Vyhrajte jedno ze 4 000 plážových nafukovacích křesel Chiquita!

 

Jak křesílko vyhrát?

Schovejte si účtenky za nákup 1 kg banánů Chiquita, každý týden získá 1 000 nejrychlejších soutěžících plážové nafukovací křeslo Chiquita. Nakupte v období od 30. 4. do 27. 5. jeden kilogram banánů Chiquita a zúčastněte se každý týden soutěže o jedno ze 4 000 plážových nafukovacích křesel Chiquita.

 

Jak můžete vyhrát:

1. Kupte 1 kg banánů Chiquita a pečlivě uschovejte účtenku. (Účtenek může být i více, ale v součtu musí stvrzovat nákup 1 kg banánů Chiquita)

2. Pokud je na účtence více položek, označte položku potvrzující nákup banánů Chiquita

3. Vložte účtenky do obálky a odešlete je spolu se svým jménem a příjmením, přesnou adresou (včetně PSČ) a kontaktním telefonním číslem na adresu: Chiquita, P. O. Box 88, 140 21 Praha 4.

4. Soutěž trvá 4 týdny. Každý kalendářní týden získá 1 000 nejrychlejších soutěžících nafukovací plážové křeslo. Odeslaná obálka musí obsahovat účtenku potvrzující nákup 1 kg banánů Chiquita a úplné údaje o odesílateli.

5. Do soutěže je vloženo celkem 4 000 nafukovacích plážových křesel Chiquita.

6. Křeslo můžete v daném týdnu vyhrát pouze jednou.

 

Soutěž probíhá od 30. 4. do 27. 5. 2007

 

Pravidla

Výhra bude zaslána jen za předpokladu, že soutěžící správně vyplní všechny požadované údaje a bude mezi prvním tisícem soutěžících, od kterých v daném týdnu obdržíme dopis s účtenkou potvrzující nákup 1 kg banánů Chiquita.

 

Účtenka potvrzující nákup banánů Chiquita musí být z daného soutěžního týdne. Nafukovací křesla budou distribuovány do jednoho měsíce od ukončení soutěže. Chiquita nenese žádnou odpovědnost za případné problémy související s poštovní přepravou zásilek. Každý účastník odesláním zásilky do soutěže potvrzuje, že schvaluje podrobná pravidla

uveřejněná na www.chiquita.cz a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným v podrobných pravidlech. V případě rozporu těchto stručných pravidel s podrobnými pravidly jsou rozhodující ustanovení podrobných pravidel.

 

Vše najdete na www.chiquita.cz

Reklama