Úsměvnou vzpomínku na maturitu z chemie zveršovala čtenářka Maryene. Nyní je tomu již 37 let, co maturovala, přes to je její vzpomínka velice živá...

Maturita je strašákem každého středoškoláka. Zvlášť, když se na ni nestihne všechno naučit. Právě to se stalo čtenářce Maryene...


Dobrý den,

přestože od mojí maturity uběhlo už 37 let, nikdy nezapomenu, jak jsem si v chemii vytáhla jedinou otázku, kterou jsem neuměla, a to byla vysoká pec. O tom je i moje bánička:

Moje báseň: 37 let po maturitě

Ani se mi věřit nechce
kolik že už je to let,
a přestože se důchod blíží,
mozek nesmí zahálet.


Tehdy učilo se mi lehce
a jednodušší zdál se svět,
dnes se stáří ke mně plíží
a zkouším psát verše z vět.


Dnes nás trápí politika,
klouby, stáří, prémie.
však v době mé maturity
Trápila mě chemie.


Maturant je člověk mladý,
nechce žíti bez lásky,
může se však dožít zrady,
když nestihne díky lásce,
naučit se v krátkém čase
maturitní otázky.


A tak i mě v době této,
stala se nemilá věc,
u komise maturitní
jsem vytáhla vysokou pec.


Díky, pane profesore,
že jste mě vzal chvíli ven,
za tu malou nápovědu....
Dnes je provoz pecí zastaven...


Přišly další zkoušky a studia,
diplomka a státnice,
pro červený diplom jsem se
snažila vždy velice.


Celý život se člověk učí,
kupředu jde přece svět,
informace, nové trendy,
mozek nesmí zahálet.


Školení, rekvalifikace,
není ale dosti práce.
Pár měsíců před důchodem,
bez peněz a bez práce.
Tady končí legrace.


Maryene

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama