Vloni poprvé se konala akce s názvem Muzejní noc. Celou akci pořádá Asociace muzeí a galerií ČR a její snahou je zviditelnit tyto studnice vědomostí, kterými muzea jsou. Letos akce opustila brány Prahy a noční prohlídky muzeí, zámků či galerií jsou organizovány po celé ČR. Možná jste již na takové akci byli, a kdo ne a ještě neví, co bude dělat v pátek a v sobotu večer, má možnost nahlédnout do přehledu akcí, z něhož jsme pro vás připravili výběr.

Vše najdete na www.muzejninoc.cz – webové stránky jsou letos “akčnější” – vloni byla snaha organizátorů o dokonalou grafiku, ale načítání stránek probíhalo snad věčnost. Letos je vše přehlednější a můžete vyhledávat podle data či lokality.

Neváhejte se vydat na tuto akci, osobně ji mohu doporučit – v Praze jsem navštívila Policejní muzeum a Národní památník na Vítkově. Je to tak trochu masová akce a úplně ty nejmenší děti bych nedoporučovala na akci brát.

Ale teď již k našemu výběru z programu:

V pátek 3. června si můžete vybrat z následujících akcí:

 

 

 

Městské muzeum Chotěboř

Riegerova 1, 583 01 Chotěboř
telefon: +420 569 623 293 ; fax: +420 569 626 276
e-mail: mm@muzeum-chotebor.cz
url: http://www.muzeum-chotebor.cz
kontaktní osoba: Milan Stránský ; telefon: +420 569 624 104 ; e-mail: mm@muzeum-chotebor.cz

Noc na chotěbořském zámku 3. 6. 2005
Noční překvapení
Spolupořadatelé: SCHOD - divadelní společnost
Programový web: http://www.muzeum-chotebor.cz

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 210 937 ; fax: +420 475 201 260
e-mail: muzeum.usti@ecn.cz
url: http://www.muzeumusti.cz
kontaktní osoba: Václav Houfek / Eva Filipová ; e-mail: houfek@muzeumusti.cz / filipova@muzeumusti.cz

Literární noc 3. 6. 2005
Bombardování Ústí nad Labem – připomenutí 60. výročí amerického náletu na Ústí nad Labem
Transmission – instalace uspořádaná Galerií Emila Filly
Autorské čtení v prostorách muzejních expozic
Ukázky originálních her vytvořených studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
Programový web: http://www.muzeumusti.cz

Hornické muzeum Příbram

nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
telefon: +420 318 626 307; 318 633 138 ; fax: +420 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
url: http://www.muzeum-pribram.cz
kontaktní osoba: Dr. Josef Velfl, Ing. Milan Karda ; telefon: +420 318 626 307 ; e-mail: karda-m@muzeum-pribram.cz

Noční jízda hornickým vláčkem 3. 6. 2005
Noční jízda hornickým vláčkem v podzemí 300 m dlouhé Prokopské štoly směřující k nejhlubší jámě březohorského stříbrorudného revíru, jámě Prokop z r. 1832. Prohlídka historického podzemí spojená s řadou překvapení. Vhodné zejména pro nejmenší návštěvníky v doprovodu rodičů. Doprovodná akce koncert skupiny Šest v tom
Programový web: http://www.muzeum-pribram.cz

Prachatické muzeum

Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
telefon: +420 388 311 419 ; fax: +420 388 316 652
e-mail: muzeum@a-contact.cz
url: http://www.prachatice.cz/muzeum/cz
kontaktní osoba: Věra Škopková ; telefon: +420 388 311 419 ; e-mail: skopkova@a-contact.cz

Renesanční muzejní noc 3. 6. 2005 20.00-24.00
Prachatické muzeum/Sittrův dům
Sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann, nejslavnější prachatický rodák
Muzeum za císaře pána, atmosféra sklonku rak.- uherské monarchie a počátky muzea v Prachaticích
Jižní Čechy a druhá válka a vojenská technika v modelech
Doprovodné akce:
Renesanční muzejní noc - Za zvuků renesanční hudby divadelníci oživí budovu muzea a návštěvníci budou moci ochutnat dobovou krmi
Spolupořadatelé: Šumavský ochotnický spolek, Prachatice Hudební skupina CINK, Prachatice
Programový web: http://www.prachatice.cz/muzeum/cz

V sobotu 4. června si můžete vybrat z následujících akcí – nejvíce akcí je připraveno v PRAZE:

Městské muzeum a galerie

v Poličce
Tylova 114, 572 01 Polička
telefon: +420 461 725 769
e-mail: muzeum@policka-city.cz
url: http://www.muzeum.policka.net
kontaktní osoba: Pavla Pavlíčková ; telefon: +420 461 725 769 ; e-mail: muzeum@policka-city.cz

Čas pro neobyčejné zážitky 4. 6. 2005
Jedná se o noční prohlídku města, v rámci které představují instituce, spolky či jednotlivci z Poličky své aktivity. ZŠ, ZUŠ, DDM - divadelní, hudební, taneční vystoupení, výtvarné, rukodělné práce. Programový web: http://www.muzeum-policka.cz

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

nám. Osvobození 297, 470 84 Česká Lípa
telefon: +420 487 824 145 ; fax: +420 487 824 146
e-mail: muzeumcl@muzeum.clnet.cz
url: http://www.muzeum.clnet.cz
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Vitáček, Jana Jakubská Dis. ; telefon: +420 487 824 145 l. 33 / +420 487 824 145 l. 28 ; e-mail: vitacek@muzeum.clnet.cz / jakubska@muzeum.clnet.cz

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě/Hlavní budova
V průběhu muzejní noci budou probíhat koncerty Základní umělecké školy v České Lípě v několika prostorách kláštera. V expozicích budou vystupovat různé historické postavy s vazbou na historii kláštera a dějin Českolipska. Připravujeme vystoupení řemesel a ukázek z činnosti odborných oddělení muzea - noc otevřených dveří do muzea. V rámci muzejní noci bude předána veřejnosti nově zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého a nově restaurovaný klavír z hudební sbírky muzea. Připravujeme i vystoupení kejklířů, šermířských skupin a večerní jízdy kočárem. Bude zajištěno i občerstvení.
Programový web: http://www.muzeum.clnet.cz

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice
telefon: +420 371 522 208
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz
url: http://www.muzeum-blovice.cz
kontaktní osoba: Vendula Hnojská ; telefon: +420 371 522 208 ; e-mail: hnojska@muzeum-blovice.cz

Pohádková noc na zámku 4. 6. 2005
V rámci výstavy "Pohádkové regiony" bude muzeum otevřeno netradičně v pozdních večerních hodinách. V temných zákoutích se budou odehrávat prapodivné reje strašidel a pohádkových bytostí. Ožijí expozice a ve výstavních prostorách se probudí k životu skřítci, víly apod.
Spolupořadatelé: Český svaz žen Blovice
Programový web: http://www.muzeum-blovice.cz


Správa Pražského hradu
119 08 Praha 1 - Hrad
telefon: +420 224 373 368
e-mail: tourist.info@hrad.cz
url: http://www.hrad.cz
kontaktní osoba: Mgr. Klára Halmanová ; telefon: +420 224 372 306 ; e-mail: klara.halmanova@hrad.cz

Pražská muzejní noc 4. 6. 2005
Zpřístupnění některých objektů a výstavních prostor (Starý královský palác a Příběhy Pražského hraduú
Programový web: http://www.hrad.cz


Hrdličkovo muzeum člověka UK
Viničná 7, 128 43 Praha 2
telefon: +420 221 951 620 ; fax: +420 221 951 623
e-mail: hmc@natur.cuni.cz
url: http://www.natur.cuni.cz/~hmc
kontaktní osoba: Mgr. Linda Hroníková ; e-mail: l.hronikova@centrum.cz

Hrdličkovo muzeum člověka - Festival muzejních nocí 4. 6. 2005
Účastníkům festivalu budou zdarma zpřístupěny sbírky formou exkurzí s výkladem. Sraz bude vždy v celou hodinu před vstupem do budovy Přírodovědecké fakulty. Návštěvníci se seznámí se základními poznatky o evoluci člověka, trepanacích, frenologii, mutilacích, budou si moc prohlédnout posmrtné masky významných osobnosti (T.G.M., E. Beneš aj.), egyptské mumie z 11./12. století, Foitovu uměleckou sbírku plastika apod.
Programový web: http://www.natur.cuni.cz/~hmc

Národní zemědělské muzeum


Kostelní 44, 170 00 Praha 7
telefon: +420 220 308 200 ; fax: +420 233 372 561
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
url: http://www.nzm.cz
kontaktní osoba: Mgr. Přemysl Reibl, generální ředitel ; telefon: +420 233 379 561 ; e-mail: premysl.reibl@nzm.cz

Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu 4. 6. 2005 19.00-01.00 hod.
- Zpřístupnění stálé expozice (Vývoj potravinářství v 19. a 20. století) i všech probáhajících krátkodobých výstav (Půda: obraz života, Středověk je když... event. dalších akcí)
- Otevření zadního vchodu a zpřístupnění volných prostor (dvůr)
- Keramická dílna (tvorba a vypalování hliněných figurek - dvůr)
- Příprava tradičních pokrmů (dvůr)
- Filmová projekce (na plátno v budově NZM)
- Občerstvení, country kapela, vatra, opékání buřtů a selete, pečení brambor atd. - ve spolupráci s firmou Blackhorn p. Trnky (dvůr)
Spolupořadatelé: Městská část Praha 7 (v jednání nabídka NZM na využití části výstavní kapacity) Firma BLACKHORN - p. Trnka
Programový web: http://www.nzm.cz

 

 

 

Muzeum Policie České republiky
Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2
telefon: +420 224 923 619 ; fax: +420 974 841 091
e-mail: muzeum@mvcr.cz
url: http://www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm
kontaktní osoba: Květa Kůsová ; telefon: +420 974 824 862

Noc s policií 4. 6. 2005
Expozice otevřena po celou dobu konání celopražské akce:
19.00-01.00 - "Živé obrazy z dějin četnictva a policie"
19.00-22.00 - Jízdní oddíl Policie ČR
Programový web: http://www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm

Reklama