6454f0bc873e6seznam.jpg
Foto: Shutterstock

Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými lidé přicházejí?

Neovaskularizace – Jedná se o patologický nález na oku, kdy se zdravá rohovka v důsledku špatného nošení kontaktní čočky začne pod čočkou dusit. Kontaktní čočka nepropouští přes svůj materiál dostatek kyslíku a rohovka se začne vyživovat z okolních cévek, které do ní začnou prorůstat a rohovku zneprůhledňovat. Tento nález je velmi častý a zrádný, protože pacienti až do druhého stupně vzniklé patologie nepociťují problémy, takže poškození rohovky lze odhalit pouze v rámci preventivních kontrol. Neovaskularizace v jakémkoliv stupni je nevratné poškození rohovky a při zjištění tohoto stavu se snažíme pouze zamezit další progresi nálezu. V ojedinělých případech může vést až k nutnosti transplantace rohovky. 

Akantamébová infekce – Jde o nebezpečnou komplikaci, která způsobuje záněty rohovky. Vzniká přenosem bakterie vyskytující se ve vodě a do očí se nejčastěji dostane při plavání v kontaktních čočkách jiných než jednodenních, při oplachování pouzdra na čočky vodou nebo nedostatečným čištěním čoček. Eroze (poškrábání) rohovky Může vzniknout kvůli nevhodné velikosti čočky. Pokud je čočka na oku příliš velká a volná, pohybuje se při mrkání více než je třeba, a tím dochází k dráždění rohovky a možnému poškrábání. V případě, že se toto včas neléčí, způsobí rohovkový vřed. Ten v konečném důsledku může vést opět k transplantaci rohovky, popř. i ztrátě zraku. 

Edém rohovky – V případě, že zákazník nosí těsné kontaktní čočky nebo spí v čočkách, které k tomu nejsou určené, vzniká kromě neovaskularizace ještě i otok rohovky. Ten opět může vyústit v zkalení rohovky a ztrátu zraku. Těsná čočka je pro pacienty paradoxně v oku velmi pohodlná. Má nedostatečný pohyb, ale tím, že se v oku nehýbe, tak pacienta nic nedráždí.

shutterstock-2274977071.jpg
Foto: Shutterstock

5 pravidel správné péče o čočky

1. Nové čočky vždy konzultujte s odborníkem a choďte na pravidelné prohlídky

Při výběru jakékoli korekce je nutné znát mnoho parametrů jako zakřivení rohovky oka, průměr a ohniskovou vzdálenost. Pravděpodobnost, že čočky zakoupené bez konzultace nebudou sedět, je proto vysoká. Před prvním nošením čoček je proto vždy nutné zajít k optometristovi na odborné vyšetření a aplikaci čoček. Odborník přesně určí, které čočky vám vyhovují z hlediska materiálu, velikosti i typu, a naučí, jak je správně nasadit a vyndat.

2. Hygiena rukou i pouzdra na čočky je základ

S čočkami, pouzdrem i roztokem je nutné zacházet tak, aby bakterie a další nečistoty neměly příležitost je kontaminovat. Před jakoukoli manipulací s čočkami si proto důkladně umyjte ruce mýdlem a osušte.
Pouzdro s roztokem by nemělo zůstávat otevřené příliš dlouho, i ve vzduchu se pohybuje spousta částeček, které mohou jeho funkci znehodnotit. Nedoporučuje se také jeho vytírání kapesníčkem, pouzdro nechte jen volně vyschnout dnem vzhůru.
Někteří „čočkaři” stejné pouzdro používají i několik let, odborníci ho ale kvůli kontaminaci bakteriemi doporučují měnit alespoň jednou za měsíc. Zanedbání výměny pouzdra může vést ke komplikacím a v horších případech i rohovkovému vředu. Zánět vzniká při defektu povrchové vrstvy rohovky a následným proniknutím infekce do jejích hlubších vrstev. Vřed se navíc velmi často hojí jizvou, která následně brání vidění.

3. Poctivě vyměňujte roztok a používejte dostatečné množství

Dolít roztok místo toho, aby se zbytek vylil a použil se nový? To je chyba, které se pravděpodobně dopouští více než polovina uživatelů kontaktních čoček. Čočky se do roztoku ukládají z důvodu jeho sterility – pokud nedochází k výměně, ale jen jeho dolévání, o sterilitě už se dá mluvit jen těžko.
Další chybou je použití nedostatečného množství roztoku. Čočka by v něm vždy měla být ponořena, aby nedošlo k jejímu osychání. Oschlá čočka v oku dře a může dojít i k poškrábání rohovky. Důležitým faktorem je hlídání doby expirace roztoku - po vypršení doby použitelnosti už roztok nemusí zajistit likvidaci všech patogenů a pravděpodobnost zanesení infekce do oka se zvyšuje.
Dalším prohřeškem je nahrazení roztoku obyčejnou vodou. Setkáváme se s případy, kdy si majitelé i na krátkou dobu čočky uskladnili do obyčejné vody nebo si je v ní omyli. Ve vodě mohou čočky nabobtnat a dochází k jejich poškození. Voda proto nemůže rozhodně nahrazovat specializovaný dezinfekční roztok.

shutterstock-2085334186.jpg
Foto: Shutterstock

4. Nepřekračujte expirační dobu čoček

Používáte čočky delší dobu, než uvádí výrobce? Pozor na to. Jakmile totiž jednou vyndáte čočky z blistru, stárnou. A to, i když je necháte v roztoku. S každým dnem navíc se na čočce tvoří více usazenin a zvyšuje se tak riziko zanesení infekce. Po uplynutí doby použitelnosti také čočka přestává propouštět kyslík na rohovku. Na čočkách se tedy určitě nevyplatí šetřit. Léčba nepříjemných onemocnění, které překračování doby trvanlivosti může způsobit, se může prodražit daleko víc. Stejné je to i s aplikací prošlých čoček, které se občas uživatelé dopouštějí.

5. Nespěte v čočkách, které k tomu nejsou určené

Čoček pro kontinuální nošení se tento hřích netýká, spaní v ostatních čočkách už ale problém být může. Záleží na délce spánku, z jakého materiálu jsou čočky vyrobeny a v jaké jsou ten den kondici.
Usnete-li na hodinku po obědě, pravděpodobně se nic nestane. Mít čočky v očích celou noc už ale není dobré, zvláště pokud používáte ty hydrogelové. Naproti tomu silikon-hydrogelové propouští více kyslíku a oči by tak měly být ráno v pořádku. Na přespávání se hodí nicméně pouze ty čočky, které jsou na to určeny, a je to na nich uvedeno výrobcem.

Nasadíte-li si čočky pár hodin před usnutím a byli jste celou dobu doma, je menší šance, že se vám do oka dostanou nečistoty, než když na sobě máte čočky od rána a celý den se pohybujete např. v prašném prostředí. V každém případě hned po probuzení čočky vyndejte, dejte je do pouzdra s roztokem a oči ošetřete zklidňujícími kapkami.

Zdroj: autorka článku, Lentiamo, optometristka Lucie Macháčková, Neovize, studie o rizicích kontaktních čoček