Protože se blíží maturita, přišla na přetřes studia, která jsou tématem dnešního vydání. A aby závity mozkové (když už jde o to učení) nezahálely, pohrajte si trochu s jazykem a pište věty vazné. Pro inspiraci jedna žertovná báseň pro učitele...

neučí se

Tentokrát pro vás máme téma v období blížících se maturit asi očekávatelné: studia. No, aby to nebylo tak snadné, je úkolem dnešních přispěvatelek a přispěvatelů psát básně. Vrátíme se tak trochu do školních škamen, kdy jsme psali slohové práce v různých formách.

Pro inspiraci jsem vám jednu takovou báseň složil. Je v ní samozřejmě spousta básnické nadsázky a naráží na problematiku tělesných trestů. Jde vlastně o trochu dál, až k využívání tělesných trestů při výuce. Je přece ověřené, že člověk na mučidlech poví i to, co neví...

Školní vý(m)uka

Neučí se dítka vaše?
Snědla málo vtipné kaše?
Důvtip do nich nutno vtlouci
Zde jsou moje rady vroucí

Hladce klouže do palice
Učivo skrz palečnice
Též španělská bota zmůže
Tam, kde kniha nepomůže

Co teprve trestná koza
Z hloupého jest chytrý Honza!
Matika a další vědy?
Knuta povolila ledy

Skřipec slouží při hudebce
Dítky náhle pějí křepce
A když zlobí, tropí křik
Natáhni je na žebřík

Jenom ještě jedna rada
V důtkách občas číhá zrada
Dnešní mládež, a to sice
Užívá jich v erotice

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama