Pro každou ženu existuje vhodná metoda antikoncepce. Důležité je vybrat ji přesně podle potřeb a přání ženy.

Kdy asi plánujete mít děti? Jste zapomnětlivá? Kouříte? Možná vás to překvapí, ale i s takovými otázkami se můžete setkat v gynekologické ordinaci, když se přijdete poradit ohledně vhodné antikoncepce. Antikoncepčních metod existuje celá řada, a tak není vždy snadné se mezi nimi rozhodnout. Díky individuálnímu přístupu je ale možné najít vhodnou antikoncepci pro každou ženu v jakémkoliv životním období, která jí bude plně vyhovovat.

Aby žena byla skutečně spokojená se svou volbou antikoncepce, je potřeba věnovat dostatek času jejímu výběru a současně mít dostatek informací o různých antikoncepčních metodách. Ty ženy, které jsou dobře informované, hodnotí své rozhodnutí pozitivně, protože cítí, že si o svém těle mohly rozhodovat samy. I proto je důležité, aby zvolená antikoncepce odrážela individuální potřeby ženy a respektovala její představy o životě.

antikoncepce

Nezbytnou součástí informovaného rozhodnutí o volbě antikoncepce je otevřený rozhovor s ošetřujícím gynekologem. Pokud máte ke svému lékaři důvěru, můžete s ním hovořit i o intimních záležitostech beze studu. Při takovém rozhovoru je dobré s lékařem mluvit také o svém sexuálním životě, představách ohledně mateřství včetně toho, kdy byste se a zda vůbec chtěla stát matkou, případně zda uvažujete o dalším dítěti. Pro lékaře jsou užitečné i informace o vašem životním stylu, například zda máte pravidelný denní rytmus nebo je většina vašich dní velmi hektických, a tak si neumíte představit užívat pilulku vždy ve stejnou hodinu. To vše se může odrazit ve volbě vhodné antikoncepce.

Váš lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které vás trápí, včetně těch, které sama považujete za malicherné. Je důležité, aby váš gynekolog věděl, zda užíváte nějaké léky, a to včetně volně prodejných přípravků. Zatajovat byste mu neměla ani to, že kouříte. Čím více informací má gynekolog o vašem zdravotním stavu, tím lépe je schopen vám poradit.

Rizikové faktory jsou například obezita (BMI ≥ 30), kouření, hypertenze, diabetes s poruchou cév, poruchy tukového metabolizmu. Rizikovými jsou také ženy, které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí např. v důsledku nedávno prodělané hepatitidy nebo mononukleózy. U těchto rizikových pacientek by nasazení kombinované hormonální antikoncepce (antikoncepce obsahující dvě složky: estrogen a gestagen) mohlo zvýšit riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN), zhoršit stav onemocnění nebo vést ke snížení účinku hormonální antikoncepce (COC) vlivem užívaných léků.

Návštěva gynekologické ordinace je také ideální příležitostí k tomu promluvit si o všech obavách, které máte spojené s antikoncepcí. Váš lékař je ten, kdo by vám měl odpovědět na všechny vaše otázky ohledně antikoncepce. Jako odborník s mnoha zkušenostmi s různými metodami antikoncepce je schopen vám podat objektivní a nezkreslené informace. Naopak různá internetová fóra jsou plná neověřených zpráv, které mohou působit věrohodně, a tak jim mnoho žen podléhá, aniž by si v gynekologické ambulanci ověřily, co si přečetly. Tyto mýty jim pak komplikují rozhodnutí ohledně vhodné antikoncepce.

antikoncepce

Dobrým zdrojem kvalitních informací jsou internetové stránky www.antikoncepce.cz, které obsahují aktuální údaje napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera. Na internetových stránkách je také možné najít různé bizarní, ale i uvěřitelné mýty včetně jejich logického vysvětlení.

Nebojte se zeptat

Ptejte se vždy, když něčemu nerozumíte nebo vám není jasné, co vám lékař říká. Je velmi důležité, abyste správně vše chápala, jde o vaše zdraví.

  • Jaké možnosti antikoncepce u mě přichází v úvahu?
  • Existuje nějaká další alternativa?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody vámi navrhované metody?
  • A co dál? Vyšetření, kontrola, termín další navštěvy...?

ANTIKONCEPCE. Moje rozhodnutí

www.antikoncepce.cz/dlouhodobaantikoncepce

MUDr. Vanda Hořejší, privátní gynekologická praxe

Reklama