Na začátku června jsme na Ženě-in psali o prvním vydání Slovníku nespisovné češtiny. Od té doby se stala nebývalá věc: Slovník se velmi záhy stal prodejním hitem (což je u slovníku skutečně jedinečné) a úplně se rozprodal. I díky tomu mohlo nakladatelství Maxdorf vydat druhé a rozšířené vydaní.

V něm se pokusilo odstranit i chyby, které byly prvnímu slovníku vytknuty, dokonce byly zřízeny stránky www.slangy.cz, na které mohou čtenáři psát svoje připomínky a přidávat náměty ke zpracování nových hesel. To je ovšem zajímavý počin, protože právě toto znamená, že i vy se můžete zařadit mezi tvůrce slovníku, že se můžete přiblížit procesu, v němž podobná publikace vzniká. To dosud nebylo nikdy možné.

Na internetu sice podobně funguje třeba Wikipedia, ale zde je stále tým lidí, kteří nad výsledným produktem bdí, takže by se nemělo stát, že v něm zůstane tolik chyb jako na médiu neřízeném.

Přesto chyby naleznete i ve druhém vydání. Je jich pochopitelně méně než ve vydání prvním, pak ale najednou narazíte na heslo, u kterého se přímo zarazíte, zvláště jste-li čtenářkami internetových diskusí a periodik. V tom případě vás musí zcela udivit vysvětlení slova rofel.

Ve slovníku má být uveden i původ slova, je-li známý. Ve většině případů tomu tak v práci Maxdorfu je (zvláště u již dříve popsaných slov), ale právě zde je vidět, že je stále co zlepšovat. Rofel je zde totiž „velká legrace – slang souč. mládeže“. Nejen mládež dnes ale ví, že ROFL. A pokud nevím, stačí zadat do vyhledavače. Jako první na vás vypadne:

ROFL - Rolling on (the) floor laughing. Český překlad - Směji se, až se z toho válím na podlaze. :) Delší varianta je ROFLMAO (Rolling on the floor laughing my ass off). Občas (především na herních serverech) zkracována na LMAO. (http://www.abclinuxu.cz/slovnik)

Internetový slang je ve slovníku vůbec opomenut a je to zajímavý námět na vydání třetí, protože haťmatilka, kterou je mluveno (tedy spíše psáno), je zvláště pro spojení češtiny a angličtiny velmi zajímavé. Další heslo slovníku je totiž roflit (smát se – slang souč. mládeže). Ani zde není osvětleno, že jde o kalk anglické zkratky, ale heslo sem patří daleko více než onen zkomolený rofel.

Označení slang souč. mládeže" ostatně nacházíme ve slovníku v místech, kde je jasně vidět, že si autoři nevěděli tak docela rady, a místo aby dopátrali (internet je vůči slangu mladých velmi přátelský), spokojili se s mávnutím ruky.

Zatímco tedy v oblastech argotu 20. let 20. století nemá slovník žádnou vadu (protože čerpá ze zpracovaných a prověřených zdrojů), selhává na poli nezmapovaném, kde by si mohl vysloužit mezi ostatními slovníky ostruhy a stát se skutečným přínosem.

Sečteno a podtrženo je 2. vydání Slovníku nespisovné češtiny ještě lepší kompilační prací než vydání předchozí a nevlastníte-li publikace, ze kterých vychází (což vzhledem k tomu, že nejsou většinou na rozdíl od tohoto slovníku určeny pro širokou veřejnost, není pravděpodobné), rozhodně se vám doma neztratí a poslouží jako vděčný zdroj zábavy. Kdybychom však chtěli být náročnější, je na slovníku ještě stále co dodělávat, aby mohl být v této (a ne v další rozšířené) podobě přijat jako bezvýhradný zdroj pro studium českého jazyka.

Přesto 2. vydání slovníku stojí za to. Přibylo 2000 nových hesel, takže je jich už 14 000, zlepšila se jejich relevance a stále se jedná o zajímavé čtení přibližující celou řadu slangů (od sportovního a studentského přes vojenský, řemeslnický až po slang feťáků a argot), zahrnující i mluvu Brna a Ostravy. V těchto oblastech velmi dobře zpracovaný slovník je určený pro běžné používání a vzhledem k prodejním číslům se mu zřejmě daří dostát svému předurčení. Pokud jej ještě nemáte, je tu pro vás.

Reklama