Celým jménem se tento pozoruhodný muž jmenoval Desmond Thomas Doss a narodil se ve státě Virginia v USA. Jeho otec William Doss bojoval v první světové válce a po ní se věnoval svému původnímu řemeslu, konkrétně tesařské práci. Matka Berta byla dělnice v obuvnické továrně. V celé rodině hrála velmi důležitou, ne-li stěžejní roli víra. Hlásili se k Církvi adventistů sedmého dne. A právě toto duchovní přesvědčení a zásada, že nikdo nemá právo zbavit druhého člověka života, se staly Desmondovi osudnými.

20181214221526-DossDesmondT-USArmy.jpg
Foto: Desmond T. Doss (1919-2006)
US Federal Government, Public domain, via Wikimedia Commons

Čtěte také: Za všechno, co jsem učinil, mě můj národ nazve zrádcem. Příběh doktora Emila Háchy

Těsně před začátkem války pracoval v loděnici. Když mu v roce 1942 přišel povolávací rozkaz s tím, že se Spojené státy americké rozhodly zapojit do druhé světové války, předpokládalo se, že pacifista Doss s odporem k násilí a zabíjení požádá o odklad narukování. Všechny ovšem překvapil, když se rozhodl své povinnosti dostát. Byl přesvědčený, že válka je spravedlivá a že i přes svůj postoj ke zbraním může pomoci. Narukoval do základního výcviku s touhou stát se válečným zdravotníkem. Chtěl lidem život zachraňovat a nikoliv brát.

hr.jpg
Foto: Desmond Dosse na vrcholu srázu Maeda, Okinawa
US Army, Public domain, via Wikimedia Commons

Základní vojenský výcvik
Záhy po nástupu do základního vojenského výcviku se ukázalo, jak naivní (v dobrém i špatném slova smyslu) Dossovy představy byly. I pokud se toužil stát vojenským medikem, musel podstoupit výcvik. Po četných sporech a žádostech byl nakonec osvobozen od boje se zbraní a bylo mu na základě jeho silného duchovního založení dovoleno v sobotu navštěvovat kostel. Všechno ovšem něco stojí, a tak se Desmond stal terčem nenávisti a šikany nejen ostatních vojáků, ale i některých velitelů. Denně mu bylo vyhrožováno a byl zastrašován tím, co se stane, až půjde do ohniska boje. Dokonce byl jedním z velitelů obviněn, že trpí závažnou duševní nemocí a bylo požadováno, aby armádu na základě celkové duševní slabosti ihned opustil. Desmond bral ovšem výcvik neobyčejně vážně, a jelikož bylo jeho vlastní přesvědčení pevné jako skála, nebál se dovést svůj případ až před vojenský soud. A ten se mu nakonec podařilo vyhrát. Po úspěšném absolvování výcviku nastoupil jako zdravotník k 307. Pěšímu pluku 77. divize.

Bitva o Guam
Velice rychle ostatní členové pluku pochopili, že je Doss rovnocenným členem týmu, a to i přes fakt, že odmítal i v samém epicentru boje nosit zbraň. V bitvě o Guam bojovala americká armáda proti Japoncům a Doss nastoupil doslova do první linie. Statečně bez zbraně kličkoval mezi střelami, odnášel raněné a zachránil tak mnoho životů. Dokonce i těm, kteří ho ve výcviku šikanovali. Za zásluhy v této nelehké bitvě získal Bronzovou hvězdu za chrabrost. Stejné ocenění si odnesl i z následné bitvy u Leyte.

Desmond-Doss-CMH-award.jpg
Foto: Desmond Doss přebírá bronzovou hvězdu
US Federal Government, Public domain, via Wikimedia Commons

Hrůza má jméno Okinawa
Právě tento velmi krvavý válečný konflikt udělal z nenápadného Desmonda Dosse hrdinu. Jeho pluk se přesunul pod útes Hacksaw Ridge. Doss v bitvě bojoval opět jen s lékárničkou a holýma rukama. Navzdory četným a poměrně vážným zraněním, které tu utrpěl, zachránil život 75 vojákům, a to nejen Američanům, ale dokonce i několika Japoncům. Své poslání bral skutečně smrtelně vážně a věřil, že šanci na záchranu života si zaslouží každý. Za tento v historii vojenství a válek zcela výjimečný počin a neuvěřitelnou odvahu ho prezident Truman vyznamenal Medailí cti.

Život po válce
Ve válce utrpěl Desmond četná zranění a navíc onemocněl tuberkulózou. Jeho rekonvalescence trvala skutečně dlouhou dobu. Oženil se se zdravotní sestrou Dorothy Shutte, se kterou měl syna Thomase. Po válce se stal farmářem a vedl dětský skautský oddíl, který provozoval církevní spolek v jeho městě. Zemřel v roce 2006 na dlouhotrvající dechové obtíže. Skonal v rodinném kruhu a následně byl pohřben s poctami, jakých se dostává válečným hrdinům na Národním hřbitově v Tennessee.

Čtěte také: 

Zdroj: Desmond Doss - The storyNational world war II museumArmy shop - známá i neznámá jména, Wikipedie

Reklama