Intelektové nadání není určeno jen výší IQ

5f5f3a008426aobrazek.png
Foto: Shutterstock

Intelektově nadaných dětí ve věku od 3 do 15 let je v Česku téměř 220 tisíc. A u 894 z nich bylo podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v minulém roce dokonce diagnostikováno mimořádné nadaní. To už je slušná pravděpodobnost, že jedno z nich máte doma i vy. Jenže to řada rodičů bohužel nikdy nezjistí. Rozhodně totiž neplatí, že MiND děti jsou vždy ztělesněním dokonalosti. Naopak. Ze školy mohou nosit jednu špatnou známku za druhou, bojovat s učiteli a nerozumět si se spolužáky. Společnost jim totiž nedává to, po čem prahnou. Pochopení pro jejich odlišné myšlení, vnímání, prožívání i chování a možnost učit se na takové úrovni, která je pro ně adekvátní.

Ačkoli je vysoké IQ společným jmenovatelem MiND dětí, není tím jediným určujícím. S intelektovým nadáním se pojí typické projevy chování, způsoby myšlení, prožívání a vnímání. Jedná se o soubor mimořádných schopností a vlastností. A ty lze odhalit jen pomocí komplexních psychologických testů.

Jak přemýšlí MiND dítě?

MiND děti jsou pod neustálým přílivem vjemů, myšlenek, informací i emocí. Jejich mozek jede doslova na plné obrátky. Zatímco přenosová rychlost nervové soustavy se běžně pohybuje okolo 2 m/s na 1 bod inteligenční škály, ony jsou o 0,05 m/s rychlejší. Abyste si to uměli lépe představit - dítěti s IQ 140 běží senzorické, mentální a emoční procesy až 2x rychleji než dítěti s IQ 100. Proto mívají bouřlivé reakce a bývají přecitlivělé, neklidné, jeví se jako hyperaktivní, nebo naopak apatické. Zároveň jim to ale neskutečně „pálí“, jsou kreativní a zvídavé.

„Vědomostně a znalostmi napřed, sociálně často mimo!“

MiND dítě ve zkratce:  

 • Myslí jinak - myšlení se mu rozbíhá do několika směrů, a proto bývá hodně kreativní.
 • Má vysokou míru energie, vnitřní motivace, zapálení do tématu, které ho zajímá a baví.
 • Projevuje se u něj nerovnoměrný vývoj, tzv. fyzický, intelektový, socio-emoční, psychomotorický věkový nesoulad ve srovnání s vrstevníky.
 • Vědomostně je napřed, ale sociálně a motoricky často mimo svou věkovou kategorii. S vrstevníky si proto moc nerozumí.
 • Má výbornou paměť.
 • Je zvídavé, rádo experimentuje. Stále hledá smysl a ptá se “Jak?” a “Proč?”.
 • Bývá perfekcionistické.
 • Je vysoce citlivé na určité typy smyslových vjemů a emocí.
 • Jeho chování bývá nepředvídatelné - někdy příliš úzkostné, jindy velmi impulzivní.
 • Má vysoké morální standardy, touží po smyslu, pravdě a spravedlnosti.
 • Jeho jednání bývá nekonformní, jasně vyhraněné postoje si dokáže bravurně obhájit.
 • V hodnotě přátelství má hlubší potřeby než vrstevníci.

Něco za něco

Jak už to bývá i v jiných oblastech života, dar mimořádných intelektových schopností si nezřídka vybírá svou daň jinde. Tyto děti často bývají pozadu v sociálně-emoční oblasti.

V praxi to vypadá například tak, že desetileté dítě je intelektově na úrovni třináctiletého (tzn. IQ=130). Má enormní přehled, vyspělé názory, bravurně dokáže diskutovat a argumentovat. Jenže svým chováním připomíná dítě sedmileté (EQ=70). A to přináší problémy. Nerozumí si se svými vrstevníky, těžko navazuje vztahy a přátelství, která již brzy vnímá “na život a na smrt, bezpodmínečně”, nejen jako hraní si či povídání. A pochopení většinou nenachází ani u učitelů. Mívá zkrátka dosti neobvyklé projevy chování a interpretaci pocitů.
5f5f3a721a9b0obrazek.png
Foto: Shutterstock

„Mimořádné intelektové nadání může mít paradoxně i dítě, které se ve vyučování často nudí, nedává pozor, vyrušuje, a přestože mu to pálí, ve škole příliš neprospívá a učitelům se jeví jako zlobivé, problémové či nepřizpůsobivé,“ popisuje Miriam Janyšková, kterou k tomuto poznání vedla nejen vlastní zkušenost s MiND synem, ale také příběhy dalších desítek dětí. Těm pomáhá v rozpoznání jejich „mimoňství“ prostřednictvím nadačního fondu Qiido, jenž před lety založila.

Jeho cílem je pomoct pedagogům i rodičům takové děti rozpoznat, pochopit a naučit je s nimi pracovat, podporovat a rozvíjet je tak, aby mohly svůj potenciál využít a zároveň obstát v běžném životě, což pro ně často nebývá úplně samozřejmé. „Všem nám v Qiidovi záleží na spokojeném a úspěšném životě každého MiND dítěte!“ podotýká Miriam Janyšková.

Potřebují naši pomoc ve škole i doma

Navzdory tomu, že se MiND děti snáze učí a rychleji chápou, pochopení a pomoc rodičů a učitelů jsou pro ně nezbytné. Mají totiž specifické potřeby jak ve vzdělávání, tak v přístupu a komunikaci s nimi. Potřebují více než ostatní děti partnerský a empatický přístup, prostor pro sebevyjádření, seberealizaci, autonomii a kreativitu. Jenže to jim můžeme nabídnout až v případě, že jejich nadání odhalíme. Do té doby mohou být opravdu ohroženy i školním neúspěchem.

Specifické rysy MiND dětí aneb Hledá se MiND dítě!

 1. Je vaše dítě velmi chytré, ale odmítá dělat věci bez smyslu?
 2. Má vaše dítě mnoho vlastních nápadů, ale je těžko přizpůsobivé?
 3. Diskutuje rádo vaše dítě s dospělými, ale s vrstevníky si nerozumí?
 4. Má vaše dítě vyspělé názory, ale chová se jako malé?
 5. Má vaše dítě výbornou paměť, ale jen na to, co ho zajímá?
 6. Chápe vaše dítě rychle, a tudíž opakování dokola ho nebaví?
 7. Má vaše dítě jasný názor na věc, ale ve vnímání druhých je drzé?
 8. Chce vaše dítě všemu rozumět, ale nerespektuje autority?
 9. Působí vaše dítě suverénně, ale snadno podlehne emocím, je přecitlivělé?
 10. Je vaše dítě oproti vrstevníkům vědomostně napřed, ale sociálně pozadu?

Vidíte ve výše popsaných rysech své dítě? Zažíváte s ním dnes a denně uvedené situace? Pak je dost možné, že máte doma MiND dítě – intelektově nadané. Je nejvyšší čas vědět to s jistotou, lépe ho pochopit a rozvinout jeho potenciál.

Kam s dětmi zajít?

Podrobné diagnostické vyšetření dítěte v jednotlivých oblastech intelektu standardně na základě podnětu rodičů nebo školy realizují státní pedagogicko-psychologické poradny (PPP), nebo je možné vyhledat i soukromé psychologické praxe (PP) včetně Qiido Poradny zmíněného nadačního fondu. Právě ten má k dispozici takzvaný Nominační pretest, což je nástroj určený pro rodiče i učitele, kteří si nejsou úplně jisti, jak moc vážně mají signály o intelektovém nadání dítěte brát.

„Jedná se o jednoduchý dotazník s 25 otázkami, který umožňuje srovnat projevy dítěte s typickými charakteristikami MiND dětí a orientačně tak posoudit jeho možné intelektové nadání. Pro získání dotazníku se zaměřením na předškoláky nebo 1. stupeň ZŠ klikněte na Nominační pretest,“ radí Miriam Janyšková, jejíž nadační fond Qiido pomáhá rodičům intelektově nadaných dětí i v dalších oblastech.

Jak může Qiido pomoci rodičům?

 • Zjistí úroveň intelektového nadání i sociálně-emoční inteligence dítěte.
 • Pomůže pochopit potíže i specifické projevy chování dítěte plynoucí z intelektového nadání.
 • Ukáže možnosti rozvoje potenciálu vašeho MiND dítěte v rozumové i socio-emoční oblasti.
 • Může být mediátorem při jednání rodiče se školou.
 • Poskytne tipy na didaktické materiály a poradí i učitelům.
 • Rodiče se mohou zúčastnit Qiido Akademie pro rodiče a svému MiND dítěti tak lépe porozumět a jeho potenciál rozvinout.

Chtěli byste se dovědět o MiND dětech a nadačním fondu Qiido více? Všechny potřebné informace naleznete ZDE.

Rodiče, pozor! Tři z vás teď mají jedinečnou příležitost získat komplexní psychologickou diagnostiku intelektového nadání dítěte od nadačního fondu Qiido zdarma. Stačí zapojit se do naší soutěže, správně odpovědět na dvě jednoduché otázky a mít štěstí při losování. Stačí kliknout ZDE.
Reklama