fJinak je známe také jako Eumenidy, Erinye či Diry. Jsou to opravdu, ale opravdu snad nejhorší stvůry celé mytologie.

Možná proto nás tak děsí, protože i přes to, že bychom je nejraději nikdy nepotkali, jsme to my, kdo je přivádí na svět!

Jsou totiž personifikací kleteb vyslovených provinilými zločinci. Jsou našimi nočními můrami, zrozenými z pocitů viny a špatného svědomí.

Z vysloveného nepřátelství nebo dokonce kletby.

Pokuste se je nikdy nezhmotnit, protože se jich jen velmi těžko zbavíte. Stejně jako se těžko zbavujeme provinění.

Pronásledují člověka a užírají jeho duši. Baví je to.

Navíc jsou přesvědčeny, že jsou doma, neb je vlastník přece sám pozval.

Furie nemohou nikdy napadnout fyzické tělo člověka, protože samy nejsou nositelkami fyzických těl. O to jsou horší. Jsouce stvořeny myslí, napadají duši.

Nemůžeme jim tedy nafackovat a vyhodit je z okna. Nemůžeme jim useknout hlavy a nedokázal by to ani Héraklés, který tak chytře zabil Hydru.

Furie zmizí, buďto když nemají co žrát – to ale nastane ve chvíli, když prakticky zcela pohltí duši, nebo velice neochotně a postupně.

Musí být totiž vytlačeny eliminací pocitu viny nebo strachu z trestu.

Furie na nás číhají namnoze ve třech.

Obávaná jména těchto Bohyň pomsty, viny a špatného svědomí jsou Tisiphone, Alecto a Megaera.

Přečíst jste si mohli také o: