednou dal najevo, že mu jsou nepříjemné, štvou ho, či se jich bojí - prostě neměli bychom mu dělat něco, co by se nám v jeho situaci nezamlouvalo - tím se totiž rozhodně důvěrný a přátelský vztah nenaváže.
Reklama