Předem je třeba říci, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které se nazývá také zkratkou ADR (alternative dispute resolution) nemá stejnou pravomoc jako soud. Nemůže proto o sporu závazně rozhodnout, ani žádnou ze stran k dohodě nutit. Cílem této instituce je pomoci najít ve sporu oboustranně přijatelnou dohodu. A to se často daří. Co řeší nejčastěji?
5cf8ef251ca2dobrazek.png

„Jedná se o otázky spojené s reklamacemi spotřebního zboží, nedodání zboží či nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, spory související s plněním smluv o dílo či o nejrůznějších službách, reklamace přepravy, zájezdů apod.,“ uvádí ADR České obchodní inspekce (ČOI) s tím, že o pomoc může požádat pouze spotřebitel, kterým je fyzická osoba jednající ve vztahu k podnikateli. Nesmí to však být v rámci její podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu jejího povolání.

Nečekejte déle než rok

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu můžete podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy jste uplatnily svůj nárok u podnikatele poprvé. „Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem, v rozhodčím řízení nebo jiným subjektem ADR,“ vyjmenovávají v institutu ČOI.

Pomoc je bezplatná

Výhodou je, že k využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporu nepotřebujete právního zástupce, ale i fakt, že je tato služba zdarma. Samozřejmě pomineme-li standardní náklady na korespondenci, cestovné a podobně. Často je ale zapotřebí zaplatit služby soudního znalce.

Posudek většinou pomůže

„Aby mohlo být řešení sporu efektivní, je třeba, aby spotřebitel byl schopen oprávněnost jím tvrzeného nároku prokázat. V rámci ADR je obvykle stranám sporu navrhováno řešení spočívající v tom, že spotřebitel nechá vypracovat posudek soudního znalce, přičemž podnikatel náklady na vypracování znaleckého posudku zpětně proplatí a oprávněnost reklamace uzná, pokud je posudkem znalce prokázáno, že reklamace byla oprávněná,“ radí odborníci z ADR.

Seznam soudních znalců naleznete například ZDE.

Jak návrh na mimosoudní vypořádání podat?

Ideálně prostřednictvím speciálního formuláře pro tyto případy určeného. Ten naleznete na stránkách ČOI. Jen pokud nemáte elektronický podpis, je třeba formulář vytisknout a poslat do10 dnů poštou. 

„Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá,“ vyjmenovává ADR s tím, že k návrhu musí být přiložen doklad, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo. A také kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran a podobně.

Ne vždy lze k dohodě dospět

Jak dlouho může řešení sporu trvat? To je samozřejmě odvislé především od toho, jak rychle jsou znesvářené strany schopny se dohodnout. A samozřejmě svou roli hraje i fakt, kolik ADR momentálně řeší dalších případů. Nicméně maximální doba vedení sporu je 90 dnů, přičemž může být prodloužena o dalších 90 dnů.

Pokud se účastníci sporu ani po té době nedohodnou, může se kterýkoli z nich obrátit na místně příslušný soud s občanskoprávní žalobou.

Čtěte také:

Reklama