O frigiditě žen se vyprávějí četné anekdoty. O frigidních mužích je ticho, jako by ani neexistovali – jenže oni jsou a není jich málo. Víte, jak je poznat? A co se s nimi dá dělat?

Spojila jsem se s panem Dr. Karlem Nedomou z psychologicko-sexuální poradny.

Pane doktore, můžete nám něco o tomto tématu říci?
Často bývá frigidita důsledkem závad ve vyšší nervové činnosti při nepříznivých podmínkách ve vnějším prostředí za vývoje, i v dané situaci.

Jak se to projevuje?
Jako sexuální neuróza, která vznikla psychickými traumaty během dospívání, latentními perverzními sklony, konflikty mezi pudovými a morálními tendencemi.

Co s tím?
Vyžaduje to individuální přístup, hlubší analýzu a posléze psychoterapeutické odborné léčení. Frigidní muž není  totiž impotent. Impotent chce, ale nemůže.
Frigidní muž může, ale nechce, no prostě ho to nebaví. Čím víc to baví jeho ženu, tím méně jeho. Rád tráví čas u počítače. Čte si, nebo chodí spát se slepicemi, jen aby se sexu vyhnul.
O dovolené volí větší kolektivy, ubytování ve společné noclehárně nebo alespoň se širokým příbuzenstvem. Libuje si mezi muži, ale pozor, není homosexuál.

Proč si tedy žena takového muže volí?
"No on jednoduše klamal tělem. Předstíral různá dobrodružství, takže okolí se zdálo, že je Don Juan. Na počátku  naší známosti v sexu exceloval. Ale řádově v měsících se vrátil ke svému stereotypu, v němž démon sexu nemá místo.
A místo toho nastoupily výmluvy – všude je tolik pornografie nebo že je přetížený z práce nebo je moc horko, eventuálně moc zima, příliš brzy nebo moc pozdě," říká moje pacientka Vlasta D.  "Časem  jsem se  uskrovnila a byla vděčná i za občasné pohlazení či vlídné slovo. Manžel se ke mně  ovšem chová jako k inventáři těsně před vyřazením. Je lhostejný, mluví s despektem, vyhýbá se bližší komunikaci.
Pokud mu  časem ztropím hysterickou scénu, pomiluje se se mnou. Ale nejdříve si
vychutná moje  ponížení."


Co říci na závěr?
Uvedení muži jsou většinou mysogini (nemají rádi ženy). 
Nehrozí obvykle nevěra.
Typickou vlastností je zapšklá závist a pocit, že mu okolí hází klacky pod nohy.
Je zajímavé, že mívají erotické sny, které vnímají příznivě, a obvykle v nich excelují a nebrání se ani onanii.
Žít s nimi je těžké, zvláštnost svého chování si totiž ani neuvědomují, proto obvykle odmítají jít za odborníkem. 
Sex si musí ženy vyřešit samy, buď rezignací nebo nějakou praktikou. Změnit frigidního muže domluvou totiž nelze.

Děkuji za rozhovor.              

Reklama