64ddf936f30efobrazek.png
Foto: Shutterstock

Nejdřív ze všeho je třeba říci, že každá základní škola je jiná, a stejně tak se liší i její požadavky na nejmenší žáčky. Na těchto dovednostech se ale učitelé obyčejně shodnou. Novopečený školák by měl být schopen:

  • říci své jméno i příjmení, vědět, kde bydlí
  • samostatně se oblékat, jíst příborem a dodržovat základní hygienu
  • pozdravit, poděkovat, omluvit se, požádat o něco a dospělým osobám vykat
  • soustředit se na danou věc alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit práci
  • samostatně pracovat v kolektivu ostatních dětí
  • vyslovovat správně všechny hlásky a sluchem rozlišovat první a poslední hlásku ve slově
  • držet správně tužku
  • vystřihovat jednoduché tvary a obrázky
  • mít číselnou představu do pěti
  • vyprávět pohádku, říci básničku, zazpívat písničku, převyprávět slyšený příběh       

Co můžete během zbytku prázdnin i po nich doladit?

Neděste se ale, pokud není vaše dítě v něčem z toho dokonalé. Vývoj jde v jeho věku velmi rychle dopředu a jistě vše brzy dožene. Přesto ještě není pozdě do konce prázdnin leccos dopilovat. Pozor, neznamená to, že byste měli své dítko usadit ke stolu a nutit do učení. Mnohem lépe to půjde formou hry a často stačí jen těžit z toho, co přináší běžný den. Co je podle pedagogů pro jeho rozvoj nesmírně důležité?

Věnujte mu pozornost, ale opravdovou. Pokud vám chce něco sdělit nebo ukázat, soustřeďte se jen na něj, nedělejte při tom i něco jiného. Potřebuje z vaší strany cítit skutečný zájem.

Na procházce, výletě nebo kdekoli jinde rozvíjejte jeho poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Kromě toho, že rozšiřujete jeho obecnou informovanost, prospívá to i jeho slovní zásobě.

Upevňujte jeho prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za a podobně. Ačkoli to není na první pohled patrné, podle učitelů to výrazně ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Podporujte děti v hraní naučných her a činností, v ideálním případě se do nich sami zapojte. Stavte spolu stavebnice, skládejte skládanky, sestavujte dějové obrázky, pracujte s drobným výtvarným materiálem. To všechno nejen že rozvíjí poznání a tvořivost, ale vaše účast posílí i citovou zralost dítěte.

Hýbejte se spolu s dítětem, nevynechávejte sport. Nemusí přitom jít jen o plavání nebo jízdu na kole. Akční můžete být i během prosté procházky přírodou, která je jednou velkou tělocvičnou.

Pěstujte v dítěti samostatnost a zodpovědnost. Pověřujte ho například drobnými úkoly a domácími pracemi, které navíc rozvíjí i jeho motoriku.

Učte dítě jednat s jinými lidmi a uplatňovat při tom základní společenská pravidla. Nechte ho zaplatit v obchodě, objednat v restauraci jídlo nebo vyřídit drobný vzkaz. Naučí se nebát se komunikace ani v neznámém prostředí.

Čtěte mu a vyprávějte. Následně nechte samotného posluchače vyprávět, o čem příběh byl. Dítě vám může také převyprávět děj pohádky, kterou právě vidělo v televizi.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Začněte děti ukládat ke spánku včas, buďte je brzy ráno, motivujte je k vynechání odpoledního spánku, pokud ho ještě vyžadují. „Zmírní to každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy,“ přimlouvají se i učitelé ze Základní školy Morašice.

Zdroj informací: Základní škola Morašice, Logopedie online

Čtěte také:

Reklama