Podvědomí hraje v řeči lidského těla silnou roli. Signály, které vysíláme okolí, mají svůj význam, o kterém mnohdy ani sami nevíme. Přesto se dají rozklíčovat. Přečtěte si, jak vaše tělo vábí zajímavé sexuální protějšky, a jak naopak muži vábí ženy...

Primárním nástrojem lidského dorozumívání je řeč. Ovšem i tělo hraje v dorozumívání velkou roli, vlastně neustále vydává signály, ze kterých o vás může dobrý pozorovatel zjistit spoustu informací. Některé signály řeči těla jsou vědomé (například vědomá gestikulace, když někomu ukazujete směr rukou), mnohem zajímavější jsou však ty nevědomé. Staňte se i vy dobrou pozorovatelkou!

body talk

V našem krátkém seriálu o řeči těla se budeme věnovat třem zásadním nevědomým signálům: sexuálním výzvám, nervozitě a agresi.

Obecně platí, že každý signál řeči těla má více významů a je někdy obtížné správně ho rozluštit. „Vysvětlení významu nevědomých gest může být snazší v případě, kdy dotyčný člověk tato gesta používá často a výrazně,“ uvádí David Dale v knize Řeč těla. Komplikací však mohou být série nevědomých gest, které jako celek často dávají jiný význam než gesto provedené samostatně, ale někdy naopak mohou znamenat posílení.

Jako příklad změny významu nevědomého gesta v kombinaci s jiným je poloha v sedě s pevně zkříženýma nohama, která značí defenzivou. Když ale takto sedící osoba skloní hlavu, obranný postoj se mění v nepřátelský.

Nyní ale již k prvnímu z témat...

Řeč těla: nevědomé sexuální výzvy

U těchto výzev platí, že je potřeba bedlivě pozorovat, jaké další signály těla je doprovází a v jakém je pozorovaný rozpoložení. Tak můžete odhalit, že třeba muž, který sedí široce rozkročený a odhrne si vlasy z čela, ale uhýbá pohledem, k vám sice vysílá sexuální signály, ale je z vaší přítomnosti i značně nervózní.

Pozor! Jde o nevědomé signály, které poukazují na sexuální přitažlivost. Ještě to ale nemusí znamenat, že by po vás dotyčný ihned skočil. Zapamatovat si takové signály se hodí třeba na nějakou uvolněnější párty, nebo na první rande.

Nevědomé sexuální výzvy dělané oběma pohlavími

 • Pohození hlavou (může též značit marnivost)
 • Přehazování vlasů či sahání si na vlasy (může ovšem značit i rozpaky)
 • Odhrnutí vlasů z čela
 • Zastrkávání vlasů za uši (může ovšem značit i rozpaky)
 • Přimhouřené oči (mohou ale značit i hněv či soustředění)
 • Pohled zpod sklopených řas (může značit i skromnost a stud)
 • Olizování rtů (někdy dokonce značí až chlípnost, která může naopak opačné pohlaví odpuzovat)
 • Ruka zapřená v bok (též marnivost či hněv)
 • Ruce zastrčené do kapes s palci ven (též agresivita a nadřazenost)
 • Široce rozkročené nohy (též hněv či agresivita)

Nevědomé sexuální výzvy konané muži

 • Hlazení brady (může ale značit i hluboké zamyšlení)
 • V sedě široce roztažené nohy (též agresivita a arogance)

Nevědomé sexuální výzvy konané ženami

 • Kolébání boky
 • Opakované přehazování v sedě nohy přes nohu

Asi vás napadne, že těchto nevědomých výzev se dá využít i vědomě. Ano, dá, ale jak upozorňuje David Dale: „Nesmíte zapomínat, že ovládat podvědomí je velmi obtížné a těžko vydržíte výt pořád ve střehu. Nakonec vás tělo stejně zradí.“


O nevědomých projevech nervozity si v našem magazínu můžete přečíst v úterý 24. 7. 2012.

Kam dál?

Reklama